Basili de Rubí

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma autoritzada del nom

Basili de Rubí

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Pere Basili de Rubí

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Francesc de Paula Malet i Vallhonrat

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1899-1986

Història

Caputxí català que gairebé fou afusellat. Pogué fugir a Itàlia i després tornà i fou nomenat director dels seminaris caputxins d'Olot i Barcelona. El seu nou original era Francesc de Paula Malet i Vallhonrat, nat a Rubí. Fou fundador de l’entitat Franciscàlia (1948), editor de la revista "Estudios Franciscanos" des de la represa (1948) i iniciador i director de la col·lecció “Critèrion”
http://goo.gl/SpwwTt

Llocs

Rubí, Barcelona, Olot.

Estatus jurídic

Frare caputxí

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

AHUIB

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Maig de 2014

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

internet

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC