Administració de Justícia Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
04 Diversos
02 Civil
03 Defuncions
02 Crides i Proclames 1774 - 1810
08 Diversos 1778-1872
03 Processal
04 Matrimonis
06 Segrests de Béns 1657-1852
09 Administració
01 Administració
02 Civil
01 Administració
05 Naixements
03 Veredes o Circulars 1586-1871
04 Documentació Impresa 1720-1862
07 Súpliques o peticions 1772-1834
10 Processal
11 Inventaris Judicials
03 Processal
01 Administració
02 Avortaments
01 Llibres de Cort Reial 1578 - 1765
05 Manaments 1713-1835