Mostrando 5224 resultados

Descripción archivística
Arxiu Municipal de Montuïri
Imprimir vista previa Ver :

565 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Impresos en blanc
Impresos en blanc
Esborranyn propietaris de tombes
Esborranyn propietaris de tombes
Expedients de matrimoni 2019
Expedients de matrimoni 2019
Cartes-ordres i comunicacions 2018
Cartes-ordres i comunicacions 2018
Expedients de matrimoni 2018
Expedients de matrimoni 2018
Recollida aigües pluvials 2017
Recollida aigües pluvials 2017
Millora paviment piscina municipal 2017
Millora paviment piscina municipal 2017
Cartes ordres i comunicacions 2017
Cartes ordres i comunicacions 2017
Expedients de matrimoni 2017
Expedients de matrimoni 2017
Reasfaltat carrers i camins rurals 2017
Reasfaltat carrers i camins rurals 2017
Reparació coberta pavelló 2017
Reparació coberta pavelló 2017
Reparació instal·lacions vestidors Es Revolt 2017
Reparació instal·lacions vestidors Es Revolt 2017
Adquisició d'hidrants 2016
Adquisició d'hidrants 2016
Adquisició de vehicle elèctric 2016
Adquisició de vehicle elèctric 2016
Acondicionament de carrers i camins 2016
Acondicionament de carrers i camins 2016
Aigua calenta Es Revolt 2016
Aigua calenta Es Revolt 2016
Expedients de matrimoni 2016
Expedients de matrimoni 2016
Enllumenat Es Dau 2016
Enllumenat Es Dau 2016
Rehabilitació cambres higièniques Es Revolt 2016
Rehabilitació cambres higièniques Es Revolt 2016
Eficiència energètica, enllumenat Es Revolt 2016
Eficiència energètica, enllumenat Es Revolt 2016
Declaracions 2016-2018
Declaracions 2016-2018
Enllumenat públic 2016
Enllumenat públic 2016
Rehabilitació Cementeri 2016
Rehabilitació Cementeri 2016
Cartes ordres i comunicacions 2016
Cartes ordres i comunicacions 2016
Asfaltat camins rurals 2015
Asfaltat camins rurals 2015
Eleccions Generals 2015
Eleccions Generals 2015
Cartes ordres i comunicacions 2015
Cartes ordres i comunicacions 2015
Expedients de matrimonis 2015
Expedients de matrimonis 2015
Acondicionament camins rurals 2014
Acondicionament camins rurals 2014
Expedients de llicències d’obertura 2014-2017
Expedients de llicències d’obertura 2014-2017
Eleccions Parlament Europeu 2014
Eleccions Parlament Europeu 2014
Cartes ordres i comunicacions 2014
Cartes ordres i comunicacions 2014
Declaracions 2014-2017
Declaracions 2014-2017
Títols de concessió de sepultura
Títols de concessió de sepultura
Títols de concesió de sepultures 2014
Títols de concesió de sepultures 2014
Millora enllumenat públic 2014
Millora enllumenat públic 2014
Prolongació Av Es Dau 2013
Prolongació Av Es Dau 2013
Cartes ordres i comunicacions 2013
Cartes ordres i comunicacions 2013
Expedients de matrimonis 2013-2014
Expedients de matrimonis 2013-2014
POS 2012
POS 2012
Expedients de matrimonis 2012
Expedients de matrimonis 2012
Cartes ordres i comunicacions 2012
Cartes ordres i comunicacions 2012
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de personal 2011-2017
Expedients de personal 2011-2017
Cartes ordres i comunicacions 2011
Cartes ordres i comunicacions 2011
POS 2011
POS 2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Cartes ordres i comunicacions 2010
Cartes ordres i comunicacions 2010
POS 2010
POS 2010
Expedients de matrimonis 2010
Expedients de matrimonis 2010
Declaracions 2010-2015
Declaracions 2010-2015
Cartes ordres i comunicacions 2010-2015
Cartes ordres i comunicacions 2010-2015
Expedients de judicis de faltes 2010-2015
Expedients de judicis de faltes 2010-2015
Expedients de llicències d’obertura 2010-2013
Expedients de llicències d’obertura 2010-2013
Elecció Batle des Puig 2010-2011
Elecció Batle des Puig 2010-2011
Expedients de plusvàlues 2009
Expedients de plusvàlues 2009
Rehabilitació barri Es Dau
Rehabilitació barri Es Dau
Peatonalització Carrer Major 2009
Peatonalització Carrer Major 2009
Expedients de llicències d’obertura 2009
Expedients de llicències d’obertura 2009
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009
Cartes ordres i comunicacions 2009
Cartes ordres i comunicacions 2009
Expedients de plusvàlues 2009
Expedients de plusvàlues 2009
Projecte d'intervenció arqueològica de l'obra de condicionament de les carreteres MA-3210 i ma-3220
Projecte d'intervenció arqueològica de l'obra de condicionament de les carreteres MA-3210 i ma-3220
Expedients de matrimonis 2009
Expedients de matrimonis 2009
Títols propietat sepultures
Títols propietat sepultures
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008-2009
Expedients de llicències d’obertura 2008-2009
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Cartes ordres i comunicacions 2008
Cartes ordres i comunicacions 2008
Expedients de plusvàlues 2008
Expedients de plusvàlues 2008
Manaments d'ingrés 2008
Manaments d'ingrés 2008
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Expedients d'eleccions generals 2008
Expedients d'eleccions generals 2008
Altes padró 2008
Altes padró 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Declaracions 2008-2013
Declaracions 2008-2013
Expedients de matrimonis 2008
Expedients de matrimonis 2008
Normes subsidiàries 2008
Normes subsidiàries 2008
Projecte de Plaça, aparcament i Centre Civic a Es Dau
Projecte de Plaça, aparcament i Centre Civic a Es Dau
Aparcaments municipals Av. Es Dau 2008
Aparcaments municipals Av. Es Dau 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Padró de fems 2008-2009
Padró de fems 2008-2009
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Manaments de pagament 2008
Actes 2007
Actes 2007
Reforma enllumenat públic FASE 1
Reforma enllumenat públic FASE 1
Expedients de llicències d’obertura 2007
Expedients de llicències d’obertura 2007
Expedients de llicències d’obertura 2007
Expedients de llicències d’obertura 2007
Sindicatura de comptes 2007-2017
Sindicatura de comptes 2007-2017
Manaments de pagament 2007
Manaments de pagament 2007
Manaments de pagament 2007
Manaments de pagament 2007
Expedients de plusvàlues 2007
Expedients de plusvàlues 2007
Manaments de pagament 2007
Manaments de pagament 2007
Llicències d'enterrament 2007-2018
Llicències d'enterrament 2007-2018
Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 2007
Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 2007
Cartes ordres i comunicacions 2007
Cartes ordres i comunicacions 2007
Convocatòries 2007
Convocatòries 2007
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Resultados 1 a 100 de 5224