Es mostren 104 resultats

Descripció arxivística
Subfonds
Vista prèvia d'impressió Vista:

Universitat

Universitat

Gabinet de Batlia

Gabinet de Batlia

Comissions

Comissions

Junta Municipal de vocals associats

Junta Municipal de vocals associats

Escorxador

Escorxador

Agricultura, ramaderia, pesca i caça

Agricultura, ramaderia, pesca i caça

Junta agrícola

Junta agrícola

Cultura

Cultura

Educació

Educació

Partes Sanitaris - Informes

Partes Sanitaris - Informes

Administració de Justícia

Administració de Justícia

Reemplaçament i padrons

Reemplaçament i padrons

Junta municipal de sanitat

Junta municipal de sanitat

Junta municipal de reforma social

Junta municipal de reforma social

Planejament

Planejament

Obres municipals

Obres municipals

Economia i Hisenda

Economia i Hisenda

Acció i òrgans de govern

Acció i òrgans de govern

Comunicacions de la Junta de Sanitat d'Andratx

Comunicacions de la Junta de Sanitat d'Andratx

Serveis (Administració Econòmica)

Serveis (Administració Econòmica)

Secretaria

Secretaria

Patrimoni

Patrimoni

Registre de béns

Registre de béns

Búger

Búger

Administració

Administració

Junta municipal d’ensenyament

Junta municipal d’ensenyament

Junta municipal del cens de població i estadística

Junta municipal del cens de població i estadística

Sanitat

Sanitat

Morber

Morber

Junta local de policia local

Junta local de policia local

Serveis socials i beneficiència

Serveis socials i beneficiència

Urbanisme i obres

Urbanisme i obres

Urbanisme

Urbanisme

Memòries

Memòries

Documents

Documents

Diversos

Diversos

Cúria Reial

Cúria Reial

Imposts, drets i taxes

Imposts, drets i taxes

Comptabilitat

Comptabilitat

Operacions financeres passives

Operacions financeres passives

Gestió d’ingressos

Gestió d’ingressos

Oficis Sanitaris

Oficis Sanitaris

Eleccions

Eleccions

Correspondència

Correspondència

Actes de les sessions de la Junta Superior de Sanitat durant els anys de la P...

Actes de les sessions de la Junta Superior de Sanitat durant els anys de la Pesta

Acords de les sessions de la Junta Superior de Sanitat

Acords de les sessions de la Junta Superior de Sanitat

Càrrecs de la Junta Superior de Sanitat

Càrrecs de la Junta Superior de Sanitat

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat

Paisatge

Paisatge

Fons Pergamins

Fons Pergamins

Batlia

Batlia

Ple municipal

Ple municipal

Comissió municipal permanent

Comissió municipal permanent

Administració

Administració

Abastament, mercat i escorxador

Abastament, mercat i escorxador

Junta ramadera

Junta ramadera

Cementiri

Cementiri

Entitats culturals

Entitats culturals

Centres escolars

Centres escolars

Milícies i quintes

Milícies i quintes

Quintes, voluntaris...

Quintes, voluntaris...

Epidèmies diverses

Epidèmies diverses

Jutjat Municipal

Jutjat Municipal

Registre Civil

Registre Civil

Defensa

Defensa

Diversos

Diversos

Sanejament i medi ambient

Sanejament i medi ambient

Control sanitari

Control sanitari

Junta municipal de beneficiència

Junta municipal de beneficiència

Obres particulars

Obres particulars

Expedients de correspondència de la Junta Superior de Sanitat

Expedients de correspondència de la Junta Superior de Sanitat

Organs de Govern

Organs de Govern

Patrimoni

Patrimoni

Documents diversos

Documents diversos

Ple

Ple

Secretaria general

Secretaria general

Registre general

Registre general

Béns eclesiàstics

Béns eclesiàstics

Personal

Personal

Plantilla

Plantilla

Serveis

Serveis

Abastaments

Abastaments

Jutjat de Pau

Jutjat de Pau

Població

Població

Junta municipal del cens electoral

Junta municipal del cens electoral

Llibres de Morberia

Llibres de Morberia

Personal Sanitari

Personal Sanitari

Seguretat i atenció ciutadana

Seguretat i atenció ciutadana

Junta local de seguretat ciutadana

Junta local de seguretat ciutadana

Obres

Obres

Administració econòmica

Administració econòmica

Clavaria i oïdors de comptes

Clavaria i oïdors de comptes

Pressuposts i gestió del pressupost

Pressuposts i gestió del pressupost

Recaptació

Recaptació

Administració de Justícia

Administració de Justícia

Escola Normal Femenina de Mestres

Escola Normal Femenina de Mestres

Escola Normal Masculina de Mestres

Escola Normal Masculina de Mestres

Escola de Magisteri

Escola de Magisteri

Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Escoles Annexes

Escoles Annexes
Resultats 1 a 100 de 104