Benvinguts

Sou a l'Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB), concretament una base de dades realitzada amb un software lliure, basada en els estàndards de descripció arxivística, coneguda amb el nom d'AtoM (Access to Memory). Aquí podreu trobar els continguts dels fons diversos que conformen tot l'arxiu. La nostra intenció és posar a l'abast de la societat i, en especial, dels investigadors la informació i la documentació que aquí custodiam.

Amb la possibilitat que les noves tecnologies ens ofereixen, creim que és indispensable fer més propera una informació que sovint ha estat oblidada i potser amagada. Ara, internet i les seves eines fan possible donar a conèixer tot allò que de la documentació de l'arxiu se'n pot extreure.

A més a més, i continuant la tasca iniciada amb les biblioteques de les Balears i altres institucions (CABIB, catàleg bibliogràfic de les Balears), des del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, s'han engegat una sèrie de projectes de digitalització i catalogació segons els estàndards internacionals d'arxius històrics diversos de les illes Balears. De moment ja es poden consultar informació dels arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, de l'Ajuntament de Campanet, de l'Ajuntament de Montuïri, de l'Ajuntament de Deià i de l'Ajuntament de Santa Maria. I, sens dubte, la nostra intenció és afegir-hi tots aquells arxius que vulguin usar aquesta plataforma per donar a conèixer la documentació que custodien a les seves dependències.