Campaner, Àlvar

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma autoritzada del nom

Campaner, Àlvar

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Campaner Fuertes, Àlvar

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Campaner, Álvaro

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1834-1819

Història

Va néixer a Valverde del Camino, Huelva (1834) i morí a Palma (1819), era numismata i historiador. Descendent d’una família de magistrats, es doctorà en lleis. Era fill del magistrat Antoni Àlvar Campaner Rosselló, mort el 15 de gener de 1868, i de Mercedes de Fuertes Delgado. Després d’esser destinat (1879-84) a diverses localitats espanyoles, fou nomenat fiscal de l’Audiència de Mallorca. Era propietari de Cal Jutge o Ca les Bernades (Ciutat), Son Campaner o Cal Jutge (Inca) i Son Sastre de la Geneta (Selva). Fundà i dirigí la revista Memorial Numismático Español i fou autor de les obres Nociones históricas del pueblo de Caimari (1732-1884), inèdita, transcrita per Pau Morro i complementada per Gabriel Melià, Numismática Balear (1879), Indicador manual de Numismática Española (1881), texts oficials a l’Escola Diplomàtica, Cronicón mayoricense (1881), recull de notícies sobre Mallorca ordenades cronològicament (1229-1800) i Bosquejo histórico de la dominación islamita en las islas Baleares (1888), elaborada a partir de fonts llatines i àrabs que confrontava amb les versions angleses i franceses del moment. L’obra és encara de consulta obligada per a l’estudi de la dominació islàmica a Mallorca, a excepció d’alguns judicis de valor motivats per les seves creences religioses i de concretes afirmacions que l’aparició posterior de noves fonts ha modificat. La seva afecció al col·leccionisme li permeté de desenvolupar amb precisió les seves investigacions sobre numismàtica i ceràmica, i participar en els debats que s’establiren sobre l’origen de la ceràmica medieval i moderna de producció atribuïda a Mallorca. En morir, la col·lecció numismàtica es dispersà, però la de ceràmica es conserva al Museu Diocesà de Mallorca.
Es casà amb Lluïsa Bennàsser Frontera, amb qui tengué una sola filla, Lluïsa Campaner Bennàsser. Morí el 20 d’abril de 1894, amb testament que havia ordenat el 13 de juny de 1890 davant el notari de Ciutat Gaietà Socies.

http://xurl.es/4lycp

http://xurl.es/n0nls

Llocs

Estatus jurídic

Advocat, numismata i historiador

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

AHUIB

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Abril de 2014

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Gran Enciclopèdia de Mallorca
Internet

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats