Censos de població Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Junta Municipal de Població Sèrie 1917-1951
02 Cens de població Sèrie 1877-1940