Informes

1626, febrer, 28. Redempció d’un cens de Sebastiana Rosselló d’Alaró a Mateu Thomas, Jurat d’Esporles

There are no relevant reports for this item