Informes

Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimoni dels anys 1578-1587 (1588)

There are no relevant reports for this item