S'estan mostrant 61533 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió View:

18704 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Pergamí 1

Bernat Corne, procurador del Comte d'Empúries, estableix a Vidal de Torrent, Bernat Trobat i Pere Cabrer una part d'un bosc dit Pinar situat a la parròquia de Santa Margalida, tengut sota alou de la porció del Comte d'Empúries, confrontant amb la mar, l'estany de l'Albufera, amb un rafal tengut pel dit Comte d'Empúries, amb rafal tengut pel Bisbe i Capítol de Girona i amb l'alqueria de Santa Eulària. Es retén per al Comte les salines, i la fusta del pinar, que serà d'ús comú per a la gent de la predita parròquia de Santa Margalida i per a la de la parròquia de Sant Joan de Muro. Faran cens d'una masmudina.

Fons Pergamins

  • ES 7055_AMSM PERG
  • Fons
  • 1272-1681

Ajuntament de Santa Margalida

Pergamí 3

Dalmau de Bànyuls, Lloctinent del rei de Mallorca, per tal de posar fi a la controvèrsia existent entre els homes de la vila i parròquia de Sant Joan de Muro (“ville et parrochie Sancti Johannis de Muro”) , d’una banda, i entre els homes de la vila i parròquia de Santa Margalida de Muro, d'una banda, i, de l'altra (“ville i parrochie Sancte Margarite de Muro”), per raó de les escoltes marítimes a que estan obligades. El lloctinent reial, Dalmau de Bànyuls, ordenà que les escoltes es facin a mitges entre ambdues parròquies, de manera que cada alberg, alqueria o rafal estigui obligat a fer una escolta. Els síndics i procuradors de totes dues parròquies, Pere Bosc i Berenguer Mulet, síndics de la vila i parròquia de Sant Joan de Muro, i Pere Fornari i Bernat Albertí, síndics i procuradors de la vila i parròquia de Santa Margalida de Muro, concreten com es duran a termes les dites escoltes marítimes.

Lligalls

Sèrie formada pels 63 lligalls de comptabilitat i administració que formen part del fons documental de la Companyia de Jesús, encara que també reuneixen documentació traspaperada del fons de la Universitat Literària de Mallorca i documentació procedent de l'Institut Balear.

S'han catalogat 9 lligalls que no apareixen al catàleg original de Lladó i Ferragut, alguns dels quals has estat dividits en diversos ítems a causa de la seva naturalesa i unitat.

Pergamins

Sèrie formada per 25 unitats documentals -al seu torn formades per un nombre variable de pergamins-, majoritàriament actes notarials relacionades amb comptabilitat i administració que formen part del fons documental de la Companyia de Jesús. Aquests pergamins han estat separats dels seus lligalls per a la seva millor preservació i conservació.

S'han catalogat 4 pergamins de lligalls que no apareixen al catàleg original de Lladó i Ferragut.

Fons Jesuïtes de Monti-Sion

  • ES 7040 AHUIB FJMS
  • Fons
  • 1335 - 1889

El fons documental dels Jesuïtes -o Companyia de Jesús- de l'església i col·legi de Monti-Sion de Palma, es troba format per 204 unitats documentals, entre llibres, lligalls i els pergamins extrets dels lligalls per a la seva millor conservació. Concretament, es tracta de 130 llibres més, aproximadament, 5.240 documents solts.

Pel que fa al contingut del fons, es tracta sobretot de documentació relacionada amb l'administració i la comptabilitat de la sagristia de l'església de Monti-Sion. Això inclou l'administració de les herències, mandes pies i censals deixades per nombroses famílies benestants, destacant-ne algunes com els Bassa, Comelles, Castell, Moll o Nicolau, entre d'altres.

Així mateix, el fons també inclou documentació relacionada amb altres institucions sorgides dels Jesuïtes, com la Congregació de l'Esperit Sant o els Col·legis de Sant Martí de Palma i Sant Ignasi de Pollença. Finalment, també hi apareixen documents traspaperats del fons de la Universitat Literària de Mallorca.

Companyia de Jesús

Pergamí 4

Trasllat d'una butla papal a la qual s'insta al bisbe que exhorti als rectors per a la construcció i ornamentació de les seves esglésies parroquials.
Notaris: Ponç Bonhivern, Ramon de Setcases i Guillem Marimon
Notari que fa la còpia: Pere Massó

Resultats 1 a 100 de 61533