Activitats, Obres i Urbanisme Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
02 Dotació de serveis Sèrie 1962-2012
01 Expedients obres majors i menors Sèrie 1916-2014
02 Planejament Sèrie 1982-1990
01 Ordenació del territori Sèrie 1970-2008
01 Restauració i protecció d'elements patrimonials Sèrie 1968-1987
01 Disciplina urbanística Sèrie 1983-2009
01 Camins, carrers i carreteres Sèrie 1960-1995
03 Ponts i torrents Sèrie 1998
02 Expedients de gestió Sèrie 1990-2001
01 Activitats classificades i no classificades Sèrie 1920-2014
02 Edificis i espais públics Sèrie 1929-2016