Mostrando 22702 resultados

Descripción archivística
Bienvenido
Imprimir vista previa Ver :

8618 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Organització Interna

Organització Interna

Actes

Actes

Oci

Oci

Premsa de procedència diversa del Cercle

Premsa de procedència diversa del Cercle

Premsa d'informació regional amb notícies d'interès per al Cercle

Premsa d'informació regional amb notícies d'interès per al Cercle

Registre de l'emissió de les obligacions emeses pel Cercle per comprar ...

Registre de l'emissió de les obligacions emeses pel Cercle per comprar i edificar el nou local social

Actes de la comissió per a la construcció i decoració d'una sal-teatre p...

Actes de la comissió per a la construcció i decoració d'una sal-teatre per al COC de Palma al carrer del Sol

Comptes corrents de proveïdors per a la sala-teatre del Cercle

Comptes corrents de proveïdors per a la sala-teatre del Cercle

Relació de pagaments de les obligacions del teatre per construir la nova sala...

Relació de pagaments de les obligacions del teatre per construir la nova sala d'actes

Partitures de música

Partitures de música

Comptabilitat

Comptabilitat

Actes de les sessions celebrades a la comissió per comprar i edificar el nou ...

Actes de les sessions celebrades a la comissió per comprar i edificar el nou local social

Comissió gestora de la sala d'actes

Comissió gestora de la sala d'actes

Justificants de pagaments de les despeses per construir el nou edifici

Justificants de pagaments de les despeses per construir el nou edifici

Registre dels fons per a la sala-teatre

Registre dels fons per a la sala-teatre

Música

Música

Montepio Músic Palmesà de Previsió

Montepio Músic Palmesà de Previsió

Sala d'actes

Sala d'actes

Fulletons de viatges i guies de turisme

Fulletons de viatges i guies de turisme

Fotografies de diverses activitats del Cercle

Fotografies de diverses activitats del Cercle

Vals de les tómboles i entrades de cine i teatre...

Vals de les tómboles i entrades de cine i teatre...

Documents i papers diversos

Documents i papers diversos

Comissió gestora

Comissió gestora

Excursions i viatges realitzats pel Cercle

Excursions i viatges realitzats pel Cercle

Activitats diverses del Cercle

Activitats diverses del Cercle

Obertura i condicionament de la nova sala social

Obertura i condicionament de la nova sala social

Justificants de pagaments de despeses del cine

Justificants de pagaments de despeses del cine

Registre de pel·lícules

Registre de pel·lícules

Funcions de teatre manuscrites02

Funcions de teatre manuscrites02

Cine

Cine

Comptabilitat

Comptabilitat

Justificants de pagaments de projeccions de pel·lícules

Justificants de pagaments de projeccions de pel·lícules

Justificants de pagaments de projecció de pel·lícules

Justificants de pagaments de projecció de pel·lícules

Justificants de pagaments de les despeses del cine, teatre i de les noces d&#...

Justificants de pagaments de les despeses del cine, teatre i de les noces d'or del Cercle

Cine. Diversos

Cine. Diversos

Matrius dels bitllets per a funcions del Cercle ("timbre de estado")

Matrius dels bitllets per a funcions del Cercle ("timbre de estado")

Justificants de pagament, factures, albarans per al lloguer de pel·lícules i ...

Justificants de pagament, factures, albarans per al lloguer de pel·lícules i despeses relacionades amb la projecció

Viatges i excursions

Viatges i excursions

Llista de donatius i donants de les tómboles benèfiques celebrades al Cercle

Llista de donatius i donants de les tómboles benèfiques celebrades al Cercle

Teatre

Teatre

Junta d'accionistes del teatre (comissió del teatre)

Junta d'accionistes del teatre (comissió del teatre)

Inventari de donatius (noces d'or del Cercle)

Inventari de donatius (noces d'or del Cercle)

Beneficiència

Beneficiència

Subscripció oberta per sufragar els soldats ferits a la guerra del Marroc

Subscripció oberta per sufragar els soldats ferits a la guerra del Marroc

Comèdies de teatre d'autors diversos

Comèdies de teatre d'autors diversos

Activitats del Cercle

Activitats del Cercle

Funcions de teatre manuscrites01

Funcions de teatre manuscrites01

Informes d'altes i baixes dels socis malalts

Informes d'altes i baixes dels socis malalts

Registre de socis malalts

Registre de socis malalts

Registre de socis malalts

Registre de socis malalts

Registre de socis

Registre de socis

Socis. Informació diversa

Socis. Informació diversa

Llista alfabètica de socis

Llista alfabètica de socis

Registre de malalts

Registre de malalts

Informes d'altes i baixes

Informes d'altes i baixes

Llistes de socis

Llistes de socis

Registre de socis

Registre de socis

Registre de socis malalts

Registre de socis malalts

Receptes mèdiques

Receptes mèdiques

Registre de socis

Registre de socis

Socis

Socis

Cèdules d'admissió de socis03

Cèdules d'admissió de socis03

Cèdules d'admissió de socis04

Cèdules d'admissió de socis04

Registres de baixes i altes

Registres de baixes i altes

Cèdules d'admissió

Cèdules d'admissió

Cèdules d'admissió de socis01

Cèdules d'admissió de socis01

Socis malalts. Informe d'altes i de baixes

Socis malalts. Informe d'altes i de baixes

Cèdules d'admissió de socis02

Cèdules d'admissió de socis02

Cèdules d'admissió de socis05

Cèdules d'admissió de socis05

Admissions de socis i estat dels comptes del cobrament de quotes de Son Sunye...

Admissions de socis i estat dels comptes del cobrament de quotes de Son Sunyeret i Pont d'Inca

Estat dels malalts (altes i baixes)

Estat dels malalts (altes i baixes)

Talons i rebuts per cobrar02

Talons i rebuts per cobrar02

Obligacions de la cooperativa de consum

Obligacions de la cooperativa de consum

Obligacions hipotecàries

Obligacions hipotecàries

Registre de suscriptors d'obligacions

Registre de suscriptors d'obligacions

Lliuraments i cobraments al conserge

Lliuraments i cobraments al conserge

Rebuts de les quotes a través de la Caixa

Rebuts de les quotes a través de la Caixa

Emissió d'obligacions de la cooperativa de consum

Emissió d'obligacions de la cooperativa de consum

Obligacions hipotecàries

Obligacions hipotecàries

Comptes bancaris

Comptes bancaris

Accionistes

Accionistes

Llibre d'accionistes

Llibre d'accionistes

Liquidacions dels llibres de cobrament01

Liquidacions dels llibres de cobrament01

Resguards de lliuraments

Resguards de lliuraments

Comptabilitat diversos

Comptabilitat diversos

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics01

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics01

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics03

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics03

Inventari de compres

Inventari de compres

Liquidacions dels llibres de cobrament02

Liquidacions dels llibres de cobrament02

Comprovants de pagaments

Comprovants de pagaments

Talons i rebuts per cobrar01

Talons i rebuts per cobrar01

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics02

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics02

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics04

Estat de comptes realitzats pel Centre d'Obreres Catòlics04

Preparador01

Preparador01

Preparador de despeses

Preparador de despeses

Auxiliar d'ingressos (quotes socis, donatius...)

Auxiliar d'ingressos (quotes socis, donatius...)

Operacions de caixa en efectiu

Operacions de caixa en efectiu

Preparadors de caixa

Preparadors de caixa

Preparador06

Preparador06

Preparador02

Preparador02
Resultados 1 a 100 de 22702