Administració Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Entrades Sèrie 1716-1979
02 Sortides Sèrie 1937-1978
02 Llibre de registre general. Sortides Sèrie 1903-1980
01 Mutualitat Sèrie 1961-1971
01 Llibre de registre general. Entrades Sèrie 1914-1977
02 Nomenaments i reglaments Sèrie 1833-1974
03 Registre de telegrames Sèrie 1933-1936