Informes

1673, març, 16. Venda d’un cens de la “universitat” d’Esporles a Mateu Vich (24x27 cm)

There are no relevant reports for this item