Bartomeu Oliver

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma autoritzada del nom

Bartomeu Oliver

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Bartomeu Oliver i Oller

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1894 - 1972

Història

Nat a Binissalem. Instructor i cofundador dels Exploradors a Binissalem. Fou catedràtic i fundà una escola a Barcelona (a Sarrià), l'Institut Tècnic Eulàlia, centre en llengua catalana basat en l’ensenyança activa. Durant la Guerra civil espanyola es tras lladà a Veneçuela (a Caracas), on fou degà de la Universitat. I allà morí el 1972.
Obtingué el primer premi La Flor natural amb el poema "De ma terra", amb el lema "Vermadoret", del segon concurs regional o certamen escolta del març de 1917.
Fou col·laborador a la Fundació Bernat Metge

http://goo.gl/oguBwL

http://goo.gl/waeMzG

Llocs

Binissalem

Estatus jurídic

Pedagog, humanista i poeta

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

AHUIB

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

juny de 2014

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

CERDÀ, Mateu: "L'Escoltisme a Mallorca, 1907-1995". Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
Enciclopèdia catalana

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC