File report


Descripció arxivística jerarquia

# Miniatura Codi de referència Títol Dates Restriccions d'accés
1 No disponible Cap resultat
2 No disponible Cap resultat
3 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-01-001 Crides i pregons 1599-1654 (1/1) 1599-1654 Cap resultat
4 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-01-002 Llibre de crides 1714-1732 (1/2) 1714-1732 Cap resultat
5 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-01-003 Bans i edictes 1876-1880 (1/3) 1876-1880 Cap resultat
6 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-04-001 Esborranys de decrets de la batlia 1985-1989 (1/4) 1985-1989 Cap resultat
7 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-04-002 Llibre de decrets. Vegeu: llibre de resolucions de la Batlia. (1.1.1.11.) 1952-1972 (1/4) 1952-1972 Cap resultat
8 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-05-001 Instàncies 1846-1922 (1/5) 1846-1922 Cap resultat
9 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-06-001 Expendients de nomenament i dimissió de regidors 1893-1990 (1/6) 1893-1990 Cap resultat
10 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-06-002 Expendients de nomenament del regidor dipositari 1966-1983 (1/7) 1966-1983 Cap resultat
11 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-06-003 Expendients de retribucions als membres de la corporació municipal 1980-1983 (1/8) 1980-1983 Cap resultat
12 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-06-004 Expendients de subsitució del càrrec de batle 1969-1969 (1/9) 1969-1969 Cap resultat
13 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-06-005 Llicències per absentarse batles i regidors 1882-1975 (1/10) 1882-1975 Cap resultat
14 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-07-001 Odenances municipals 1821-1872 (2/1) 1821-1872 Cap resultat
15 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-001 Llibre d'ordres 1614-1780 (2/2) 1614-1780 Cap resultat
16 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-002 Llibre d'ordres 1717-1779 (3) 1717-1779 Cap resultat
17 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-003 Llibre de Reials ordres 1762-1780 (4/1) 1762-1780 Cap resultat
18 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-004 Ordres Reials 1777-1827 (4/2) 1777-1827 Cap resultat
19 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-005 Llibre de Reials ordres 1820-1821 (5/1) 1820-1821 Cap resultat
20 ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-006 Llibre d'ordres 1820-1821 (5/2) 1820-1821 Cap resultat
21 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-007 Llibre d'ordres 1821-1821 (6/1) 1821-1821 Cap resultat
22 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-008 Llibre d'ordres 1821-1822 (6/2) 1821-1822 Cap resultat
23 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-009 Reials ordres i disposicions del Govern 1822-1831 (7) 1822-1831 Cap resultat
24 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-010 Reials ordres i disposicions del Govern 1832-1841 (8/1) 1832-1841 Cap resultat
25 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-011 Llibre de Reials ordres reerides a l'exèrcit 1770-1777 (8/3) 1770-1777 Cap resultat
26 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-08-012 Ordres referides a l'exèrcit 1788-1838 (8/3) 1788-1838 Cap resultat
27 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-09-001 Expedients d'homenatge i anomenament de fills adoptius 1952-1968 (9/1) 1952-1968 Cap resultat
28 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-10-001 Registre de multes 1853-1880 (9/2) 1853-1880 Cap resultat
29 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-10-002 Registre general de multes 1908-1941 (9/3) 1908-1941 Cap resultat
30 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-001 Llibre de resolucions de Batlia 1820-1821 (9/34) 1820-1821 Cap resultat
31 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-002 Llibre de resolucions de Batlia 1952-1958 (10/1) 1952-1958 Cap resultat
32 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-003 Llibre de resolucions de Batlia 1966-1969 (10/2) 1966-1969 Cap resultat
33 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-004 Llibre de resolucions de Batlia 1969-1972 (10/3) 1969-1972 Cap resultat
34 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-005 Llibre de resolucions de Batlia 1972-1975 (10/4) 1975-1975 Cap resultat
35 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-006 Llibre de resolucions de Batlia 1975-1981 (10/5) 1975-1981 Cap resultat
36 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-01-01-11-007 Llibre de resolucions de Batlia 1981-1985 (10/6) 1981-1985 Cap resultat
37 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-001 Llibre de determinacions de consell 1539-1550 (11/1) 1539-1550 Cap resultat
38 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-002 Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1574-1595 (11/2) 1594-1610 Cap resultat
39 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-003 Llibre de determinacions de consell 1594-1610 (11/3) 1627-1655 Cap resultat
40 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-004 Llibre de determinacions de consell 1627-1655 (11/4) 1655-1687 Cap resultat
41 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-004_01 Llibre de determinacions de consell 1655-1687 (12/1) 1655-1687 Cap resultat
42 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-005 Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1687-1715 (12/2) 1687-1715 Cap resultat
43 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-006 Llibre de consells de la vila de Santa Maria 1688-1717 (12/3) 1688-1717 Cap resultat
44 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-007 Llibre de diferents instruments fets per la Universitat de la vila de Santa Maria del Camí 1621-1809 (13/1) 1621-1809 Cap resultat
45 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-01-008 Actes de determinacions de consells 1732-1820 (13/2) 1732-1820 Cap resultat
46 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-02-001 Llibre d'extraccions 1612-1687 (14/1) 1612-1687 Cap resultat
47 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-02-002 Llibre d'extraccions 1686-1784 (14/2) 1688-1784 Cap resultat
48 ES_7056_AMMC MUN-01-02-01-02-003 Nomenament i renuncia del receptos de la Bula de Santa Eugènia 1740-1747 (14/3) 1740-1747 Cap resultat
49 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-01-001 Convocatoris Vegeu: Esborranys d'actes 1966-1990 (1.3.1.2) 1966-1990 Cap resultat
50 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-02-001 Esborranys d'actes 1870-1907 (14/4) 1870-1907 Cap resultat
51 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-02-002 Esborranys d'actes 1930-1944 (15) 1930-1944 Cap resultat
52 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-02-003 Esborranys d'actes 1966-1984 (16) 1966-1984 Cap resultat
53 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-02-004 Esborranys d'actes 1985-1990 (17) 1985-1990 Cap resultat
54 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-001 Llibre d'actes 1814-1850 (18) 1814-1850 Cap resultat
55 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-002 Llibre d'actes 1851-1880 (19) 1851-1880 Cap resultat
56 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-003 Llibre d'actes 1881-1894 (20) 1881-1894 Cap resultat
57 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-004 Llibre d'actes 1895-1905 (21) 1895-1905 Cap resultat
58 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-005 Llibre d'actes 1906-1908 (22/1) 1906-1908 Cap resultat
59 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-006 Llibre d'actes 1908-1911 (22/2) 1908-1911 Cap resultat
60 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-007 Llibre d'actes 1911-1914 (22/3) 1911-1914 Cap resultat
61 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-008 Llibre d'actes 1914-1917 (22/4) 1914-1917 Cap resultat
62 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-009 Llibre d'actes 1917-1918 (22/5) 1917-1918 Cap resultat
63 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-010 Llibre d'actes 1918-1922 (23/1) 1918-1922 Cap resultat
64 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-011 Llibre d'actes 1922-1930 (23/2) 1922-1930 Cap resultat
65 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-012 Llibre d'actes 1930-1931 (23/3) 1930-1931 Cap resultat
66 ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-013 Llibre d'actes 1932-1933 (24/1) 1932-1933 Cap resultat
67 ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-014 Llibre d'actes 1933-1934 (24/2) 1933-1934 Cap resultat
68 ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-015 Llibre d'actes 1934-1936 (24/3) 1934-1936 Cap resultat
69 ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-016 Llibre d'actes 1936-1938 (24/4) 1936-1938 Cap resultat
70 ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-017 Llibre d'actes 1938-1942 (24/5) 1938-1942 Cap resultat
71 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-018 Llibre d'actes 1942-1946 (25/1) 1942-1946 Cap resultat
72 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-019 Llibre d'actes 1946-1948 (25/2) 1946-1948 Cap resultat
73 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-020 Llibre d'actes 1948-1950 (25/3) 1948-1950 Cap resultat
74 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-021 Llibre d'actes 1951-1955 (25/4) 1951-1955 Cap resultat
75 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-022 Llibre d'actes 1955-1960 (25/5) 1955-1960 Cap resultat
76 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-023 Llibre d'actes 1960-1964 (25/6) 1960-1964 Cap resultat
77 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-024 Llibre d'actes 1964-1967 (25/7) 1964-1967 Cap resultat
78 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-025 Llibre d'actes 1967-1969 (26/1) 1967-1969 Cap resultat
79 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-026 Llibre d'actes 1969-1971 (26/2) 1969-1971 Cap resultat
80 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-027 Llibre d'actes 1971-1977 (26/3) 1971-1977 Cap resultat
81 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-028 Llibre d'actes 1977-1980 (26/4) 1977-1980 Cap resultat
82 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-029 Llibre d'actes 1980-1983 (26/5) 1980-1983 Cap resultat
83 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-030 Llibre d'actes 1983-1984 (26/6) 1983-1984 Cap resultat
84 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-031 Llibre d'actes 1986-1989 (27/1) 1986-1989 Cap resultat
85 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-032 Llibre de sessions de Santa Eugènia 1820-1983 (27/2) 1820-1983 Cap resultat
86 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-033 Mocions, propostes, preguntes i precs 1983-1991 (27/3) 1983-1991 Cap resultat
87 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-034 Moció de censura al batle 1990-1990 (27/4) 1990-1990 Cap resultat
88 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-03-035 Actes del Patronat Històric-Artístic. Vegeu: Expedients d'Assistència Social (2.4.6.2) 1989-1991 1989-1991 Cap resultat
89 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-04-001 Extractes d'actes 1966-1973 (28/1) 1966-1973 Cap resultat
90 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-04-002 Extractes d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.3.1.2) 1973-1978 1973-1978 Cap resultat
91 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-03-01-05-001 Expedient de constitució de l'Ajuntament 1918-1991 (28/2) 1918-1991 Cap resultat
92 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-01-001 Convocatòries. Vegueu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1966-1985 1966-1985 Cap resultat
93 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-02-001 Esborrany d'actes 1966-1972 (28/3) 1966-1972 Cap resultat
94 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-02-002 Esborranys d'actes 1979-1985 (29) 1979-1985 Cap resultat
95 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-001 Llibre d'actes 1924-1926 (30/1) 1924-1926 Cap resultat
96 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-002 Llibre d'actes 1926-1929 (30/2) 1926-1929 Cap resultat
97 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-003 Llibre d'actes 1929-1931 (30/3) 1929-1931 Cap resultat
98 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-004 Llibre d'actes 1931-1932 (30/4) 1931-1932 Cap resultat
99 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-005 Llibre d'actes 1949-1952 (30/5) 1949-1952 Cap resultat
100 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-006 Llibre d'actes 1952-1962 (31/1) 1952-1962 Cap resultat
101 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-007 Llibre d'actes 1966-1968 (31/2) 1966-1968 Cap resultat
102 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-008 Llibre d'actes 1968-1971 (31/3) 1968-1971 Cap resultat
103 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-009 Llibre d'actes 1971-1974 (31/4) 1971-1974 Cap resultat
104 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-010 Llibre d'actes 1974-1977 (31/5) 1974-1977 Cap resultat
105 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-011 Llibre d'actes 1977-1979 (31/6) 1977-1979 Cap resultat
106 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-012 Llibre d'actes 1979-1981 (32/1) 1979-1981 Cap resultat
107 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-013 Llibre d'actes 1981-1982 (32/2) 1981-1982 Cap resultat
108 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-014 Llibre d'actes 1982-1983 (32/3) 1982-1983 Cap resultat
109 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-015 Llibre d'actes 1983-1985 (32/4) 1983-1985 Cap resultat
110 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-03-016 Llibre d'actes 1985-1985 (32/5) 1985-1985 Cap resultat
111 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-04-001 Extractes d'actes 1966-1972 (33/1) 1966-1972 Cap resultat
112 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-04-01-04-002 Extracte d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1973-1985 1973-1985 Cap resultat
113 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-05-01-01-001 Convocatòries 1989-1990 (33/2) 1989-1990 Cap resultat
114 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-05-01-01-001 1971-1980 Cap resultat
115 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-05-01-03-001 Llibre d'actes de les comissions informatives 1971-1980 (33/3) 1971-1980 Cap resultat
116 No disponible ES_7056_AMMC MUN-01-06-01-01-001 Esborrany d'actes 1987-1990 (33/4) 1987-1990 Cap resultat
117 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-01-001 Certificacions 1905-1979 (34) 1905-1979 Cap resultat
118 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-01-002 Certificacions 1980-1986 (35) 1980-1986 Cap resultat
119 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-01-003 Certificacions 1987-1988 (36) 1987-1988 Cap resultat
120 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-01-004 Certificacions 1989-1990 (37) 1989-1990 Cap resultat
121 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-001 Correspondència: entrades Cap resultat
122 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-001-001 Correspondència: entrades nº 11-326 1991 (38) 1991 Cap resultat
123 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-001-002 Correspondència: entrades nº 327-850 1991 (39) 1991 Cap resultat
124 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-001-003 Correspondència: entrades nº 851-1212 1991 (40) 1991 Cap resultat
125 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-002 Correspondència: sortides Cap resultat
126 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-002-001 Correspondència: sortides nº 1-670 1991 (41) 1991 Cap resultat
127 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-002-002 Correspondència: sortides nº 671-1300 1991 (42) 1991 Cap resultat
128 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-002-003 Correspondència: sortides nº 1301-1814 1991 (43) 1991 Cap resultat
129 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003 Correspondència: entrades i sortides Cap resultat
130 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-001 Correspondència: entrades i sortides 1623-1827 (44) 1623-1827 Cap resultat
131 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-002 Correspondència: entrades i sortides 1828-1833 (45) 1828-1833 Cap resultat
132 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-003 Correspondència: entrades i sortides 1834-1845 (46) 1834-1845 Cap resultat
133 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-004 Correspondència: entrades i sortides 1846-1847 (47) 1846-1847 Cap resultat
134 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-005 Correspondència: entrades i sortides 1848-1850 (48) 1848-1850 Cap resultat
135 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-006 Correspondència: entrades i sortides 1851-1852 (49) 1851-1852 Cap resultat
136 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-007 Correspondència: entrades i sortides 1853-1855 (50) 1853-1855 Cap resultat
137 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-008 Correspondència: entrades i sortides 1856-1857 (51) 1856-1857 Cap resultat
138 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-009 Correspondència: entrades i sortides 1858-1860 (52) 1858-1860 Cap resultat
139 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-010 Correspondència: entrades i sortides 1861-1862 (53) 1861-1862 Cap resultat
140 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-011 Correspondència entrades i sortides 1863-1865 (54) 1863-1865 Cap resultat
141 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-012 Correspondència entrades i sortides 1865-1868 ?? (55) 1865-1868 ?? Cap resultat
142 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-013 Correspondència entrades i sortides 1869-1870 (56) 1869-1870 Cap resultat
143 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-014 Correspondència entrades i sortides 1871-1873 (57) 1871-1873 Cap resultat
144 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-015 Correspondència entrades i sortides 1874-1875 (58) 1874-1875 Cap resultat
145 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-016 Correspondència entrades i sortides 1876-1878 (59) 1876-1878 Cap resultat
146 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-017 Correspondència entrades i sortides 1879-1881 (60) 1879-1881 Cap resultat
147 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-018 Correspondència entrades i sortides 1882-1855 (61) 1882-1885 Cap resultat
148 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-019 Correspondència entrades i sortides 1886-1888 (62) 1886-1888 Cap resultat
149 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-020 Correspondència entrades i sortides 1889-1892 (63) 1889-1892 Cap resultat
150 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-021 Correspondència: entrades i sortides 1893-1896 (64) 1893-1896 Cap resultat
151 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-022 Correspondència: entrades i sortides 1897-1899 (65) 1897-1899 Cap resultat
152 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-023 Correspondència: entrades i sortides 1900-1905 (66) 1900-1905 Cap resultat
153 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-024 Correspondència: entrades i sortides 1906-1911 (67) 1906-1911 Cap resultat
154 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-025 Correspondència: entrades i sortides 1912-1915 (68) 1912-1915 Cap resultat
155 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-026 Correspondència: entrades i sortides 1916-1919 (69) 1916-1919 Cap resultat
156 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-027 Correspondència: entrades i sortides 1920-1925 (70) 1920-1925 Cap resultat
157 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-028 Correspondència: entrades i sortides 1926-1928 (71) 1926-1928 Cap resultat
158 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-029 Correspondència: entrades i sortides 1929-1930 (72) 1929-1930 Cap resultat
159 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-030 Correspondència: entrades i sortides 1931-1932 (73) 1931-1932 Cap resultat
160 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-031 Correspondència entrades i sortides 1933-1934 (74) 1933-1934 Cap resultat
161 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-032 Correspondència entrades i sortides 1935-1936 (75) 1935-1936 Cap resultat
162 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-033 Correspondència entrades i sortides 1937-1938 (76) 1937-1938 Cap resultat
163 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-034 Correspondència entrades i sortides 1939 (77) 1939-1939 Cap resultat
164 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-035 Correspondència entrades i sortides 1940-1941 (78) 1940-1941 Cap resultat
165 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-036 Correspondència entrades i sortides 1942 (79) 1942-1942 Cap resultat
166 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-037 Correspondència entrades i sortides 1943-1944 (80) 1943-1944 Cap resultat
167 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-038 Correspondència entrades i sortides 1945-1946 (81) 1945-1946 Cap resultat
168 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-039 Correspondència entrades i sortides 1947-1948 (82) 1947-1948 Cap resultat
169 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-040 Correspondència entrades i sortides 1949-1950 (83) 1949-1950 Cap resultat
170 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-041 Correspondència: entradesi sortides 1951-1952 (84) 1951-1952 Cap resultat
171 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-042 Correspondència: entrades i sortides 1953-1954 (85) 1953-1954 Cap resultat
172 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-043 Correspondència: entrades i sortides 1955-1958 (86) 1955-1958 Cap resultat
173 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-044 Correspondència: entrades i sortides 1959-1961 (87) 1959-1961 Cap resultat
174 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-045 Correspondència: entrades i sortides 1962-1963 (88) 1962-1963 Cap resultat
175 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-046 Correspondència: entrades i sortides 1965-1965 (89) 1964-1965 Cap resultat
176 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-047 Correspondència: entrades i sortides 1966-1967 (90) 1966-1967 Cap resultat
177 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-048 Correspondència: entrades i sortides 1968-1969 (91) 1968-1969 Cap resultat
178 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-049 Correspondència: entrades i sortides 1970-1970 (92) 1970-1970 Cap resultat
179 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-050 Correspondència: entrades i sortides 1971-1972 (93) 1971-1972 Cap resultat
180 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-051 Correspondència entrades i sortides 1973 (94) 1973-1973 Cap resultat
181 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-052 Correspondència entrades i sortides 1974-1975 (95) 1974-1975 Cap resultat
182 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-053 Correspondència entrades i sortides 1976 (96) 1976-1976 Cap resultat
183 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-054 Correspondència entrades i sortides 1977 (97) 1977-1977 Cap resultat
184 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-055 Correspondència entrades i sortides 1978 (98) 1978-1978 Cap resultat
185 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-056 Correspondència entrades i sortides 1979 (99) 1979-1979 Cap resultat
186 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-057 Correspondència entrades i sortides 1980 (100) 1980-1980 Cap resultat
187 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-058 Correspondència entrades i sortides 1981 (101) 1981-1981 Cap resultat
188 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-059 Correspondència entrades i sortides 1982 (102) 1982-1982 Cap resultat
189 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-060 Correspondència entrades i sortides 1983 (103) 1983-1983 Cap resultat
190 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-061 Correspondència: entrades i sortides 1984 (104) 1984-1984 Cap resultat
191 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-062 Correspondència: entrades i sortides 1985 (105) 1985-1985 Cap resultat
192 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-063 Correspondència: entrades i sortides 1986 (106) 1986-1986 Cap resultat
193 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-064 Correspondència: entrades i sortides 1987 (107) 1987-1987 Cap resultat
194 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-065 Correspondència: entrades i sortides 1988 (108) 1988-1988 Cap resultat
195 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-066 Correspondència: entrades i sortides 1989 (109) 1989-1989 Cap resultat
196 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-067 Correspondència: entrades i sortides 1990 (110) 1990-1990 Cap resultat
197 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-068 Correspondència: entrades i sortides 1990 (111) 1990-1990 Cap resultat
198 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-069 Correspondència de Santa Eugènia: entrades i sortides 1820 (112) 1820-1820 Cap resultat
199 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-070 Correspondència de Santa Eugènia: entrades i sortides 1821-1823 (113/1) 1821-1823 Cap resultat
200 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-071 Comunicacions i circulars 1966-1975 (113/2) 1966-1975 Cap resultat
201 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-02-003-071 Comunicacions i circulars 1966-1975 (113/2) 1966-1975 Cap resultat
202 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-03-001 Documentació i secretaria 1980-1990 (113/3) 1980-1990 Cap resultat
203 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-03-002 Expedients de secretaria 1850-1989 (114) 1850-1989 Cap resultat
204 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-03-003 Expedients de secretaria 1990-1992 (115) 1990-1992- Cap resultat
205 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-03-004 Expedients de secretaria sobre imposts 1980-1992 (116/1) 1980-1992 Cap resultat
206 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-03-005 Expedients sobre agrupació secretarial entre Santa Maria i Santa Eugènia 1967-1981 (116/2) 1967-1981 Cap resultat
207 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-04-001 Diari esborranys de secretaria 1846-1875 (117/1) 1846-1875 Cap resultat
208 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-01-04-002 Expedients sobre els serveis de les corporacions locals 1952-1974 (117/2) 1952-1974 Cap resultat
209 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-001 Registre d'entrada de documents 1861-1862 (118/1) 1861-1862 Cap resultat
210 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-002 Llibre de registre d'entrada de documents 1909-1911 (118/2) 1909-1911 Cap resultat
211 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-003 Llibre de registre d'entrada de documents 1916-1924 (118/3) 1916-1924 Cap resultat
212 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-004 Llibre de registre d'entrada de documents 1925-1932 (118/4) 1925-1932 Cap resultat
213 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-005 Llibre de registre d'entrada de documents 1932-1939 (118/5) 1932-1939 Cap resultat
214 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-006 Llibre de registre d'entrada de documents 1939-1942 (118/6) 1939-1942 Cap resultat
215 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-007 Llibre de registre d'entrada de documents 1942-1943 (119/1) 1942-1943 Cap resultat
216 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-008 Llibre de registre d'entrada de documents 1952-1962 (119/2) 1952-1962 Cap resultat
217 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-009 Llibre de registre d'entrada de documents 1962-1968 (119/3) 1962-1968 Cap resultat
218 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-010 Llibre de registre d'entrada de documents 1968-1971 (119/4) 1968-1971 Cap resultat
219 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-011 Llibre de registres d'entrada de documents 1971-1973 (120/1) 1971-1973 Cap resultat
220 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-012 Llibre de registre d'entrada de documents 1973-1975 (120/2) 1973-1975 Cap resultat
221 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-013 Llibre de registre d'entrada de documents 1975-1977 (120/3) 1975-1977 Cap resultat
222 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-014 Llibre de registre d'entrada de documents 1977-1978 (120/4) 1977-1978 Cap resultat
223 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-015 Llibre de registre d'entrada de documents 1978-1980 (120/5) 1978-1980 Cap resultat
224 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-016 Llibre de registre d'entrada de documents 1980-1982 (120/6) 1980-1982 Cap resultat
225 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-017 Llibre de registre d'entrada de documents 1982-1983 (121/1) 1982-1983 Cap resultat
226 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-018 Llibre de registre d'entrada de documents 1984-1985 (121/2) 1984-1985 Cap resultat
227 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-01-019 Llibre de registre d'entrada de documents 1985-1988 (121-3) 1985-1988 Cap resultat
228 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-001 Registre de sortida de documents 1917-1919 (121/4) 1917-1919 Cap resultat
229 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-002 Registre de sortida de documents 1919-1922 (121/5) 1919-1922 Cap resultat
230 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-003 Registre de sortida de documents 1922-1925 (121/6) 1922-1925 Cap resultat
231 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-004 Registre de sortida de documents 1925-1929 (122/1) 1925-1929 Cap resultat
232 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-005 Registre de sortida de documents 1929-1932 (122/2) 1929-1932 Cap resultat
233 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-006 Registre de sortida de documents 1932-1936 (122/3) 1932-1936 Cap resultat
234 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-007 Registre de sortida de documents 1936-1939 (122/4) 1936-1939 Cap resultat
235 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-008 Registre de sortida de documents 1939-1941 (122/5) 1939-1941 Cap resultat
236 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-009 Registre de sortida de documents 1941-1943 (123/1) 1941-1943 Cap resultat
237 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-010 Registre de sortida de documents 1943-1946 (123/2) 1943-1946 Cap resultat
238 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-011 Registre de sortida de documents 1946-1951 (123/3) 1946-1951 Cap resultat
239 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-012 Registre de sortida de documents 1952-1952 (123/4) 1952-1952 Cap resultat
240 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-013 Registre de sortida de documents 1952-1960 (123/5) 1952-1960 Cap resultat
241 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-014 Registre de sortida de documents 1960-1965 (124/1) 1960-1965 Cap resultat
242 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-015 Registre de sortida de documents 1965-1970 (124/2) 1965-1970 Cap resultat
243 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-016 Registre de sortida de documents 1970-1972 (124/3) 1970-1972 Cap resultat
244 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-017 Registre de sortida de documents 1972-1973 (124/4) 1972-1973 Cap resultat
245 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-018 Registre de sortida de documents 1973-1975 (125/1) 1973-1975 Cap resultat
246 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-019 Registre de sortida de documents 1975-1977 (125/2) 1975-1977 Cap resultat
247 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-020 Registre de sortida de documents 1977-1979 (125/3) 1977-1979 Cap resultat
248 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-021 Llibre registre de sortida de documents 1979-1980 (125/4) 1979-1980 Cap resultat
249 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-022 Llibre registre de sortida de documents 1980-1981 (125/5) 1980-1981 Cap resultat
250 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-023 Llibre registre de sortida de documents 1981-1984 (126/1) 1981-1984 Cap resultat
251 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-02-01-02-024 Llibre registre de sortida de documents 1984-1987 (126/2) 1984-1987 Cap resultat
252 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-001 Expedients per la contractació de subministrament elèctric 1911-1982 (126/3) 1911-1982 Cap resultat
253 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-001 Expedients per la contractació de subministrament elèctric 1911-1982 (126/3) 1911-1982 Cap resultat
254 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-002 Expedients per la contractació de gas butano 1967-1987 (124-4) 1967-1987 Cap resultat
255 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-002 Expedients per la contractació de gas butano 1967-1987 (124-4) 1967-1987 Cap resultat
256 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-003 Expedients per la contractació del servei de recollida de fems 1971-1991 (127/1) 1971-1991 Cap resultat
257 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-003 Expedients per la contractació del servei de recollida de fems 1971-1991 (127/1) 1971-1991 Cap resultat
258 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-004 Expedients per la contractació de serveis de caràcter administratiu 1983-1990 (127/3) 1983-1990 Cap resultat
259 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-004 Expedients per la contractació de serveis de caràcter administratiu 1983-1990 (127/3) 1983-1990 Cap resultat
260 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-005 Expedients de subastes per obres referides a aigües 1904-1990 (127/3) 1904-1990 Cap resultat
261 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-005 Expedients de subastes per obres referides a aigües 1904-1990 (127/3) 1904-1990 Cap resultat
262 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-006 Expedients de subastes per obres al cementiri 1932-1950 (127/4) 1932-1950 Cap resultat
263 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-006 Expedients de subastes per obres al cementiri 1932-1950 (127/4) 1932-1950 Cap resultat
264 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-007 Expedients de subastes per obres a edificis municipals 1924-1931 (128/1) 1924-1931 Cap resultat
265 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-007 Expedients de subastes per obres a edificis municipals 1924-1931 (128/1) 1924-1931 Cap resultat
266 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-008 Expedients de subastes per obres a vies públiques 1906-1960 (128/2) 1906-1960 Cap resultat
267 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-008 Expedients de subastes per obres a vies públiques 1906-1960 (128/2) 1906-1960 Cap resultat
268 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-009 Expedients de subastes (varis) 1919-1959 (128/3) 1919-1959 Cap resultat
269 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-009 Expedients de subastes (varis) 1919-1959 (128/3) 1919-1959 Cap resultat
270 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-010 Expedient de contractació del servei funerari. Vegeu: Expedients de serveis funeraris (2.4.5.2) 1925-1966 1925-1966 Cap resultat
271 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-01-010 Expedient de contractació del servei funerari. Vegeu: Expedients de serveis funeraris (2.4.5.2) 1925-1966 1925-1966 Cap resultat
272 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-03-02-001 Llibre de registre de pliques 1966-1992 (128/4) 1966-1992 Cap resultat
273 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-01-001 Instruccions per la realització de censos i padrons 1940-1986 (129/1) 1940-1986 Cap resultat
274 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-02-01-001 Llibre d'actes 1917-1951 (129/2) 1917-1951 Cap resultat
275 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-02-02-001 Cens de població 1877-1940 (129/3) 1877-1940 Cap resultat
276 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-03-001 Censos d'habitatges 1859-1951 (130/1) 1859-1951 Cap resultat
277 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-03-002 Quaderns de l'agent censal (cens d'edificis i locals) 1980-1991 (130/2) 1980-1991 Cap resultat
278 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-001 Fulls d'empadronament 1824-1826 (131) 1824-1826 Cap resultat
279 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-002 Fulls d'empadronament 1833-1857 (132) 1833-1857 Cap resultat
280 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-003 Fulls d'empadronament 1866-1868 (133) 1866-1868 Cap resultat
281 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-004 Fulls d'empadronament 1871 (134) 1871-1871 Cap resultat
282 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-005 Fulls d'empadronament 1873 (135) 1873-1873 Cap resultat
283 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-006 Fulls d'empadronament 1919 (136) 1919-1919 Cap resultat
284 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-007 Fulls d'empadronament (districte 1) 1970 (887) 1970-1970 Cap resultat
285 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-008 Fulls d'empadronament (districte 2) 1970 (888) 1970-1970 Cap resultat
286 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-009 Fulls d'empadronament (districte 1) 1975 (889) 1975-1975 Cap resultat
287 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-010 Fulls d'empadronament (districte 2) 1975 (890) 1975-1975 Cap resultat
288 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-011 Fulls d'empadronament (districte 1) 1981 (891) 1981-1981 Cap resultat
289 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-012 Fulls d'empadronament (districte 2) 1981 (892) 1981-1981 Cap resultat
290 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-013 Fulls d'empadronament (districte 1) 1986 (893) 1986-1986 Cap resultat
291 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-014 Fulls d'empadronament (districte 2) 1986 (894) 1986-1986 Cap resultat
292 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-015 Fulls d'empadronament s.a. (137) s.a Cap resultat
293 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-016 Notificacions d'altes i baixes al padró d'habitants 1954-1975 (138) 1954-1975 Cap resultat
294 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-017 Notificacions d'altes i baixes al padro d'habitants 1976-1991 (139) 1976-1991 Cap resultat
295 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-018 Padró d'habitants 1813-1827 (140/1) 1813-1827 Cap resultat
296 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-019 Llibre del padró d'habitants 1842 (140/2) 1842-1842 Cap resultat
297 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-020 Llibre del padró d'habitants 1846-1847 (140/3) 1846-1847 Cap resultat
298 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-021 Padró d'habitants 1856-1860 (141/1) 1856-1860 Cap resultat
299 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-022 Llibre del padró d'habitants 1889 (141/2) 1889-1889 Cap resultat
300 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-023 Padró d'habitants 1893 (141/3) 1893-1893 Cap resultat
301 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-024 Padró d'habitants 1896-1900 (141/4) 1896-1900 Cap resultat
302 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-025 Padró d'habitants 1906-1924 (142) 1906-1924 Cap resultat
303 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-026 Padró d'habitants 1930-1950 (143) 1930-1950 Cap resultat
304 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-027 Padró d'habitants 1955-1965 (144/1) 1955-1965 Cap resultat
305 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-028 Registre del padró veïnal s.a. (s.XIX) (144/2) S.A. Cap resultat
306 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-029 Rectificació del padró d'habitants 1925-1931 (144/3) 1925-1931 Cap resultat
307 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-030 Rectificacions del padró d'habitants 1932-1957 (145) 1932-1957 Cap resultat
308 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-04-031 Rectificacions del padró d'habitants 1958-1991 (146) 1958-1991 Cap resultat
309 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-001 Interrogatori sobre recursos econòmics 1829 (147/1) 1829-1829 Cap resultat
310 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-002 Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1814-1899 (147/2) 1814-1899 Cap resultat
311 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-003 Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1900-1942 (148) 1900-1942 Cap resultat
312 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-004 Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1975-1991 (149) 1975-1991 Cap resultat
313 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-005 Recopilació de dades estadistíques, realitzades per Josep Verd 1871-1950 (150/1) 1871-1950 Cap resultat
314 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-05-006 Llistes d'homes i dones de Sta. Eugènia s.a. (s.XIX) (150/2) S.A. Cap resultat
315 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-04-06-001 Llistats de carrers del municipi 1989 (150/3) 1989-1989 Cap resultat
316 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-03-001 Llibre extraordinari de la Capitania General de la vila 1700-1732 (150/4) 1700-1732 Cap resultat
317 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-04-001 Contractes de lloguer de les cases habitades per a la "Guardia Civil" 1876-1935 (150/5) 1876-1935 Cap resultat
318 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-04-002 Padrons d'allotjament a tropes de l'exercit 1880-1942 (150/6) 1880-1942 Cap resultat
319 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-10-001 Justificants de revista "para la de comisario" 1854-1897 (150/7) 1854-1897 Cap resultat
320 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-001 Expedients de reclutament 1851-1857 (151) 1851-1857 Cap resultat
321 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-002 Expedients de reclutament 1858-1865 (152) 1858-1865 Cap resultat
322 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-003 Expedients de reclutament 1866-1873 (153) 1866-1873 Cap resultat
323 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-004 Expedients de reclutament 1874-1881 (154) 1874-1881 Cap resultat
324 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-005 Expedients de reclutament 1882-1899 (155) 1882-1899 Cap resultat
325 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-006 Expedients de reclutament 1900-1908 (156) 1900-1908 Cap resultat
326 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-007 Expedients de reclutament 1909-1915 (157) 1909-1915 Cap resultat
327 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-008 Expedients de reclutament 1916-1920 (158) 1916-1920 Cap resultat
328 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-009 Expedients de reclutament 1921-1925 (159) 1921-1925 Cap resultat
329 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-010 Expedients de reclutament 1260-1931 (160) 1926-1931 Cap resultat
330 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-011 Expedients de reclutament 1932-1936 (161) 1932-1936 Cap resultat
331 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-012 Expedients de reclutament 1937-1943 (162) 1937-1943 Cap resultat
332 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-013 Expedients de reclutament 1944-1950 (163) 1944-1950 Cap resultat
333 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-014 Expedients de reclutament 1951-1960 (164) 1951-1960 Cap resultat
334 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-015 Expedients de reclutament 1961-1964 (165) 1961-1964 Cap resultat
335 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-016 Expedients de reclutament 1965-1967 (166) 1965-1967 Cap resultat
336 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-017 Expedients de reclutament 1968-1970 (167) 1968-1970 Cap resultat
337 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-018 Expedients de reclutament 1971-1975 (168) 1971-1975 Cap resultat
338 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-019 Expedients de reclutament 1976-1980 (169) 1976-1980 Cap resultat
339 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-020 Expedients de reclutament 1981-1985 (170) 1981-1985 Cap resultat
340 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-00-021 Expedients de reclutament 1986-1990 (171) 1986-1990 Cap resultat
341 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-004 BUIT PER ARA Cap resultat
342 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-005 BUIT PER ARA Cap resultat
343 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-006 Pròrrogues Cap resultat
344 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-006-001 Expedients de pròrrogues. Vegeu: Expedients d'excepcions (2.1.5.13.3) 1924-1952 1924-1952 Cap resultat
345 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-01-001 Expedients d'allistament i sorteig 1742-1835 (172) 1742-1835 Cap resultat
346 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-01-002 Expedients d'allistament i sorteig 1836-1850 (173/1) 1836-1850 Cap resultat
347 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-001 Expedient d'exempcions personals 1856-1879 (173/2) 1856-1879 Cap resultat
348 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-002 Expedient d'exempcions personals 1880-1885 (174) 1880-1885 Cap resultat
349 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-003 Expedient d'exempcions personals 1886-1895 (175) 1886-1895 Cap resultat
350 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-004 Expedient d'exempcions personals 1896-1897 (176) 1896-1897 Cap resultat
351 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-005 Expedient d'exempcions personals 1898-1901 (177) 1898-1901 Cap resultat
352 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-006 Expedient d'exempcions personals 1901-1904 (178) 1901-1904 Cap resultat
353 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-007 Expedient d'exempcions personals 1905-1907 (179) 1905-1907 Cap resultat
354 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-008 Expedient d'exempcions personals 1908-1909 (180) 1908-1909 Cap resultat
355 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-009 Expedient d'exempcions personals 1910-1911 (181) 1910-1911 Cap resultat
356 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-010 Expedient d'exempcions personals 1912-1913 (182) 1912-1913 Cap resultat
357 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-011 Expedient d'exempcions personals 1914-1919 (183) 1914-1919 Cap resultat
358 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-012 Expedient d'exempcions personals 1920-1922 (184) 1920-1922 Cap resultat
359 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-13-03-013 Expedient d'exempcions personals 1923-1952 (185) 1923-1952 Cap resultat
360 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-14-001 Censos de requisició militar: bestiar 1794-1913 (186/1) 1794-1913 Cap resultat
361 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-14-002 Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1926-1937 (186/2) 1926-1937 Cap resultat
362 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-14-003 Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1940-1959 (187) 1940-1959 Cap resultat
363 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-14-004 Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1960-1965 (188/1) 1960-1965 Cap resultat
364 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-05-15-001 Llistes d'integrants de la Milícia Nacional 1837-1855 (188/2) 1837-1855 Cap resultat
365 ES_7056_AMMC MUN-02-01-06-01-001 Catàleg de la Secció Històrica de l'Arxiu Municipal de Santa Maria del Camí 1968 (188/3) 1968-1968 Cap resultat
366 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-06-01-002 Inventari de l'arxiu. Vegeu: Llibre d'extraccions (1.2.1.2) 1777 1777-1777 Cap resultat
367 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-01-001 Expedients sobre béns de caràcter histórico-artístic 1970 (188/4) 1970-1970 Cap resultat
368 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-02-001 Expedients d'adquisició de béns immobles 1832-1983 (188/5) 1832-1983 Cap resultat
369 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-02-002 Expedients d¡exempció de la construcció urbana dels béns immobles de l'Ajuntament. Vegeu: Construcció urbana (3.3.2.7.7.) 1979 1979-1979 Cap resultat
370 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-03-001 Expedients d'adquisició de béns mobles 1971-1989 (188/6) 1971-1989 Cap resultat
371 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-04-001 Relacions de censals que està obligada a pagar la Universitat se Santa Maria 1650-1653 s.a. (XVIII) (189/1) 1650-1653 Cap resultat
372 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-04-002 Relacions de propietats de Santa Maria i a qui estaven obligats a pagar censos per les seves propietats. s.a (s.XIX) (189/2) S.A. Cap resultat
373 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-05-001 Expedient de rectificació de l'inventari municipal de 1972 1973 (189/3) 1973-1973 Cap resultat
374 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-05-002 Fulls de registres dels béns de l'Ajuntament 1953 (189/4) 1953-1953 Cap resultat
375 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-01-07-06-001 Expdients de subasta de béns mobles i immobles 1938-1974 (189/5) 1938-1974 Cap resultat
376 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-02-001 Expedients de beneficiats per les classes passives 1882-1885 (193/3) 1882-1885 Cap resultat
377 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-02-002 Expedients de cotitzacions a la Seguretat Social i declaracions de l' I.R.P.F. 1948-1970 (193/4) 1948-1970 Cap resultat
378 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-03-001 Expedients d'assegurança medico-farmacèutica pel personal de la plantilla 1965-1966 (193/5) 1965-1966 Cap resultat
379 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-03-002 Pòlisses d'assegurances d'automòbils 1987-1990 (193/6) 1987-1990 Cap resultat
380 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-03-003 Pòlisses d'assegurances per accidents de treball 1934-1956 (193/7) 1934-1956 Cap resultat
381 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-03-004 Pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil 1987-1990 (193/8) 1987-1990 Cap resultat
382 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-04-001 Circulars, liquidacions i prestacions de la MUNPAL 1963-1976 (194/1) 1963-1976 Cap resultat
383 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-04-002 Expedients de pagament de pensions per viudetat i jubilació 1939-1983 (184/2) 1939-1983 Cap resultat
384 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-04-003 Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar als funcionaris de l'Ajuntament 1956-1987 (194/3) 1956-1987 Cap resultat
385 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-02-04-004 Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar 1966-1977 (194/4) 1966-1977 Cap resultat
386 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-03-001 Expedients disciplinaris a secretaris 1916-1966 (189/6) 1916-1966 Cap resultat
387 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-04-001 Expedients d'anomenament i cessaments de secretaris 1918-1989 (190/1) 1918-1989 Cap resultat
388 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-04-002 Expedients d'anomenament i cessaments de secretari-interventor 1989-1991 (190/2) 1989-1991 Cap resultat
389 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-04-003 Expedient de contractació de personal administratiu 1930-1991 (192/1) 1930-1991 Cap resultat
390 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-04-004 Expedient de contractació de personal no administratiu 1897-1992 (192/2) 1897-1992 Cap resultat
391 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-04-005 Expedient de regulació d'horari i calendari laboral 1967-1992 (192/2) 1967-1992 Cap resultat
392 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-06-001 Expedients sobre pagament de sou i atrassos 1965-1970 (192/3) 1965-1970 Cap resultat
393 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-06-002 Expedients de retribucions als funcionaris municipals 1977-1989 (192/4) 1977-1989 Cap resultat
394 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-07-001 Expedients d'oferta d'ocupació pública 1988-1990 (193/1) 1988-1990 Cap resultat
395 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-02-08-001 Plantilles i escalafons del personal de l'Ajuntament 1928-1978 (193/2) 1928-1978 Cap resultat
396 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-03-01-001 Expedient de contenciosos administratius 1987-1990 (195/1) 1987-1990 Cap resultat
397 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-01-001 Expedients d'anomenament cessament i jubilació de sanitaris locals titulars 1866-1980 (195/2) 1866-1980 Cap resultat
398 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-02-001 Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1926-1946 (195/3) 1926-1946 Cap resultat
399 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-02-002 Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1951 (195/4) 1946-1951 Cap resultat
400 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-02-003 Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1955 (196/1) 1946-1955 Cap resultat
401 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-02-004 Notificacions i registre de malalts infecciosos 1894-1916 (196/2) 1894-1916 Cap resultat
402 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-03-001 Inspeccions veterinàries: matances domiciliaries, hotels, mercat... 1981-1985 (196/3) 1981-1985 Cap resultat
403 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-03-002 Memòries de l'inspector farmacèutic municipal 1959-1971 (196/4) 1959-1971 Cap resultat
404 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-03-003 Llibre de registres de defuncions de la inspecció municipal de sanitat 1918-1856 (196/5) 1918-1856 Cap resultat
405 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-01-03-004 Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (196/6) 1937-1946 Cap resultat
406 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-02-01-001 Actes de la Junta Municipal de Sanitat 1827-1905 (196/7) 1827-1905 Cap resultat
407 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-02-01-002 Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat 1908-1953 (197/1) 1908-1953 Cap resultat
408 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-02-01-003 Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (197/2) 1975-1976 Cap resultat
409 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-02-01-004 Resolucions de la Junta Municipal de Sanitat. Vegeu: Llibre de resolucions de la Batlia (1.1.1.11.) 1821 1821-1821 Cap resultat
410 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-001 Censos de cans vacunats contra la ràbia 1958-1974 (197/3) 1958-1974 Cap resultat
411 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-002 Llibre de registre de vacunacions. ("Antitificas-paratificas") 1927-1955 (197/4) 1927-1955 Cap resultat
412 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-003 Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (197/5) 1921-1939 Cap resultat
413 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-004 Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1923-1940 (197/6) 1923-1940 Cap resultat
414 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-005 Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1950 (197/7) 1939-1950 Cap resultat
415 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-006 Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1951 (197/8) 1939-1951 Cap resultat
416 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-03-01-007 Llibre de registre de vacunacions 1864-1913 (197/9) 1864-1913 Cap resultat
417 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-01-001 Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (198/1) 1972-1989 Cap resultat
418 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-02-001 Expedients sobre àrees naturals del terme 1989 (198/2) 1989-1989 Cap resultat
419 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-02-002 Expedients de programa de desenvolupament integral de la zona de muntanya 1982-1989 (198/3) 1982-1989 Cap resultat
420 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-02-003 Plans sobre abastament i sanejament 1990 (199/1) 1990-1990 Cap resultat
421 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-02-004 Propostes de la redacció del projecte de sanejament del terme Municipal de Santa Maria 1991 (199/5) 1991-1991 Cap resultat
422 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-02-005 Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (199/2) 1991-1992 Cap resultat
423 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-03-001 Actes de constitució de la Mancomunitat de Mallorca per abastiment d'aigua 1967-1968 (199/3) 1967-1968 Cap resultat
424 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-03-002 Actes de la Mancomunitat d'Es Raiguer 1989-1991 (199/4) 1989-1991 Cap resultat
425 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-04-03-003 Actes de la Comissió Interinsular de Sanejament 1983-1988 (200) 1983-1988 Cap resultat
426 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-05-02-001 Expedients de contractació del servei de conducció de cadàvers al cementiri Municipal 1925-1966 (201-1) 1925-1966 Cap resultat
427 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-05-03-001 Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (201/2) 1948-1948 Cap resultat
428 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-05-04-001 Títol de propietat de sepultures 1948-1957 (201/3) 1948-1957 Cap resultat
429 ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-01-001 Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1662-1784 (201/4) 1662-1784 Cap resultat
430 ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-01-002 Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (201/5) 1719-1754 Cap resultat
431 ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-01-003 Llibre d'Administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1783-1850 (201/6) 1783-1850 Cap resultat
432 ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-01-004 "Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de D. Nicolau Borràs, pre." 1854-1855 s.a. (s.XIX) (202/1) 1854-1855 Cap resultat
433 ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-01-005 "Censos de la beneficència de esta villa de Santa Maria" 1866-1883 (202/2 1866-1883 Cap resultat
434 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-001 Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (202/3) 1989-1991 Cap resultat
435 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-002 Ajudes econòmiques Patronat Pro-Deficients de la Comarca d'Inca 1988-1989 (202/4) 1988-1989 Cap resultat
436 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-003 Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (202/5) 1943-1950 Cap resultat
437 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-004 Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (202/6) 1926-1932 Cap resultat
438 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-005 Expedients per a la formació del padró de beneficència 1968-1975 (202/7) 1968-1975 Cap resultat
439 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-006 Registre de dies externes de la Inclusa 1893-1916 (202/8) 1893-1916 Cap resultat
440 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-007 Relació de families pobres 1905-1914 (202/1) 1905-1914 Cap resultat
441 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-008 Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (203/2) 1988-1988 Cap resultat
442 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-02-009 Plans i programes del departament de Serveis Socials 1990-1992 (203/3) 1990-1992 Cap resultat
443 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-04-001 Actes de la Junta Municipal de Beneficència 1849-1885 (203/4) 1849-1885 Cap resultat
444 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-04-002 Llibre d'actes de la Junta Municipal de Beneficència 1926-1937 (203/5) 1926-1937 Cap resultat
445 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-04-003 Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1836-1853 (204/1) 1836-1853 Cap resultat
446 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-04-004 Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (204/3) 1866-1867 Cap resultat
447 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-04-005 Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (204/4) 1853-1876 Cap resultat
448 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-05-001 Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (204/5) 1926-1926 Cap resultat
449 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-07-001 Donatius pro-families andaluses 1885 (204/6) 1885-1885 Cap resultat
450 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-04-06-07-002 Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maia 1939 (204/7) 1939-1939 Cap resultat
451 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-02-001 Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (205/1) 1953-1991 Cap resultat
452 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-03-001 Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (205/2) 1971-1976 Cap resultat
453 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-06-001 Pla Parcial de la finca Ses Quarterades 1973-1976 (206/1) 1973-1976 Cap resultat
454 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-06-002 Pla Parcial del Polígon Industrial de Son Llaüt 1989-1991 (206/2) 1989-1991 Cap resultat
455 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-06-003 Expedients de parcelacions i urbanitzacions instats per particulars 1926-1965 (207/1) 1926-1965 Cap resultat
456 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-06-004 Expedient d'aprovació de projectes d'urbanitzacions instats per l'Ajuntament 1937-1990 (207/2) 1937-1990 Cap resultat
457 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-07-001 Plànols 1883-1987 (896/1) 1883-1987 Cap resultat
458 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-01-07-002 Plànol de l'amillarament 1858 (897) 1858-1858 Cap resultat
459 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-02-001 Expedient de devolució de finances 1972-1992 (207/3) 1972-1992 Cap resultat
460 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-03-001 Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991 1852-1991 Cap resultat
461 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-001 Estudis preliminars de l'autopista central (Tram II) 1976-1979 (868) 1976-1979 Cap resultat
462 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-002 Expedients i projectes sobre aigües i clavegueram 1902-1987 (208) 1902-1987 Cap resultat
463 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-003 Expedients i projectes sobre obertura, reforma, pavimentació de camins 1858-1983 (209) 1858-1983 Cap resultat
464 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-004 Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1852-1969 (210) 1852-1969 Cap resultat
465 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-005 Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1870-1988 (825) 1870-1988 Cap resultat
466 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-006 Expedients i projectes sobre el cementiri Municipal 1966-1984 (824/1) 1966-1984 Cap resultat
467 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-007 Expedients i projectes sobre enllumenat públic 1962-1991 (211) 1962-1991 Cap resultat
468 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-008 Expedients i projectes sobre edificis Municipals. (Varis) 1860-1991 (212) 1860-1991 Cap resultat
469 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-009 Expedients i projectes d'edifici municipal per diverses funcions. (Propostes) 1984 (213) 1984-1984 Cap resultat
470 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-010 Expedients i projectes d'edifici municipal per diverses funcions 1984-1987 (214) 1984-1987 Cap resultat
471 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-011 Expedients i projectes sobre instal·lacions esportives 1970-1987 (215) 1970-1987 Cap resultat
472 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-012 Expedients i projectes dels Plans Provincials d'Obres i Serveis per 1979, 1980, 1981 (1977-1986) (824/2) 1977-1986 Cap resultat
473 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-013 Expedients i projectes dels Plans Provincials d'Obres i Serveis per 1982, 1983, 1984, 1989, 1991 (1982-1991) (216) 1982-1991 Cap resultat
474 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-014 Expedients de Plans Territorials d'Equipaments Esportius per 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 (1983-1990) (217) 1983-1990 Cap resultat
475 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-02-05-015 Expedients de petició d'ajudes econòmiques i tècniques per obres i millores 1971-1988 (218/1) 1971-1988 Cap resultat
476 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-01-001 Expedients de declaració de runa 1962-1980 (218/2) 1962-1980 Cap resultat
477 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-001 Concessió de permisos d'obres 1859-1888 (219) 1859-1888 Cap resultat
478 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-002 Concessió de permisos d'obres 1889-1899 (220) 1889-1899 Cap resultat
479 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-003 Concessió de permisos d'obres 1900-1925 (221) 1900-1925 Cap resultat
480 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-004 Concessió de permisos d'obres 1926-1940 (222) 1926-1940 Cap resultat
481 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-005 Concessió de llicències d'obres 1941-1955 (223) 1941-1955 Cap resultat
482 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-006 Concessió de llicències d'obres 1956-1959 (224) 1956-1959 Cap resultat
483 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-007 Concessió de llicències d'obres 1960-1962 (225) 1960-1962 Cap resultat
484 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-008 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1963 (226) 1963-1963 Cap resultat
485 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-009 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1964 (227) 1964-1964 Cap resultat
486 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-010 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1965 (228) 1965-1965 Cap resultat
487 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-011 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1966 (229) 1966-1966 Cap resultat
488 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-012 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1967 (230) 1967-1967 Cap resultat
489 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-013 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1968 (231) 1968-1968 Cap resultat
490 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-014 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1969 (232) 1969-1969 Cap resultat
491 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-015 Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1970 (233) 1970-1970 Cap resultat
492 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-016 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-65) 1971 (234) 1971-1971 Cap resultat
493 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-017 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nº 66-82) 1971 (235/1) 1971-1971 Cap resultat
494 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-018 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nª 1-45) 1972 (235/2) 1972-1972 Cap resultat
495 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-019 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nª 46-100) 1972 (236) 1972-1972 Cap resultat
496 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-020 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nª 1-40) 1974 (237) 1974-1974 Cap resultat
497 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-021 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nª 41-80) 1974 (238) 1974-1974 Cap resultat
498 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-022 Expedient per a la concessió de llicències d'obres (nª 81-116) 1974 (239) 1974-1974 Cap resultat
499 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-023 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-50) 1975 (240) 1975-1975 Cap resultat
500 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-024 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 51-95) 1975 (241) 1975-1975 Cap resultat
501 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-025 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-60) 1976 (242) 1976-1976 Cap resultat
502 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-026 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 61-99) 1976 (243) 1976-1976 Cap resultat
503 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-027 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-30) 1977 (244) 1977-1977 Cap resultat
504 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-028 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 31-59) 1977 (245) 1977-1977 Cap resultat
505 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-029 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 60-94) 1977 (246) 1977-1977 Cap resultat
506 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-030 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-35) 1978 (247) 1978-1978 Cap resultat
507 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-031 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 36-67) 1978 (248) 1978-1978 Cap resultat
508 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-032 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 68-77) 1978 (249/1) 1978-1978 Cap resultat
509 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-033 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-15) 1979 (249/2) 1979-1979 Cap resultat
510 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-034 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 16-79) 1979 (250) 1979-1979 Cap resultat
511 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-035 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 80-128) 1979 (251) 1979-1979 Cap resultat
512 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-036 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-45) 1980 (252) 1980-1980 Cap resultat
513 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-037 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 46-92) 1980 (253) 1980-1980 Cap resultat
514 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-038 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 93-134) 1980 (254) 1980-1980 Cap resultat
515 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-039 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 135-202) 1980 (255) 1980-1980 Cap resultat
516 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-040 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-50) 1981 (256) 1981-1981 Cap resultat
517 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-041 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 51-100) 1981 (257) 1981-1981 Cap resultat
518 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-042 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 101-140) 1981 (258) 1981-1981 Cap resultat
519 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-043 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 141-200) 1981 (259) 1981-1981 Cap resultat
520 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-044 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 201-255) 1981 (260) 1981-1981 Cap resultat
521 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-045 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 256-266) 1981 (261) 1981-1981 Cap resultat
522 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-046 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-47) 1982 (262) 1982-1982 Cap resultat
523 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-047 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 48-80) 1982 (263) 1982-1982 Cap resultat
524 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-048 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 81-113) 1982 (264) 1982-1982 Cap resultat
525 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-049 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 114-156) 1982 (265) 1982-1982 Cap resultat
526 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-050 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 157-194) 1982 (266) 1982-1982 Cap resultat
527 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-051 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 195-235) 1982 (267) 1982-1982 Cap resultat
528 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-052 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-54) 1983 (268) 1983-1983 Cap resultat
529 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-053 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 55-83) 1983 (269) 1983-1983 Cap resultat
530 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-054 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 84-107) 1983 (270) 1983-1983 Cap resultat
531 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-055 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 108-150) 1983 (271) 1983-1983 Cap resultat
532 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-056 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 151-184) 1983 (272) 1983-1983 Cap resultat
533 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-057 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 1-43) 1984 (273) 1984-1984 Cap resultat
534 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-058 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 44-80) 1984 (274) 1984-1984 Cap resultat
535 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-059 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 81-138) 1984 (275) 1984-1984 Cap resultat
536 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-060 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 139-171) 1984 (276) 1984-1984 Cap resultat
537 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-061 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 1-40) 1985 (277) 1985-1985 Cap resultat
538 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-062 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 41-104) 1985 (278) 1985-1985 Cap resultat
539 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-063 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 105-137) 1985 (279) 1985-1985 Cap resultat
540 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-064 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 138-171) 1985 (280) 1985-1985 Cap resultat
541 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-065 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 1-39) 1986 (281) 1986-1986 Cap resultat
542 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-066 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 40-80) 1986 (282) 1986-1986 Cap resultat
543 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-067 Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 81-140) 1986 (283) 1986-1986 Cap resultat
544 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-068 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 141-151) 1986 (284) 1986-1986 Cap resultat
545 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-069 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 152-167) 1986 (285/1) 1986-1986 Cap resultat
546 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-070 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-49) 1987 (285/2) 1987-1987 Cap resultat
547 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-071 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 50-109) 1987 (286)) 1987-1987 Cap resultat
548 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-072 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 110-140) 1987 (287) 1987-1987 Cap resultat
549 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-073 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-60) 1988 (288) 1988-1988 Cap resultat
550 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-074 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 61-106) 1988 (289) 1988-1988 Cap resultat
551 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-075 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 107-152) 1988 (290) 1988-1988 Cap resultat
552 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-076 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-33) 1989 (291) 1989-1989 Cap resultat
553 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-077 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 34-60) 1989 (292) 1989-1989 Cap resultat
554 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-078 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 61-77) 1989 (293) 1989-1989 Cap resultat
555 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-079 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 78-120) 1989 (294) 1989-1989 Cap resultat
556 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-080 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 121-158) 1989 (295) 1989-1989 Cap resultat
557 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-081 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 159-175) 1989 (296) 1989-1989 Cap resultat
558 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-082 Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-50) 1990 (297) 1990-1990 Cap resultat
559 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-083 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 51-76) 1990 (298) 1990-1990 Cap resultat
560 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-084 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 77-117) 1990 (299) 1990-1990 Cap resultat
561 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-085 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 118-154) 1990 (300) 1990-1990 Cap resultat
562 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-086 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 155-193) 1990 (301) 1990-1990 Cap resultat
563 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-087 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-28) 1991 (302) 1991-1991 Cap resultat
564 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-088 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 29-37) 1991 (303) 1991-1991 Cap resultat
565 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-089 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 38-91) 1991 (304) 1991-1991 Cap resultat
566 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-090 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 92-140) 1991 (305) 1991-1991 Cap resultat
567 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-091 Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 141-195) 1991 (904) 1991-1991 Cap resultat
568 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-092 Expedients d'obres denegades 1969-1982 (306) 1969-1982 Cap resultat
569 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-093 Expedients d'obres denegades 1982-1983 (307/1) 1982-1983 Cap resultat
570 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-094 Expedients de llicències per a la col·locació de cartells 1962-1991 (307/2) 1962-1991 Cap resultat
571 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-095 Expedients per a la concessió de llicències d'obres a tombes 1912-1991 (308/1) 1912-1991 Cap resultat
572 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-096 Expedients del Pla de millorament de façanes 1988-1989 (308/2) 1988-1989 Cap resultat
573 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-02-097 Permisos concedits a particulars per la "Jefatura de Carreteras de Baleares" 1983-1984 (308/3) 1983-1984 Cap resultat
574 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-04-001 Expedients de sanció a obres particulars 1974-1990 (309) 1974-1990 Cap resultat
575 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-03-04-002 Expedients de sanció per parcel·lació il·legal de la finca de Son Bieló 1980-1983 (310/1) 1980-1983 Cap resultat
576 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-01-001 Cens industrial 1977-1978 (310/2) 1977-1978 Cap resultat
577 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-001 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1923-1970 (311) 1923-1970 Cap resultat
578 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-002 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1971-1977 (312) 1971-1977 Cap resultat
579 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-003 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1979 (313) 1978-1979 Cap resultat
580 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-004 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1980-1984 (314) 1980-1984 Cap resultat
581 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-005 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1985-1986 (315) 1985-1986 Cap resultat
582 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-006 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1987-1988 (316) 1987-1988 Cap resultat
583 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-007 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1989 (317) 1989-1989 Cap resultat
584 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-05-04-02-008 Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1985 (318) 1978-1985 Cap resultat
585 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-02-001 Censos escolars 1830-1942 (319/1) 1830-1942 Cap resultat
586 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-02-002 Expedients de centres escolars 1959-1989 (319/2) 1959-1989 Cap resultat
587 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-02-003 Inventaris de les escoles 1901-1921 (319/3) 1901-1921 Cap resultat
588 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-02-004 Pressupostos de despeses del material de les escoles públiques de nins i nines 1859-1886 (319/4) 1859-1886 Cap resultat
589 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-03-001 Actes de la Junta Local de l'Esnsenyança 1849-1907 (320/1) 1849-1907 Cap resultat
590 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-03-002 Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1908-1927 (320/2) 1908-1927 Cap resultat
591 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-03-003 Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1927-1945 (320/2) 1927-1945 Cap resultat
592 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-06-01-03-004 Actes de la Junta municipal d'Ensenyança Primaria 1969-1971 (320/4) 1969-1971 Cap resultat
593 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-001 Activitats culturals Cap resultat
594 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-002 Activitats recreatives Cap resultat
595 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-01-01-001 Dibuixos premiats 1975-1989 (321) 1975-1989 Cap resultat
596 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-01-01-02 Expedients d'activitats culturals 1979-1987 (320/5) 1979-1987 Cap resultat
597 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-01-02-001 Expedients sobre fires i festes 1979-1990 (322/1) 1979-1990 Cap resultat
598 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-01-02-002 Fitxació festes locals. Vegeu: Expedients de regulació d'horari i calendari laboral (2.2.1.4.) 1979-1992 1979-1992 Cap resultat
599 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-07-02-01-001 Expedients de creació de la biblioteca municipal 1980-1985 (322/2) 1980-1985 Cap resultat
600 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-08-01-01-001 Expedients d'activitats esportives 1979-1990 (322/3) 1979-1990 Cap resultat
601 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-001 Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 1-110) 1988 (323) 1988-1988 Cap resultat
602 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-002 Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 111-229) 1988-1989 (324) 1988-1989 Cap resultat
603 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-003 Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 230-321) 1989-1990 (325) 1989-1990 Cap resultat
604 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-004 Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 375,400, 537-618) 1990 (326) 1990-1990 Cap resultat
605 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-005 Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 619-721) 1991 (327) 1991-1991 Cap resultat
606 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-02-006 Notificacions conexió tuberia d'aigua potable 1984-1987 (322/4) 1984-1987 Cap resultat
607 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-02-03-001 Expedient sobre subministrament d'aigües 1964-1992 (328/1) 1964-1992 Cap resultat
608 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-001 Llibre d'actes de la "Junta Local de Información Agrícolas" 1927-1929 (28/2) 1927-1929 Cap resultat
609 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-002 Expedients de la constitució de la Junta Local Vinícola 1971-1973 (328/3) 1971-1973 Cap resultat
610 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-003 Expedients de la constitució de la Comissió Municipal del Cens Agrari 1982 (328/4) 1982-1982 Cap resultat
611 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-004 Declaració sobre la producció i tinència d'ametla 1949-1950 (328/5) 1949-1950 Cap resultat
612 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-005 Declaració sobre la producció i tinència de cereals i llegums 1918-1931 (329/1) 1918-1931 Cap resultat
613 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-006 Declaració sobre la producció i tinència d'oli 1921-1950 (329/2) 1921-1950 Cap resultat
614 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-007 Declaració sobre la producció i tinència de vi 1931-1975 (330/1) 1931-1975 Cap resultat
615 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-008 Resums de les declaracions sobre superfícies conreades i llurs produccions mitges 1928-1941 (330/2) 1928-1941 Cap resultat
616 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-01-009 Relació de propietaris de vinya 1879 (330/3) 1879-1879 Cap resultat
617 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-001 Expedients per a la concessió de parades 1988 (331) 1988-1988 Cap resultat
618 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-002 Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1988-1989 (332) 1988-1989 Cap resultat
619 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-003 Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (333) 1990-1990 Cap resultat
620 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-004 Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (334) 1990-1990 Cap resultat
621 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-005 Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1991 (335) 1991-1991 Cap resultat
622 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-006 Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1991 (336) 1991-1991 Cap resultat
623 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-007 Expedient sobre el mercat Municipal 1927-1988 (330/4) 1927-1988 Cap resultat
624 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-008 Multes disciplinaries del mercat 1982 (330/5) 1982-1982 Cap resultat
625 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-04-009 Sol·licituds per a la concessió de parades al mercat de la vila 1991 (330/6) 1991-1991 Cap resultat
626 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-06-001 Llibre de registres de botigues 1942 (337/1) 1942-1942 Cap resultat
627 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-04-07-001 Registres sobre bestiar 1767-1946 (337/2) 1767-1946 Cap resultat
628 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-05-01-001 Declaració sobre repoblació forestal 1938-1959 (337/3) 1938-1959 Cap resultat
629 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-06-01-001 Registre de bestiar sacrificat pel consum públic 1879-1887 (337/4) 1879-1887 Cap resultat
630 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-06-01-002 Llibre registre de bestiar sacrificat 1902-1917 (337/5) 1902-1917 Cap resultat
631 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-03-001 Expedient de multes ??? 1966-1973 (338/1) 1966-1973 Cap resultat
632 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-03-002 Expedient de multes 1972-1990 (339) 1972-1990 Cap resultat
633 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-05-001 Expedient d'anomenament de guarda particular jurat 1864-1977 (340) 1864-1977 Cap resultat
634 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-05-002 Registre de permisos per pasturar 1879-1891 (337/7) 1879-1891 Cap resultat
635 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-05-003 Expedient per la concessió de vedats de caça 1930-1967 (337/6) 1930-1967 Cap resultat
636 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-08-001 Cèdules d'emigració 1908-1911 (337/8) 1908-1911 Cap resultat
637 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-08-002 Llibre registre de passaports 1820-1823, 1852 (338/2) Cap resultat
638 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-07-11-001 Expedients de protecció civil 1975-1989 (341/1) 1975-1989 Cap resultat
639 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-08-01-001 Expedients de concessió de llicències d'auto-taxis 1966-1991 (341/2) 1966-1991 Cap resultat
640 No disponible ES_7056_AMMC MUN-02-09-08-01-002 Llibre de registres de llicències municipals de Serveis Urbans de Transport 1966-1981 (341/3) 1966-1981 Cap resultat
641 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-001 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Bibiloni 1547-1558 (342/1) 1547-1558 Cap resultat
642 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-002 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Canyelles 1552 (342/2) 1552-1552 Cap resultat
643 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-003 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (342/3) 1563-1574 Cap resultat
644 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-004 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (342/4) 1575-1585 Cap resultat
645 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-005 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (342/5) 1594-1599 Cap resultat
646 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-006 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Mascaró 1614-1615 (342/6) 1614-1615 Cap resultat
647 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-007 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (342/7) 1619-1623 Cap resultat
648 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-008 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621 (342/8) 1620-1621 Cap resultat
649 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-009 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1622-1625 (342/9) 1622-1625 Cap resultat
650 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-010 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1626-1627 (342/10) 1626-1627 Cap resultat
651 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-011 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Joan Canyelles 1627-1633 (342/11) 1627-1633 Cap resultat
652 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-012 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1628-1631 (342/12) 1628-1631 Cap resultat
653 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-013 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1631-1640 (342/13) 1631-1640 Cap resultat
654 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-014 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1633-1635 (343/1) 1633-1635 Cap resultat
655 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-015 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1637-1642 (343/2) 1637-1642 Cap resultat
656 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-016 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1639-1641 (343/3) 1639-1641 Cap resultat
657 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-017 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1641-1643 (343/4) 1641-1643 Cap resultat
658 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-018 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1641-1643 (343/5) 1641-1643 Cap resultat
659 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-019 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Far 1642-1644 (343/6) 1642-1644 Cap resultat
660 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-020 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1646-1647 (343/7) 1646-1647 Cap resultat
661 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-021 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1646-1649 (343/8) 1646-1649 Cap resultat
662 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-022 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1649-1651 (343/9) 1649-1651 Cap resultat
663 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-023 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Busquets 1650-1653 (343/10) 1650-1653 Cap resultat
664 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-024 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1652 (343/11) 1652-1652 Cap resultat
665 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-025 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Parets 1652-1653 (343/12) 1652-1653 Cap resultat
666 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-026 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Crespí 1653-1654 (343/13) 1653-1654 Cap resultat
667 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-027 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1655-1656 (343/14) 1655-1656 Cap resultat
668 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-028 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1656-1957 (343/15) 1656-1957 Cap resultat
669 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-029 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Canyelles 1657-1959 (343/16) 1657-1959 Cap resultat
670 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-030 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1659-1961 (343/17) 1659-1961 Cap resultat
671 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-031 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles 1660-1961 (343/18) 1660-1961 Cap resultat
672 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-032 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1661-1662 (343/19) 1661-1662 Cap resultat
673 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-033 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1663-1664 (343/20) 1663-1664 Cap resultat
674 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-034 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1664-1669 (343/21) 1664-1669 Cap resultat
675 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-035 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Pou 1664-1691 (343/22) 1664-1691 Cap resultat
676 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-036 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Canyelles 1665-1666 (344/1) 1665-1666 Cap resultat
677 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-037 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Gabriel Canyelles de Terrades 1666-1668 (344/2) 1666-1668 Cap resultat
678 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-038 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1667-1668 (344/3) 1667-1668 Cap resultat
679 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-039 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1668-1669 (344/4) 1668-1669 Cap resultat
680 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-040 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1669-1670 (344/5) 1669-1670 Cap resultat
681 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-041 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1671-1672 (344/6) 1671-1672 Cap resultat
682 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-042 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Llorenç Sastre 1672-1673 (344/7) 1672-1673 Cap resultat
683 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-043 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1674-1675 (344/8) 1674-1675 Cap resultat
684 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-044 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1674-1676 (344/9) 1674-1676 Cap resultat
685 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-045 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1675-1676 (344/10) 1675-1676 Cap resultat
686 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-046 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1676-1677 (344/11) 1676-1677 Cap resultat
687 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-047 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Ordines 1676-1677 (344/12) 1676-1677 Cap resultat
688 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-048 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1677-1678 (344/13) 1677-1678 Cap resultat
689 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-049 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1678-1680 (344/14) 1678-1680 Cap resultat
690 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-050 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1679-1680 (344/15) 1679-1680 Cap resultat
691 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-051 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1679-1681 (344/16) 1679-1681 Cap resultat
692 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-052 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1680-1681 (344/17) 1680-1681 Cap resultat
693 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-053 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1681-1682 (344/18) 1681-1682 Cap resultat
694 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-054 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1682-1683 (344/19) 1682-1683 Cap resultat
695 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-055 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1683-1685 (345/1) 1683-1685 Cap resultat
696 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-056 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1684-1685 (345/2) 1684-1685 Cap resultat
697 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-057 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1686-1687 (345/3) 1686-1687 Cap resultat
698 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-058 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1687-1689 (345/4) 1687-1689 Cap resultat
699 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-059 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1688-1691 (345/5) 1688-1691 Cap resultat
700 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-060 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Martí Canyelles 1691-1693 (345/6) 1691-1693 Cap resultat
701 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-061 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1691-1694 (345/7) 1691-1694 Cap resultat
702 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-062 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Rafel Far 1692-1694 (345/8) 1692-1694 Cap resultat
703 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-063 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Martí Canyelles 1692-1693 (345/9) 1692-1693 Cap resultat
704 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-064 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1694-1695 (345/10) 1694-1695 Cap resultat
705 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-065 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1695-1696 (345/11) 1695-1696 Cap resultat
706 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-066 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1696-1698 (345/12) 1696-1698 Cap resultat
707 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-067 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Borràs 1699-1700 (345/13) 1699-1700 Cap resultat
708 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-068 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Canyelles 1701-1702 (345/14) 1701-1702 Cap resultat
709 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-069 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Bibiloni 1702-1703 (345/15) 1702-1703 Cap resultat
710 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-070 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Roca i Moll 1703-1704 (346/1) 1703-1704 Cap resultat
711 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-071 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Roca i Moll 1704-1706 (346/2) 1704-1706 Cap resultat
712 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-072 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Onofre Bibiloni 1705-1708 (346/3) 1705-1708 Cap resultat
713 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-073 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Crespí 1706-1707 (346/4) 1706-1707 Cap resultat
714 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-074 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pau Vidal 1707-1708 (346/5) 1707-1708 Cap resultat
715 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-075 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Vicens Mates 1708-1709 (346/6) 1708-1709 Cap resultat
716 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-076 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1709-1710 (346/7) 1709-1710 Cap resultat
717 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-077 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Roca 1710-1711 (346/8) 1710-1711 Cap resultat
718 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-078 Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Pere Bibiloni 17110-1712 (346/9) 1711-1712 Cap resultat
719 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-079 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles 1712 (346/10) 1712-1712 Cap resultat
720 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-080 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1712-1713 (346/11) 1712-1713 Cap resultat
721 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-081 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Roca 1713-1714 (346/12) 1713-1714 Cap resultat
722 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-082 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1714-1715 (346/13) 1714-1715 Cap resultat
723 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-083 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Guillem Canyelles 1714-1734 (346/14) 1714-1734 Cap resultat
724 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-084 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Vidal, Miquel Cabot, Pere Crespí 1715-1716 (346/15) 1715-1716 Cap resultat
725 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-085 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Vidal, Pere Crespí 1716 (346/16) 1716-1716 Cap resultat
726 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-086 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1717-1718 (346/17) 1717-1718 Cap resultat
727 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-087 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1718-1719 (347/1) 1718-1719 Cap resultat
728 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-088 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1719-1720 (347/2) 1719-1720 Cap resultat
729 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-089 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabor, Rei 1721-1722 (347/3) 1721-1722 Cap resultat
730 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-090 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Canyelles 1722-1723 (347/4) 1722-1723 Cap resultat
731 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-091 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1724-1725 (347/5) 1724-1725 Cap resultat
732 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-092 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1725-1726 (347/6) 1725-1726 Cap resultat
733 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-093 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Roca 1726-1727 (347/7) 1726-1727 Cap resultat
734 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-094 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Roca 1727-1728 (347/8) 1727-1728 Cap resultat
735 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-095 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1728-1729 (347/9) 1728-1729 Cap resultat
736 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-096 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach, Menor 1730-1731 (347/10) 1730-1731 Cap resultat
737 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-097 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1732-1733 (347/11) 1732-1733 Cap resultat
738 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-098 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1733-1734 (347/12) 1733-1734 Cap resultat
739 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-099 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Bibiloni 1734-1735 (347/13) 1734-1735 Cap resultat
740 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-100 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1736-1737 (347/14) 1736-1737 Cap resultat
741 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-101 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1737-1738 (347/15) 1737-1738 Cap resultat
742 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-102 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1738-1739 (347/16) 1738-1739 Cap resultat
743 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-103 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1739-1740 (347/17) 1739-1740 Cap resultat
744 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-104 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1740-1741 (348/1) 1740-1741 Cap resultat
745 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-105 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1741-1742 (348/2) 1741-1742 Cap resultat
746 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-106 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1742-1743 (348/3) 1742-1743 Cap resultat
747 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-107 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1743-1744 (348/4) 1743-1744 Cap resultat
748 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-108 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1745-1746 (348/5) 1745-1746 Cap resultat
749 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-109 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1748-1749 (348/6) 1748-1749 Cap resultat
750 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-110 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1749-1750 (348/7) 1749-1750 Cap resultat
751 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-111 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1751-1752 (348/8) 1751-1752 Cap resultat
752 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-112 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1753-1754 (348/9) 1753-1754 Cap resultat
753 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-113 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1754-1756 (348/10) 1754-1756 Cap resultat
754 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-114 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1756-1757 (348/11) 1756-1757 Cap resultat
755 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-115 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1757-1758 (348/12) 1757-1758 Cap resultat
756 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-116 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1758-1759 (349/1) 1758-1759 Cap resultat
757 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-117 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1760-1761 (349/2) 1760-1761 Cap resultat
758 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-118 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Nadal Jaume 1762-1763 (349/3) 1762-1763 Cap resultat
759 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-119 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1763-1764 (349/4) 1763-1764 Cap resultat
760 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-120 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1764-1765 (349/5) 1764-1765 Cap resultat
761 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-121 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1765-1766 (349/6) 1765-1766 Cap resultat
762 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-122 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1767-1768 (349/7) 1767-1768 Cap resultat
763 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-123 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1768-1769 (349/8) 1768-1769 Cap resultat
764 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-124 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1769-1770 (349/9) 1769-1770 Cap resultat
765 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-125 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1770-1771 (349/10) 1770-1771 Cap resultat
766 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-126 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1771-1773 (349/11) 1771-1773 Cap resultat
767 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-127 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1772-1774 (349/12) 1772-1774 Cap resultat
768 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-128 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1773-1774 (349/13) 1773-1774 Cap resultat
769 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-129 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1773-1774 (349/14) 1773-1774 Cap resultat
770 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-130 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Ferrer 1774 (350/1) 1774-1774 Cap resultat
771 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-131 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (350/2) 1775-1775 Cap resultat
772 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-132 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1776 (350/3) 1776-1776 Cap resultat
773 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-133 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1777-1778 (350/4) 1777-1778 Cap resultat
774 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-134 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1780 (350/5) 1780-1780 Cap resultat
775 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-135 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1781 (350/6) 1781-1781 Cap resultat
776 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-136 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1782 (350/7) 1782-1782 Cap resultat
777 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-137 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Capó 1783-1784 (350/8) 1783-1784 Cap resultat
778 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-138 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Capó 1784-1785 (350/9) 1784-1785 Cap resultat
779 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-139 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1785-1786 (350/10) 1785-1786 Cap resultat
780 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-140 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Canyelles 1787-1788 (350/11) 1787-1788 Cap resultat
781 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-141 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Canyelles 1788-1789 (350/12) 1788-1789 Cap resultat
782 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-142 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Roca 1791-1792 (350/13) 1791-1792 Cap resultat
783 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-143 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1792-1793 (351/1) 1792-1793 Cap resultat
784 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-144 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1793-1794 (351/2) 1793-1794 Cap resultat
785 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-145 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1794 (351/3) 1794-794 Cap resultat
786 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-146 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796-1797 (351/4) 1796-1797 Cap resultat
787 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-147 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (351/5) 1797-1797 Cap resultat
788 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-148 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1799 (351/6) 1799-1799 Cap resultat
789 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-149 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1800 (351/7) 1800-1800 Cap resultat
790 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-150 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1801-1802 (351/8) 1801-1802 Cap resultat
791 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-151 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mesquida 1802 (351/9) 1802-1802 Cap resultat
792 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-152 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mesquida 1806-1808 (351/10) 1806-1808 Cap resultat
793 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-153 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mesquida 1808-1809 (351/11) 1808-1809 Cap resultat
794 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-154 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1810 (351/12) 1810-1810 Cap resultat
795 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-155 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra 1812-1813 (351/13) 1812-1813 Cap resultat
796 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-156 Llibre d'albarans del clavari. Santa Eugènia. Clavari: ? 1813-1814 (351/14) 1813-1814 Cap resultat
797 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-157 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles i Miquel Serra 1815 (351/15) 1815-1815 Cap resultat
798 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-158 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1820 (352/1) 1820-1820 Cap resultat
799 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-159 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mulet 1821-1822 (352/2) 1821-1822 Cap resultat
800 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-160 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pau Fiol 1822-1824 (352/3) 1822-1824 Cap resultat
801 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-161 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra 1823 (352/4) 1823-1823 Cap resultat
802 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-162 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra 1824 (352/5) 1824-1824 Cap resultat
803 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-163 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles 1825 (352/6) 1825-1825 Cap resultat
804 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-164 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Columbàs 1829-1830 (352/7) 1829-1830 Cap resultat
805 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-165 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1832-1833 (352/8) 1832-1833 Cap resultat
806 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-166 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1834-1835 (352/9) 1834-1835 Cap resultat
807 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-167 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1836 (352/10) 1836-1836 Cap resultat
808 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-168 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1837 (352/11) 1837-1837 Cap resultat
809 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-169 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1838 (352/12) 1838-1838 Cap resultat
810 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-170 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1839 (353/1) 1839-1839 Cap resultat
811 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-171 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1840 (353/2) 1840-1840 Cap resultat
812 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-172 Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Columbàs 1842 (353/3) 1842-1842 Cap resultat
813 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-173 Rebuts dels veredes 1817-1818 (353/4) 1817-1818 Cap resultat
814 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-01-174 Rebuts varis de Santa Eugènia 1820-1823 (353/5) 1820-1823 Cap resultat
815 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-001 Llibre de los diners patiren en esta vila 1592-1717 (353/6) 1592-1717 Cap resultat
816 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-002 Llibre de repartiment de foment 1588-1611 (353/7) 1588-1611 Cap resultat
817 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-003 Llibre de repartiment de foment 1607-1628 (353/8) 1607-1628 Cap resultat
818 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-004 Llibre de repartiment de foment 1633-1672 (354/1) 1633-1672 Cap resultat
819 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-005 Llibre de repartiment de foment 1672-1703 (354/2) 1672-1703 Cap resultat
820 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-006 Llibre de repartiment de foment 1688-1729 (354/3) 1688-1729 Cap resultat
821 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-007 Pòlisses i albarans del repartiment de foment 1687-1732 (355/1) 1687-1732 Cap resultat
822 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-02-008 Llibre de repartiment de foment. Vegeu:Llibre de determinacions de consells (1.2.1.1) 1712-1715 1712-1715 Cap resultat
823 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-03-001 Llibre de dietes 1670-1671 (355/2) 1670-1671 Cap resultat
824 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-03-002 Llibre de dietes i bestretes 1673-1674 (355/3) 1673-1674 Cap resultat
825 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-03-003 Llibre de dietes i bestretes 1675-1676 (355/4) 1675-1676 Cap resultat
826 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-03-004 Llibre de dietes i bestretes 1683-1684 (355/5) 1683-1684 Cap resultat
827 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-03-005 Llistats de salaris per a la reconstrucció de camins i per a la fàbrica de l'església 1778-1782 (355/6) 1778-1782 Cap resultat
828 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-001 Llibre de pòlisses del clavari 1548-1550 (355/7) 1548-1550 Cap resultat
829 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-002 Llibre de pòlisses del clavari 1581-1582 (355/8) 1581-1582 Cap resultat
830 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-003 Llibre de pòlisses del clavari 1691 (355/9) 1691-1691 Cap resultat
831 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-004 Llibre de pòlisses del clavari 1745-1763 (355/10) 1745-1763 Cap resultat
832 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-005 Llibre de pòlisses del clavari 1757-1766 (355/11) 1757-1766 Cap resultat
833 ES_7056_AMMC MUN-03-01-01-04-006 Llibre de pòlisses del clavari 1772-1778 (355/12) 1772-1778 Cap resultat
834 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-001 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1558-1563 (356/1) 1558-1563 Cap resultat
835 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-002 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1607-1622 (356/2) 1607-1622 Cap resultat
836 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-003 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1630-1660 (356/3) 1630-1660 Cap resultat
837 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-004 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1661-1694 (357/1) 1661-1694 Cap resultat
838 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-005 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1696-1717 (357/2) 1696-1717 Cap resultat
839 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-01-02-01-006 Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1720-1780 ?? (358/1) 1720-1780 Cap resultat
840 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-01-02-001 Liquidacions a l'apoderat de l'Ajuntamnt F. Xavier Sana Rosselló 1967-1975 (358/2) 1967-1975 Cap resultat
841 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-01-03-001 Convenis bancaris 1957-1958 (358/3) 1957-1958 Cap resultat
842 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-001 Comptes de patrimoni municipal 1858-1888 (359) 1958-1988 Cap resultat
843 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-002 Comptes de pressupost ordinari municipal 1836-1861 (609) 1836-1861 Cap resultat
844 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-003 Comptes de pressupost ordinari municipal 1862-1868 (361) 1862-1868 Cap resultat
845 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-004 Comptes de pressupost ordinari municipal 1868-1876 (362) 1868-1876 Cap resultat
846 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-005 Comptes de pressupost ordinari municipal 1876-1882 (363) 1876-1882 Cap resultat
847 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-006 Comptes de pressupost ordinari municipal 1882-1890 (364) 1882-1890 Cap resultat
848 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-007 Comptes de pressupost ordinari municipal 1890-1898 (365) 1890-1898 Cap resultat
849 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-008 Comptes de pressupost ordinari municipal 1898-1908 (366) 1898-1908 Cap resultat
850 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-009 Comptes del pressupost ordinari municipal 1909-1924 (367) 1909-1924 Cap resultat
851 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-010 Comptes del pressupost ordinari municipal 1924-1942 (368) 1924-1942 Cap resultat
852 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-011 Comptes del pressupost ordinari municipal 1943-1958 (369) 1943-1958 Cap resultat
853 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-012 Comptes del pressupost ordinari municipal 1959-1972 (370) 1959-1972 Cap resultat
854 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-013 Comptes generals del pressupost ordinari municipal 1972-1981 (371) 1972-1981 Cap resultat
855 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-014 Carpetes dels comptes generals el pressupost ordinari municipal 1983-1986 (826) 1983-1986 Cap resultat
856 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-015 Carpetes dels comptes generals el pressupost ordinari municipal 1987-1989 (827/1) 1987-1989 Cap resultat
857 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-016 Carpetes dels comptes generals el pressupost ordinari municipal 1983-1984 (827/2) 1983-1984 Cap resultat
858 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-017 Comptes del pressupost ordinari municipal 1983 (827/3) 1983-1983 Cap resultat
859 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-018 Comptes del pressupost ordinari municipal 1984 (828/1) 1984-1984 Cap resultat
860 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-019 Comptes del pressupost ordinari municipal 1985 (828/2) 1985-1985 Cap resultat
861 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-020 Comptes del pressupost ordinari municipal 1986 (828/3) 1986-1986 Cap resultat
862 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-021 Comptes del pressupost ordinari municipal 1987 (829/1) 1987-1987 Cap resultat
863 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-022 Comptes del pressupost ordinari municipal 1988 (829/2) 1988-1988 Cap resultat
864 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-023 Comptes del pressupost ordinari municipal 1989 (829/3) 1989-1989 Cap resultat
865 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-024 Comptes del pressupost ordinari municipal 1990 (830/1) 1990-1990 Cap resultat
866 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-025 Llistat de moviments comptables 1984-1991 (372/1) 1984-1991 Cap resultat
867 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-026 Expedients del pressupost ordinari municipal 1865-1883 (374) 1865-1883 Cap resultat
868 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-026 Expedients del pressupost ordinari municipal 1778-1837 (372/2) 1778-1837 Cap resultat
869 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-027 Expedients del pressupost ordinari municipal 1883-1898 (375) 1883-1898 Cap resultat
870 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-027 Expedients del pressupost ordinari municipal 1836-1865 (373) 1936-1865 Cap resultat
871 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-028 Expedients del pressupost ordinari municipal 1898-1907 (376) 1898-1907 Cap resultat
872 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-029 Expedients del pressupost ordinari municipal 1908-1920 (377) 1908-1920 Cap resultat
873 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-030 Expedients del pressupost ordinari municipal 1920-1928 (378) 1920-1928 Cap resultat
874 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-031 Expedients del pressupost ordinari municipal 1929-1936 (379) 1929-1936 Cap resultat
875 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-032 Expedients del pressupost ordinari municipal 1937-1945 (380) 1937-1945 Cap resultat
876 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-033 Expedients del pressupost ordinari municipal 1946-1955 (381) 1946-1955 Cap resultat
877 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-034 Expedients del pressupost ordinari municipal 1956-1962 (382) 1956-1962 Cap resultat
878 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-035 Expedients del pressupost ordinari municipal 1963-1971(383) 1963-1971 Cap resultat
879 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-036 Expedients del pressupost ordinari municipal 1972-1979 (384) 1972-1979 Cap resultat
880 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-037 Expedients del pressupost ordinari municipal 1980-1984 (385) 1980-1984 Cap resultat
881 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-038 Expedients del pressupost ordinari municipal 1985-1990 (386) 1985-1990 Cap resultat
882 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-039 Expedients del pressupost municipal d'inversions 1982-19840 (387/1) 1982-1984 Cap resultat
883 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-040 Esborrany dels llibres del pressupost (gener-març) 1983 (830/2) 1983-1983 Cap resultat
884 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-041 Esborrany dels llibres del pressupost (abril) 1983 (830/3) 1983-1983 Cap resultat
885 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-042 Esborrany dels llibres del pressupost (juliol-setembre) 1983 (830/4) 1983-1983 Cap resultat
886 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-043 Esborrany dels llibres del pressupost (octubre-desembre) 1983 (831/1) 1983-1983 Cap resultat
887 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-044 Esborrany dels llibres del pressupost (gener-març) 1984 (831/2) 1984-1984 Cap resultat
888 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-045 Esborrany dels llibres del pressupost (abril-juny) 1984 (831/3) 1984-1984 Cap resultat
889 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-046 Esborranys dels llibres del pressupost (juliol) 1984 (832/1) 1984-1984 Cap resultat
890 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-047 Esborranys dels llibres del pressupost (agost-setembre) 1984 (832/2) 1984-1984 Cap resultat
891 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-048 Esborranys dels llibres del pressupost (octubre) 1984 (832/3) 1984-1984 Cap resultat
892 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-049 Esborranys dels llibres del pressupost (novembre) 1984 (832/4) 1984-1984 Cap resultat
893 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-050 Esborranys dels llibres del pressupost (desembre) 1984 (833/1) 1984-1984 Cap resultat
894 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-051 Esborranys dels llibres del pressupost (gener-maig) 1985 (833/2) 1985-1985 Cap resultat
895 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-052 Esborranys dels llibres del pressupost (juliol-desembre) 1985 (833/3) 1985-1985 Cap resultat
896 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-053 Esborranys dels llibres del pressupost (gener-juny) 1986 (834/1) 1986-1986 Cap resultat
897 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-054 Esborranys dels llibres del pressupost (agost) 1986 (834/2) 1986-1986 Cap resultat
898 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-055 Esborranys dels llibres del pressupost (juliol i setembre-desembre) 1986 (834/3) 1986-1986 Cap resultat
899 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-056 Esborranys dels llibres del pressupost (gener-febrer) 1987 (835/1) 1987-1987 Cap resultat
900 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-057 Esborranys dels llibres del pressupost (gener-juny) 1987 (835/2) 1987-1987 Cap resultat
901 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-058 Esborranys dels llibres del pressupost (juliol-novembre) 1987 (836/1) 1987-1987 Cap resultat
902 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-059 Esborranys dels llibres del pressupost (desembre) 1987 (836/2) 1987-1987 Cap resultat
903 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-060 Esborranys dels llibres del pressupost (juliol-novembre) 1988 (836/3) 1988-1988 Cap resultat
904 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-061 Esborranys dels llibres de pressupost (desembre) 1988 (837/1) 1988-1988 Cap resultat
905 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-062 Esborranys dels llibres de pressupost (setembre) 1989 (837/2) 1989-1989 Cap resultat
906 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-063 Esborranys dels llibres de pressupost (octubre) 1989 (837/3) 1989-1989 Cap resultat
907 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-064 Esborranys dels llibres de pressupost (novembre) 1989 (837/4) 1989-1989 Cap resultat
908 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-065 Esborranys dels llibres de pressupost (desembre) 1989 (838/1) 1989-1989 Cap resultat
909 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-066 Esborranys dels llibres de pressupost (gener-juny) 1990 (838/2) 1990-1990 Cap resultat
910 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-067 Esborranys dels llibres de pressupost (juliol-desembre) 1990 (839/1) 1990-1990 Cap resultat
911 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-068 Liquidacions de pressupost ordinari 1959-1969 (387/2) 1959-1969 Cap resultat
912 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-069 Liquidacions de pressupost ordinari 1970-1978 (388) 1970-1978 Cap resultat
913 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-070 Liquidacions de pressupost ordinari 1979-1982 (389/1) 1979-1982 Cap resultat
914 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-071 Liquidacions de pressupost ordinari 1983-1989 (389/2) 1983-1989 Cap resultat
915 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-01-072 Liquidacions de pressupost d'inversions 1981-1984 (840/1) 1981-1984 Cap resultat
916 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-001 Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1847-1926 (389/2) 1847-1926 Cap resultat
917 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-002 Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1927-1935 (390) 1927-1935 Cap resultat
918 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-003 Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1936-1941 (391) 1936-1941 Cap resultat
919 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-004 Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1942-1947 (392) 1942-1947 Cap resultat
920 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-005 Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1949-1954 (393) 1949-1954 Cap resultat
921 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-006 Manaments d'ingrés 1955-1959 (394) 1955-1959 Cap resultat
922 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-007 Manaments d'ingrés 1960-1962 (395) 1960-1962 Cap resultat
923 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-008 Manaments d'ingrés 1963-1966 (396) 1963-1966 Cap resultat
924 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-009 Manaments d'ingrés 1967-1970 (397) 1967-1970 Cap resultat
925 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-010 Manaments d'ingrés 1971-1974 (398) 1971-1974 Cap resultat
926 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-011 Manaments d'ingrés 1975-1978 (399) 1975-1978 Cap resultat
927 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-012 Manaments d'ingrés 1979-1981 (400) 1979-1981 Cap resultat
928 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-013 Manaments d'ingrés 1982-1984 (401) 1982-1984 Cap resultat
929 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-014 Manaments d'ingrés 1985-1986 (402) 1985-1986 Cap resultat
930 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-015 Manaments d'ingrés 1987-1988 (403) 1987-1988 Cap resultat
931 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-016 Manaments d'ingrés 1988-1989 (404) 1988-1989 Cap resultat
932 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-017 Manaments d'ingrés 1990 (405/1) 1990-1990 Cap resultat
933 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-02-018 Llibre registre d'expedició de manaments d'ingrés 1973-1975 (405/2) 1973-1975 Cap resultat
934 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-001 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1872-1924 (406) 1872-1924 Cap resultat
935 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-002 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1924-1926 (407) 1924-1926 Cap resultat
936 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-003 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1927 (408) 1927-1927 Cap resultat
937 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-004 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1929 (409) 1929-1929 Cap resultat
938 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-005 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1930 (410) 1930-1930 Cap resultat
939 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-006 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1931 (411) 1931-1931 Cap resultat
940 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-007 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1932 (412) 1932-1932 Cap resultat
941 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-008 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1933 (413) 1933-1933 Cap resultat
942 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-009 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1934 (414) 1934-1934 Cap resultat
943 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-010 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1935 (415) 1935-1935 Cap resultat
944 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-011 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1936 (416) 1936-1936 Cap resultat
945 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-012 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1937 (417) 1937-1937 Cap resultat
946 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-013 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1938 (418) 1938-1938 Cap resultat
947 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-014 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1939 (419) 1939-1939 Cap resultat
948 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-015 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1940 (420) 1940-1940 Cap resultat
949 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-016 Manaments de pagaments ("Libramientos") 1941 (421) 1941-1941 Cap resultat
950 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-017 Manaments de pagament ("Libramientos") 1942 (422) 1942-1942 Cap resultat
951 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-018 Manaments de pagament ("Libramientos") 1943-1944 (423) 1943-1944 Cap resultat
952 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-019 Manaments de pagament ("Libramientos") 1945-1946 (424) 1945-1946 Cap resultat
953 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-020 Manaments de pagament ("Libramientos") 1947-1949 (425) 1947-1949 Cap resultat
954 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-021 Manaments de pagament ("Libramientos") 1950-1951 (426) 1950-1951 Cap resultat
955 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-022 Manaments de pagament ("Libramientos") 1952-1953 (427) 1952-1953 Cap resultat
956 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-023 Manaments de pagament 1954-1955 (428) 1954-1955 Cap resultat
957 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-024 Manaments de pagament 1956-1957 (429) 1956-1957 Cap resultat
958 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-025 Manaments de pagament 1958-1959 (430) 1958-1959 Cap resultat
959 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-026 Manaments de pagament 1959-1960 (431) 1959-1960 Cap resultat
960 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-027 Manaments de pagament 1961 (432) 1961-1961 Cap resultat
961 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-028 Manaments de pagament 1962-1963 (433) 1962-1963 Cap resultat
962 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-029 Manaments de pagament 1963-1964 (434) 1963-1964 Cap resultat
963 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-030 Manaments de pagament 1965 (435) 1965-1965 Cap resultat
964 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-031 Manaments de pagament 1966 (436) 1966-1966 Cap resultat
965 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-032 Manaments de pagament 1967 (437) 1967-1967 Cap resultat
966 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-033 Manaments de pagament 1968 (438) 1968-1968 Cap resultat
967 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-034 Manaments de pagament 1969 (439) 1969-1969 Cap resultat
968 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-035 Manaments de pagament 1970 (440) 1970-1970 Cap resultat
969 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-036 Manaments de pagament 1971 (441) 1971-1971 Cap resultat
970 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-037 Manaments de pagament 1972 (442) 1972-1972 Cap resultat
971 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-038 Manaments de pagament 1973 (443) 1973-1973 Cap resultat
972 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-039 Manaments de pagament 1974 (444) 1974-1974 Cap resultat
973 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-040 Manaments de pagament 1975 (445) 1975-1975 Cap resultat
974 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-041 Manaments de pagament 1976 (446) 1976-1976 Cap resultat
975 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-042 Manaments de pagament 1977 (447) 1977-1977 Cap resultat
976 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-043 Manaments de pagament 1978 (448) 1978-1978 Cap resultat
977 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-044 Manaments de pagament 1979 (449) 1979-1979 Cap resultat
978 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-045 Manaments de pagament 1980 (450) 1980-1980 Cap resultat
979 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-046 Manaments de pagament 1980-1981 (451) 1980-1981 Cap resultat
980 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-047 Manaments de pagament 1981 (452) 1981-1981 Cap resultat
981 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-048 Manaments de pagament 1982 (453) 1982-1982 Cap resultat
982 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-049 Manaments de pagament 1982-1983 (454) 1982-1983 Cap resultat
983 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-050 Manaments de pagament 1983 (455) 1983-1983 Cap resultat
984 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-051 Manaments de pagament 1984 (456) 1984-1984 Cap resultat
985 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-052 Manaments de pagament 1984 (457) 1984-1984 Cap resultat
986 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-053 Manaments de pagament 1985 (458) 1985-1985 Cap resultat
987 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-054 Manaments de pagament 1985-1986 (459) 1985-1986 Cap resultat
988 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-055 Manaments de pagament 1986 (460) 1986-1986 Cap resultat
989 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-056 Manaments de pagament 1987 (461) 1987-1987 Cap resultat
990 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-057 Manaments de pagament 1987 (462) 1987-1987 Cap resultat
991 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-058 Manaments de pagament 1988 (463) 1988-1988 Cap resultat
992 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-059 Manaments de pagament 1988 (464) 1988-1988 Cap resultat
993 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-060 Manaments de pagament 1989 (465) 1989-1989 Cap resultat
994 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-061 Manaments de pagament 1989 (466) 1989-1989 Cap resultat
995 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-062 Manaments de pagament 1989-1990 (467) 1989-1990 Cap resultat
996 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-063 Manaments de pagament 1990 (468) 1990-1990 Cap resultat
997 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-064 Manaments de pagament 1990 (469) 1990-1990 Cap resultat
998 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-065 Manaments de pagament 1990 (470/1) 1990-1990 Cap resultat
999 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-03-066 Llibre registre d'expedició de manaments de pagament 1973-1975 (470/2) 1973-1975 Cap resultat
1000 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-001 Llibre d'inventaris i balanços 1969 (471/1) 1969-1969 Cap resultat
1001 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-002 Llibre d'inventaris i balanços 1970 (471/2) 1970-1970 Cap resultat
1002 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-003 Llibre d'inventaris i balanços 1971 (471/3) 1971-1971 Cap resultat
1003 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-004 Llibre d'inventaris i balanços 1972 (471/4) 1972-1972 Cap resultat
1004 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-005 Llibre d'inventaris i balanços 1973 (471/5) 1973-1973 Cap resultat
1005 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-006 Llibre d'inventaris i balanços 1974 (471/6) 1974-1974 Cap resultat
1006 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-007 Llibre d'inventaris i balanços 1975 (471/7) 1975-1975 Cap resultat
1007 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-008 Llibre d'inventaris i balanços 1976 (471/8) 1976-1976 Cap resultat
1008 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-009 Llibre d'inventaris i balanços 1977 (471/9) 1977-1977 Cap resultat
1009 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-010 Llibre d'inventaris i balanços 1978 (471/10) 1978-1978 Cap resultat
1010 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-011 Llibre d'inventaris i balanços 1979 (471/11) 1979-1979 Cap resultat
1011 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-05-012 Llibre d'inventaris i balanços 1981 (471/12) 1981-1981 Cap resultat
1012 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-001 Llibre general de rendes i exaccions 1954 (472/1) 1954-1954 Cap resultat
1013 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-002 Llibre general de rendes i exaccions 1955 (869) 1955-1955 Cap resultat
1014 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-003 Llibre general de rendes i exaccions 1956 (840/2) 1956-1956 Cap resultat
1015 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-004 Llibre general de rendes i exaccions 1957 (840/3) 1957-1957 Cap resultat
1016 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-005 Llibre general de rendes i exaccions 1958 (840/4) 1958-1958 Cap resultat
1017 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-006 Llibre general de rendes i exaccions 1959 (472/2) 1959-1959 Cap resultat
1018 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-007 Llibre general de rendes i exaccions 1960 (472/3) 1960-1960 Cap resultat
1019 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-008 Llibre general de rendes i exaccions 1961 (472/4) 1961-1961 Cap resultat
1020 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-009 Llibre general de rendes i exaccions 1962 (472/5) 1962-1962 Cap resultat
1021 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-010 Llibre general de rendes i exaccions 1963 (472/6) 1963-1963 Cap resultat
1022 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-011 Llibre general de rendes i exaccions 1964 (472/7) 1964-1964 Cap resultat
1023 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-012 Llibre general de rendes i exaccions 1965 (473/1) 1965-1965 Cap resultat
1024 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-013 Llibre general de rendes i exaccions 1966 (473/2) 1966-1966 Cap resultat
1025 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-014 Llibre general de rendes i exaccions 1967 (473/3) 1967-1967 Cap resultat
1026 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-015 Llibre general de rendes i exaccions 1968 (473/4) 1968-1968 Cap resultat
1027 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-016 Llibre general de rendes i exaccions 1969 (473/5) 1969-1969 Cap resultat
1028 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-017 Llibre general de rendes i exaccions 1970 (473/6) 1970-1970 Cap resultat
1029 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-018 Llibre general de rendes i exaccions 1971 (473/7) 1971-1971 Cap resultat
1030 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-019 Llibre general de rendes i exaccions 1972 (474/1) 1972-1972 Cap resultat
1031 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-020 Llibre general de rendes i exaccions 1973 (474/2) 1973-1973 Cap resultat
1032 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-021 Llibre general de rendes i exaccions 1974 (474/3) 1974-1974 Cap resultat
1033 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-022 Llibre general de rendes i exaccions 1975 (474/4) 1975-1975 Cap resultat
1034 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-023 Llibre general de rendes i exaccions 1976 (474/5) 1976-1976 Cap resultat
1035 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-024 Llibre general de rendes i exaccions 1977 (474/6) 1977-1977 Cap resultat
1036 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-025 Llibre general de rendes i exaccions 1978 (474/7) 1978-1978 Cap resultat
1037 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-026 Llibre general de rendes i exaccions 1979 (475/1) 1979-1979 Cap resultat
1038 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-027 Llibre general de rendes i exaccions 1980 (475/2) 1980-1980 Cap resultat
1039 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-028 Llibre general de rendes i exaccions 1981 (475/3) 1981-1981 Cap resultat
1040 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-029 Llibre general de rendes i exaccions 1981 (475/4) 1981-1981 Cap resultat
1041 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-030 Llibre general de rendes i exaccions 1982 (475/6) 1982-1982 Cap resultat
1042 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-031 Llibre general de rendes i exaccions 1983 (840/5) 1983-1983 Cap resultat
1043 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-032 Llibre general de rendes i exaccions 1984 (841/1) 1984-1984 Cap resultat
1044 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-033 Llibre general de rendes i exaccions 1985 (841/2) 1985-1985 Cap resultat
1045 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-034 Llibre general de rendes i exaccions 1987 (841/3) 1987-1987 Cap resultat
1046 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-035 Llibre general de rendes i exaccions 1988 (842/1) 1988-1988 Cap resultat
1047 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-036 Llibre general de rendes i exaccions 1989 (842/2) 1989-1989 Cap resultat
1048 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-037 Llibre general de rendes i exaccions 1990 (842/3) 1990-1990 Cap resultat
1049 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-038 Llibre general de rendes i exaccions(pressupost d'inversions) 1983 (843/1) 1983-1983 Cap resultat
1050 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-039 Llibre general de rendes i exaccions(pressupost d'inversions) 1984 (843/2) 1984-1984 Cap resultat
1051 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-040 Llibre general de rendes i exaccions(pressupost d'inversions) 1985 (843/3) 1985-1985 Cap resultat
1052 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-06-041 Llibre general de rendes i exaccions(pressupost d'inversions) 1986 (843/4) 1986-1986 Cap resultat
1053 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-001 Llibre general de despeses 1954 (476/1) 1954-1954 Cap resultat
1054 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-002 Llibre general de despeses 1955 (870) 1955-1955 Cap resultat
1055 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-003 Llibre general de despeses 1956 (843/5) 1956-1956 Cap resultat
1056 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-004 Llibre general de despeses 1957 (844/1) 1957-1957 Cap resultat
1057 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-005 Llibre general de despeses 1958 (844/2) 1958-1958 Cap resultat
1058 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-006 Llibre general de despeses 1959 (476/2) 1959-1959 Cap resultat
1059 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-007 Llibre general de despeses 1960 (476/3) 1960-1960 Cap resultat
1060 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-008 Llibre general de despeses 1961 (476/4) 1961-1961 Cap resultat
1061 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-009 Llibre general de despeses 1962 (476/5) 1962-1962 Cap resultat
1062 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-010 Llibre general de despeses 1963 (476/6) 1963-1963 Cap resultat
1063 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-011 Llibre general de despeses 1964 (477/1) 1964-1964 Cap resultat
1064 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-012 Llibre general de despeses 1965 (477/2) 1965-1965 Cap resultat
1065 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-013 Llibre general de despeses 1966 (477/3) 1966-1966 Cap resultat
1066 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-014 Llibre general de despeses 1967 (477/4) 1967-1967 Cap resultat
1067 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-015 Llibre general de despeses 1968 (477/5) 1968-1968 Cap resultat
1068 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-016 Llibre general de despeses 1969 (477/6) 1969-1969 Cap resultat
1069 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-017 Llibre general de despeses 1970 (478/1) 1970-1970 Cap resultat
1070 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-018 Llibre general de despeses 1971 (478/2) 1971-1971 Cap resultat
1071 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-019 Llibre general de despeses 1972 (478/3) 1972-1972 Cap resultat
1072 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-020 Llibre general de despeses 1973 (478/4) 1973-1973 Cap resultat
1073 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-021 Llibre general de despeses 1974 (478/5) 1974-1974 Cap resultat
1074 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-022 Llibre general de despeses 1975 (478/6) 1975-1975 Cap resultat
1075 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-023 Llibre general de despeses 1976 (479/1) 1976-1976 Cap resultat
1076 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-024 Llibre general de despeses 1977 (479/2) 1977-1977 Cap resultat
1077 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-025 Llibre general de despeses 1978 (479/3) 1978-1978 Cap resultat
1078 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-026 Llibre general de despeses 1979 (479/4) 1979-1979 Cap resultat
1079 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-027 Llibre general de despeses 1980 (479/5) 1980-1980 Cap resultat
1080 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-028 Llibre general de despeses (capítols 0,1,2,3,4,7,18). 1981 (479/6) 1981-1981 Cap resultat
1081 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-029 Llibre general de despeses (capítol 6). 1981 (479/7) 1981-1981 Cap resultat
1082 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-030 Llibre general de despeses (capítols 0,1,2,4,9). 1982 (480/1) 1982-1982 Cap resultat
1083 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-031 Llibre general de despeses (capítol 6). 1982 (480/2) 1983-1983 Cap resultat
1084 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-032 Llibre general de despeses 1983 (844/3) 1983-1983 Cap resultat
1085 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-033 Llibre general de despeses 1984 (845/1) 1984-1984 Cap resultat
1086 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-034 Llibre general de despeses 1985 (845/2) 1985-1985 Cap resultat
1087 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-035 Llibre general de despeses 1986 (846/1) 1986-1986 Cap resultat
1088 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-036 Llibre general de despeses 1987 (846/2) 1987-1987 Cap resultat
1089 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-037 Llibre general de despeses 1988 (847/1) 1988-1988 Cap resultat
1090 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-038 Llibre general de despeses 1989 (847/2) 1989-1989 Cap resultat
1091 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-039 Llibre general de despeses 1990 (848/1) 1990-1990 Cap resultat
1092 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-040 Llibre general de despeses (pressupost d'inversions) 1983 (848/2) 1983-1983 Cap resultat
1093 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-041 Llibre general de despeses (pressupost d'inversions) 1984 (848/3) 1984-1984 Cap resultat
1094 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-07-042 Llibre general de despeses (pressupost d'inversions) 1985 (848/4) 1985-1985 Cap resultat
1095 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-001 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1925-1926 (849/1) 1925-1926 Cap resultat
1096 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-002 Llibre diari d'intervenció d'ingressos (2º trimestre) 1926 (849/2) 1926-1926 Cap resultat
1097 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-003 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1927 (849/3) 1927-1927 Cap resultat
1098 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-004 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1928 (849/4) 1928-1928 Cap resultat
1099 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-005 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1929 (849/5) 1929-1929 Cap resultat
1100 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-006 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1930 (849/6) 1930-1930 Cap resultat
1101 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-007 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1931 (849/7) 1931-1931 Cap resultat
1102 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-008 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1932-1934 (849/8) 1932-1934 Cap resultat
1103 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-009 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1935 (849/9) 1935-1935 Cap resultat
1104 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-010 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1936 (849/10) 1936-1936 Cap resultat
1105 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-011 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1937 (850/1) 1937-1937 Cap resultat
1106 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-012 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1938 (850/2) 1938-1938 Cap resultat
1107 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-013 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1939 (850/3) 1939-1939 Cap resultat
1108 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-014 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1940 (850/4) 1940-1940 Cap resultat
1109 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-015 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1941 (850/5) 1941-1941 Cap resultat
1110 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-016 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1942 (850/6) 1942-1942 Cap resultat
1111 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-017 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1943 (850/7) 1943-1943 Cap resultat
1112 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-018 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1944 (850/8) 1944-1944 Cap resultat
1113 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-019 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1945 (850/9) 1945-1945 Cap resultat
1114 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-020 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1946-1947 (850/10) 1946-1947 Cap resultat
1115 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-021 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1948 (851/1) 1948-1948 Cap resultat
1116 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-022 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1949 (851/2) 1949-1949 Cap resultat
1117 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-023 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1950 (851/3) 1950-1950 Cap resultat
1118 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-024 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1951 (851/4) 1951-1951 Cap resultat
1119 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-025 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1952 (851/5) 1952-1952 Cap resultat
1120 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-026 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1953 (851/6) 1953-1953 Cap resultat
1121 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-027 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1954 (871) 1954-1954 Cap resultat
1122 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-028 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1955 (872) 1955-1955 Cap resultat
1123 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-029 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1956 (873) 1956-1956 Cap resultat
1124 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-030 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1957 (874) 1957-1957 Cap resultat
1125 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-031 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1958 (875) 1958-1958 Cap resultat
1126 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-032 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1959 (480/4) 1959-1959 Cap resultat
1127 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-033 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1960 (480/5) 1960-1960 Cap resultat
1128 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-034 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1961 (480/6) 1961-1961 Cap resultat
1129 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-035 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1962 (480/7) 1962-1962 Cap resultat
1130 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-036 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1963 (480/8) 1963-1963 Cap resultat
1131 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-037 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1964 (480/9) 1964-1964 Cap resultat
1132 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-038 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1965 (480/10) 1965-1965 Cap resultat
1133 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-039 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1966 (481/1) 1966-1966 Cap resultat
1134 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-040 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1967 (481/2) 1967-1967 Cap resultat
1135 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-041 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1968 (481/3) 1968-1968 Cap resultat
1136 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-042 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1969 (481/4) 1969-1969 Cap resultat
1137 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-043 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1970 (481/5) 1970-1970 Cap resultat
1138 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-044 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1971 (481/6) 1971-1971 Cap resultat
1139 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-045 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1972 (481/7) 1972-1972 Cap resultat
1140 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-046 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1973 (481/8) 1973-1973 Cap resultat
1141 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-047 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1974 (482/1) 1925-1926 Cap resultat
1142 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-048 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1975 (482/2) 1975-1975 Cap resultat
1143 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-049 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1976 (482/3) 1976-1976 Cap resultat
1144 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-050 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1977 (482/4) 1977-1977 Cap resultat
1145 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-051 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1978 (482/5) 1978-1978 Cap resultat
1146 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-052 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1979 (482/6) 1979-1979 Cap resultat
1147 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-053 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1980 (482/7) 1980-1980 Cap resultat
1148 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-054 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1981 (483/1) 1981-1981 Cap resultat
1149 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-055 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1981 (483/2) 1981-1981 Cap resultat
1150 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-056 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1982 (483/3) 1982-1982 Cap resultat
1151 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-057 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1983 (851/7) 1983-1983 Cap resultat
1152 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-058 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1984 (851/8) 1936-1936 Cap resultat
1153 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-059 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1985 (851/9) 1985-1985 Cap resultat
1154 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-060 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1986 (851/10) 1986-1986 Cap resultat
1155 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-061 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1987 (852/1) 1987-1987 Cap resultat
1156 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-062 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1988 (852/2) 1988-1988 Cap resultat
1157 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-063 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1989 (852/3) 1989-1989 Cap resultat
1158 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-064 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1990 (852/3) 1942-1942 Cap resultat
1159 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-065 Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1990 (852/4) 1990-1990 Cap resultat
1160 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-066 Llibre diari d'intervenció d'ingressos (pressupost d'inversions) 1983 (852/5) 1983-1983 Cap resultat
1161 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-067 Llibre diari d'intervenció d'ingressos (pressupost d'inversions) 1984 (852/6) 1984-1984 Cap resultat
1162 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-068 Llibre diari d'intervenció d'ingressos (pressupost d'inversions) 1985 (852/7) 1985-1985 Cap resultat
1163 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-091 1948-1948 Cap resultat
1164 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-092 1949-1949 Cap resultat
1165 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-093 1950-1950 Cap resultat
1166 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-094 1951-1951 Cap resultat
1167 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-095 1952-1952 Cap resultat
1168 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-096 1953-1953 Cap resultat
1169 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-097 1954-1954 Cap resultat
1170 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-098 1955-1955 Cap resultat
1171 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-099 1956-1956 Cap resultat
1172 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-100 1957-1957 Cap resultat
1173 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-101 1958-1958 Cap resultat
1174 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-102 1959-1959 Cap resultat
1175 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-103 1960-1960 Cap resultat
1176 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-104 1961-1961 Cap resultat
1177 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-105 1962-1962 Cap resultat
1178 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-106 1963-1963 Cap resultat
1179 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-107 1964-1964 Cap resultat
1180 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-108 1965-1965 Cap resultat
1181 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-109 1966-1966 Cap resultat
1182 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-110 Llibre diari d'investigació de pagaments II. 1966 (484/2) 1966-1966 Cap resultat
1183 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-111 Llibre diari d'investigació de pagaments 1967 (484/3) 1967-1967 Cap resultat
1184 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-112 Llibre diari d'investigació de pagaments 1968 (484/4) 1968-1968 Cap resultat
1185 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-113 Llibre diari d'investigació de pagaments 1969 (484/5) 1969-1969 Cap resultat
1186 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-114 Llibre diari d'investigació de pagaments I. 1970 (484/6) 1970-1970 Cap resultat
1187 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-115 Llibre diari d'investigació de pagaments II. 1970 (484/7) 1970-1970 Cap resultat
1188 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-116 Llibre diari d'investigació de pagaments 1971 (485/1) 1971-1971 Cap resultat
1189 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-117 Llibre diari d'investigació de pagaments 1972 (485/2) 1972-1972 Cap resultat
1190 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-118 Llibre diari d'investigació de pagaments 1973 (485/3) 1973-1973 Cap resultat
1191 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-119 Llibre diari d'investigació de pagaments 1974 (485/4) 1974-1974 Cap resultat
1192 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-120 Llibre diari d'investigació de pagaments 1975 (486/1) 1975-1975 Cap resultat
1193 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-121 Llibre diari d'investigació de pagaments 1976 (486/2) 1976-1976 Cap resultat
1194 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-122 Llibre diari d'investigació de pagaments 1977 (486/3) 1977-1977 Cap resultat
1195 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-123 Llibre diari d'investigació de pagaments 1978 (486/4) 1978-1978 Cap resultat
1196 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-124 Llibre diari d'investigació de pagaments 1979 (487/1) 1979-1979 Cap resultat
1197 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-125 Llibre diari d'investigació de pagaments 1980 (487/2) 1980-1980 Cap resultat
1198 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-126 Llibre diari d'investigació de pagaments 1980 (487/3) 1980-1980 Cap resultat
1199 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-127 Llibre diari d'investigació de pagaments 1981 (487/4) 1981-1981 Cap resultat
1200 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-128 Llibre diari d'investigació de pagaments 1982 (488/1) 1982-1982 Cap resultat
1201 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-129 Llibre diari d'investigació de pagaments 1983 (857/1) 1983-1983 Cap resultat
1202 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-130 Llibre diari d'investigació de pagaments 1984 (857/2) 1984-1984 Cap resultat
1203 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-131 Llibre diari d'investigació de despeses 1985 (857/3) 1985-1985 Cap resultat
1204 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-132 Llibre diari d'investigació de despeses 1986 (857/4) 1986-1986 Cap resultat
1205 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-133 Llibre diari d'investigació de despeses 1987 (857/5) 1987-1987 Cap resultat
1206 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-134 Llibre diari d'investigació de despeses 1988 (857/6) 1988-1988 Cap resultat
1207 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-135 Llibre diari d'investigació de despeses 1989 (857/7) 1989-1989 Cap resultat
1208 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-136 Llibre diari d'intervenció de despeses 1990 (857/8) 1990-1990 Cap resultat
1209 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-137 Llibre diari d'investigació de pagaments 1983 (858/1) 1983-1983 Cap resultat
1210 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-138 1983-1983 Cap resultat
1211 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-08-139 1985-1985 Cap resultat
1212 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-001 1845-1899 Cap resultat
1213 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-001 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1925-1926 (853/1) 1925-1926 Cap resultat
1214 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-002 Llibre diari d'investigació de pagaments (2º trimestre) 1926 (853/2) 1926-1926 Cap resultat
1215 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-003 Llibre diari d'investigació de pagaments 1927 (853/3) 1927-1927 Cap resultat
1216 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-004 Llibre diari d'investigació de pagaments 1928 (853/4) 1928-1928 Cap resultat
1217 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-005 Llibre diari d'investigació de pagaments 1929 (853/5) 1929-1929 Cap resultat
1218 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-006 Llibre diari d'investigació de pagaments 1930 (853/6) 1930-1930 Cap resultat
1219 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-007 Llibre diari d'investigació de pagaments 1931 (853/7) 1931-1931 Cap resultat
1220 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-008 Llibre diari d'investigació de pagaments 1932 (854/1) 1932-1932 Cap resultat
1221 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-009 Llibre diari d'investigació de pagaments 1933-1934 (854/2) 1933-1934 Cap resultat
1222 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-010 Llibre diari d'investigació de pagaments 1934 (854/3) 1934-1934 Cap resultat
1223 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-011 Llibre diari d'investigació de pagaments 1935 (854/4) 1935-1935 Cap resultat
1224 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-012 Llibre diari d'investigació de pagaments 1936 (854/5) 1936-1936 Cap resultat
1225 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-013 Llibre diari d'investigació de pagaments 1937 (854/6) 1937-1937 Cap resultat
1226 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-014 Llibre diari d'investigació de pagaments 1938 (855/1) 1938-1938 Cap resultat
1227 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-015 Llibre diari d'investigació de pagaments 1939 (855/2) 1939-1939 Cap resultat
1228 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-016 Llibre diari d'investigació de pagaments 1940 (855/3) 1940-1940 Cap resultat
1229 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-017 Llibre diari d'investigació de pagaments 1941 (855/4) 1941-1941 Cap resultat
1230 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-018 Llibre diari d'investigació de pagaments 1942 (855/5) 1942-1942 Cap resultat
1231 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-019 Llibre diari d'investigació de pagaments 1943 (855/6) 1943-1943 Cap resultat
1232 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-020 Llibre diari d'investigació de pagaments 1944 (855/7) 1944-1944 Cap resultat
1233 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-021 Llibre diari d'investigació de pagaments 1945 (856/1) 1945-1945 Cap resultat
1234 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-022 Llibre diari d'investigació de pagaments 1946-1947 (856/2) 1946-1947 Cap resultat
1235 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-023 Llibre diari d'investigació de pagaments 1948 (856/3) 1948-1948 Cap resultat
1236 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-024 Llibre diari d'investigació de pagaments 1949 (856/4) 1949-1949 Cap resultat
1237 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-025 Llibre diari d'investigació de pagaments 1950 (856/5) 1950-1950 Cap resultat
1238 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-026 Llibre diari d'investigació de pagaments 1951 (856/6) 1951-1951 Cap resultat
1239 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-027 Llibre diari d'investigació de pagaments 1952 (856/7) 1952-1952 Cap resultat
1240 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-028 Llibre diari d'investigació de pagaments 1953 (856/8) 1953-1953 Cap resultat
1241 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-029 Llibre diari d'investigació de pagaments 1954 (876) 1954-1954 Cap resultat
1242 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-030 Llibre diari d'investigació de pagaments 1955 (877) 1955-1955 Cap resultat
1243 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-031 Llibre diari d'investigació de pagaments 1956 (878) 1956-1956 Cap resultat
1244 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-032 Llibre diari d'investigació de pagaments 1957 (879) 1957-1957 Cap resultat
1245 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-033 Llibre diari d'investigació de pagaments 1958 (880) 1958-1958 Cap resultat
1246 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-034 Llibre diari d'investigació de pagaments 1959 (483/4) 1959-1959 Cap resultat
1247 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-035 Llibre diari d'investigació de pagaments 1960 (483/5) 1960-1960 Cap resultat
1248 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-036 Llibre diari d'investigació de pagaments 1961 (483/6) 1961-1961 Cap resultat
1249 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-037 Llibre diari d'investigació de pagaments 1962 (483/7) 1962-1962 Cap resultat
1250 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-038 Llibre diari d'investigació de pagaments 1963 (483/8) 1963-1963 Cap resultat
1251 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-039 Llibre diari d'investigació de pagaments 1964 (483/9) 1964-1964 Cap resultat
1252 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-040 Llibre diari d'investigació de pagaments 1965 (483/10) 1965-1965 Cap resultat
1253 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-041 Llibre diari d'intervenció de pagaments I. 1966 (484/1) 1966-1966 Cap resultat
1254 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-042 Llibre diari d'intervenció de pagaments II. 1966 (484/2) 1966-1966 Cap resultat
1255 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-043 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1967 (484/3) 1967-1967 Cap resultat
1256 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-044 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1968 (484/4) 1968-1968 Cap resultat
1257 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-045 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1969 (484/5) 1969-1969 Cap resultat
1258 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-046 Llibre diari d'intervenció de pagaments I. 1970 (484/6) 1970-1970 Cap resultat
1259 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-047 Llibre diari d'intervenció de pagaments I. 1970 (484/7) 1970-1970 Cap resultat
1260 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-048 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1971 (485/1) 1971-1971 Cap resultat
1261 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-049 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1972 (485/2) 1972-1972 Cap resultat
1262 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-050 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1973 (485/3) 1973-1973 Cap resultat
1263 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-051 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1974 (485/4) 1974-1974 Cap resultat
1264 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-052 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1975 (486/1) 1975-1975 Cap resultat
1265 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-053 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1976 (486/2) 1976-1976 Cap resultat
1266 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-054 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1977 (486/3) 1977-1977 Cap resultat
1267 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-055 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1978 (486/4) 1978-1978 Cap resultat
1268 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-056 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1979 (487/1) 1979-1979 Cap resultat
1269 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-057 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1980 (487/2) 1980-1980 Cap resultat
1270 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-058 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1981 (487/4) 1981-1981 Cap resultat
1271 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-059 Llibre diari d'intervenció de pagaments I. 1982 (488/1) 1982-1982 Cap resultat
1272 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-060 Llibre diari d'intervenció de pagaments II. 1982 (488/2) 1982-1982 Cap resultat
1273 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-061 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1983 (857/1) 1983-1983 Cap resultat
1274 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-062 Llibre diari d'intervenció de pagaments 1984 (857/2) 1984-1984 Cap resultat
1275 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-063 Llibre diari d'intervenció de despeses 1985 (857/3) 1985-1985 Cap resultat
1276 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-064 Llibre diari d'intervenció de despeses 1986 (857/4) 1986-1986 Cap resultat
1277 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-065 Llibre diari d'intervenció de despeses 1987 (857/5) 1987-1987 Cap resultat
1278 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-066 Llibre diari d'intervenció de despeses 1988 (857/6) 1988-1988 Cap resultat
1279 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-067 Llibre diari d'intervenció de despeses 1989 (857/7) 1989-1989 Cap resultat
1280 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-068 Llibre diari d'intervenció de despeses 1990 (857/8) 1990-1990 Cap resultat
1281 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-069 Llibre diari d'intervenció de pagaments (pressupost d'inversions) 1983 (858/1) 1983-1983 Cap resultat
1282 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-070 Llibre diari d'intervenció de pagaments. Resum (pressupost d'inversions) 1983 (858/2) 1983-1983 Cap resultat
1283 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-09-071 Llibre diari d'intervenció de pagaments (pressupost d'inversions) 1985 (858/3) 1985-1985 Cap resultat
1284 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-10-001 Diari d'intervenció d'ingressos i pagaments 1845-1899 (488/3) 1845-1899 Cap resultat
1285 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-15-001 Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1889 (489/1) 1886-1889 Cap resultat
1286 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-15-002 Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1889-1895 (489/2) 1889-1895 Cap resultat
1287 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-15-003 Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1894-1910 (489/3) 1894-1910 Cap resultat
1288 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-15-004 Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1911-1924 (489/4) 1911-1924 Cap resultat
1289 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-16-001 Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1889 (490/1) 1886-1889 Cap resultat
1290 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-16-002 Llibre diari d'esborranys de despeses 1889-1896 (490/2) 1889-1896 Cap resultat
1291 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-16-003 Llibre diari d'esborranys de despeses ??? 1894-1903 (490/3) 1894-1903 Cap resultat
1292 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-16-004 Llibre diari d'esborranys de despeses 1903-1922 (491/1) 1903-1922 Cap resultat
1293 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-02-16-005 Llibre diari d'esborranys de despeses 1922-1925 (491/2) 1922-1925 Cap resultat
1294 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-01-001 Comptes dels pressuposts municipals extraordinaris 1955-1973 (492) 1955-1973 Cap resultat
1295 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-01-002 Expedients dels pressuposts municipals extraordinaris 1925-1973 (493) 1925-1973 Cap resultat
1296 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-02-001 Diari d'intervenció d'ingressos dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (494/1) 1955-1977 Cap resultat
1297 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-03-001 Diari d'intervenció de pagaments dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (494/2) 1955-1977 Cap resultat
1298 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-05-001 Llibre de caixa els pressuposts extraordinaris 1966-1977 (495/1) 1966-1977 Cap resultat
1299 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-06-001 Rendes i exaccions dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (495/2) 1966-1977 Cap resultat
1300 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-03-07-001 Generals de despeses dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (495/3) 1966-1977 Cap resultat
1301 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-001 Manaments d'ingrés Cap resultat
1302 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-001-001 Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1982-1987 (496) 1982-1987 Cap resultat
1303 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-001-002 Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1988-1990 (497/1) 1988-1990 Cap resultat
1304 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-002 Manaments de pagament Cap resultat
1305 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-002-001 Manaments de pagament del V.I.A.P. 1982-1984 (497/2) 1982-1984 Cap resultat
1306 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-002-002 Manaments de pagament del V.I.A.P. 1985-1990 (498) 1985-1990 Cap resultat
1307 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-003 Manaments d'ingrés i de pagament Cap resultat
1308 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-003-001 Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1966-1972 (499) 1966-1972 Cap resultat
1309 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-003-002 Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1973-1978 (500) 1973-1978 Cap resultat
1310 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-003-003 Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1979-1981 (501/1) 1979-1981 Cap resultat
1311 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004 Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost Cap resultat
1312 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-001 Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1958-1981 (501/2) 1958-1981 Cap resultat
1313 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-002 Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1986-1990 (858/4) 1986-1990 Cap resultat
1314 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-003 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1966-1968 (502/1) 1966-1968 Cap resultat
1315 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-004 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1968-1971 (502/2) 1968-1971 Cap resultat
1316 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-005 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1972-1973 (502/3) 1972-1973 Cap resultat
1317 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-006 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1974 (502/4) 1974-1974 Cap resultat
1318 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-007 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1975 (502/5) 1975-1975 Cap resultat
1319 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-008 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1976 (502/6) 1976-1976 Cap resultat
1320 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-009 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1977 (502/7) 1977-1977 Cap resultat
1321 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-010 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1978 (502/8) 1978-1978 Cap resultat
1322 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-011 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1979 (502/9) 1979-1979 Cap resultat
1323 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-012 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1980 (502/10) 1980-1980 Cap resultat
1324 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-013 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1981 (502/11) 1981-1981 Cap resultat
1325 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-014 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1982 (502/12) 1982-1982 Cap resultat
1326 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-015 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1983 (502/13) 1983-1983 Cap resultat
1327 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-016 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1983 (858/5) 1983-1983 Cap resultat
1328 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-017 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1984 (859/1) 1984-1984 Cap resultat
1329 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-018 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1985 (859/2) 1985-1985 Cap resultat
1330 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-020 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1986 (859/3) 1986-1986 Cap resultat
1331 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-021 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1987 (859/4) 1987-1987 Cap resultat
1332 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-022 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1988 (859/5) 1988-1988 Cap resultat
1333 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-023 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1989 (860/1) 1989-1989 Cap resultat
1334 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-02-04-004-024 Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1990 (860/2) 1990-1990 Cap resultat
1335 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-01-001 Llibre d' "apeo" 1817 (882) 1817-1817 Cap resultat
1336 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-001 Llibre de cadastre 1620-1640 (503/1) 1620-1640 Cap resultat
1337 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-002 Llibre de cadastre 1675 (503/2) 1675-1675 Cap resultat
1338 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-003 Llibre de cadastre 1695-1719 (503/3) 1695-1719 Cap resultat
1339 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-004 Llibre de cadastre 1706-1717 (503/4) 1706-1717 Cap resultat
1340 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-005 Llibre de cadastre 1732-1758 (504/1) 1732-1758 Cap resultat
1341 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-006 Llibre de cadastre 1759-1832 (883) 1759-1832 Cap resultat
1342 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-007 Cadastre còpia 1813 (504/2) 1813-1813 Cap resultat
1343 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-008 Rectificació del cadastre de 1759. 1821 (504/3) 1821-1821 Cap resultat
1344 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-009 Fragments de llibres de cadastre s.a. (504/4) S.A. Cap resultat
1345 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-010 Fitxes del cadastre de rústica: polígons 1-4 1956 (505) 1956-1956 Cap resultat
1346 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-011 Fitxes del cadastre de rústica: polígons 5-8 1956 (506) 1956-1956 Cap resultat
1347 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-012 Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 1976 (860/3) 1976-1976 Cap resultat
1348 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-013 Apèndix al llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 1987 (860/4) 1987-1987 Cap resultat
1349 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-02-014 Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 1990 (861/1) 1990-1990 Cap resultat
1350 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-05-001 Normativa sobre contribucions 1758-1970 (507/1) 1758-1970 Cap resultat
1351 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-05-002 Ordenances fiscals 1916-1979 (507/2) 1916-1979 Cap resultat
1352 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-05-003 Ordenances fiscals 1980-1992 (508) 1980-1992 Cap resultat
1353 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-07-001 Expedients per a la del dret de consums, cereals i carns 1799-1895 (509/1) 1799-1895 Cap resultat
1354 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-07-002 Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1882-1911 (509/2) 1882-1911 Cap resultat
1355 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-01-07-003 Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1912-1953 (510) 1912-1953 Cap resultat
1356 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-01-001 Padrons dels contribuients per cèdules personals 1877-1893 (511) 1877-1893 Cap resultat
1357 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-01-002 Padrons dels contribuients per cèdules personals 1894-1905 (512) 1894-1905 Cap resultat
1358 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-01-003 Padrons dels contribuients per cèdules personals 1909-1920 (513) 1909-1920 Cap resultat
1359 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-01-004 Padrons dels contribuients per cèdules personals 1921-1929 (514) 1921-1929 Cap resultat
1360 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-01-005 Talons de cèdules personals 1874-1876 (515/1) 1874-1876 Cap resultat
1361 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-02-001 Repartiment de la contribució de quota fixa 1833 (515/2) 1833-1833 Cap resultat
1362 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-03-001 Padró de l'impost equivalent al de la sal per territorial i industrial 1883-1885 (515/3) 1883-1885 Cap resultat
1363 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-03-002 Repartiment de l'impost de la sal 1823-1879 (515/4) 1823-1879 Cap resultat
1364 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-04-001 Padró de la contribució del tabac s.a (s.XVIII) (515/5) s.a. s.XVIII Cap resultat
1365 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-001 Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1854-1908 (516) 1854-1908 Cap resultat
1366 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-002 Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1909-1959 (517/1) 1909-1959 Cap resultat
1367 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-003 Llibre registre d'altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1944-1973 (517/2) 1944-1973 Cap resultat
1368 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-004 Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1846-1919 (518) 1846-1919 Cap resultat
1369 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-005 Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1920-1960 (519/1) 1920-1960 Cap resultat
1370 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-06-006 Repartiment del subsidi de comerç 1826-1845 (519/2) 1826-1845 Cap resultat
1371 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-000 Contribució territorial Cap resultat
1372 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-000-001 Llibre cobratori de la contribució territorial 1822-1823 (520/1) 1822-1823 Cap resultat
1373 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-000-002 Llibre de deutors de la contribució territorial 1819-1822 (520/2) 1819-1822 Cap resultat
1374 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-000-003 Llistes cobratòries de la contribució territorial 1817-1823 (520/3) 1817-1823 Cap resultat
1375 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-000-004 Llista cobratòria de la contribució directa 1814 (520/4) 1814-1814 Cap resultat
1376 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-001 Llibre de l'amillarament 1863 (884) 1863-1963 Cap resultat
1377 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-002 Apèndix nº1 d'altes a l'amillarament 1863-1876 (520/5) 1863-1876 Cap resultat
1378 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-003 Apèndix d'altes a l'amillarament 1876-1888 (520/6) 1876-1888 Cap resultat
1379 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-004 Apèndix d'altes a l'amillarament 1902-1914 (521/1) 1902-1914 Cap resultat
1380 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-005 Apèndix d'altes a l'amillarament 1913-1929 (521/2) 1913-1929 Cap resultat
1381 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-006 Apèndix d'altes a l'amillarament 1930-1943 (522/1) 1930-1943 Cap resultat
1382 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-007 Apèndix d'altes a l'amillarament 1946-1954 (522/2) 1946-1954 Cap resultat
1383 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-008 Apèndix nº1 de baixes a l'amillarament 1863-1876 (522/3) 1863-1876 Cap resultat
1384 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-009 Apèndix de baixes a l'amillarament 1876-1889 (522/4) 1876-1889 Cap resultat
1385 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-010 Apèndix de baixes a l'amillarament 1888-1926 (523/1) 1888-1926 Cap resultat
1386 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-011 Apèndix de baixes a l'amillarament 1928-1955 (523/2) 1928-1955 Cap resultat
1387 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-012 Apèndix a l'amillarament (contribució rústica i pecuària) 1894-1915 (524) 1894-1915 Cap resultat
1388 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-013 Apèndix a l'amillarament (contribució rústica i pecuària) 1916-1932 (525) 1916-1932 Cap resultat
1389 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-014 Apèndix a l'amillarament (contribució rústica i pecuària) 1933-1944 (526) 1933-1944 Cap resultat
1390 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-015 Apèndix a l'amillarament (contribució rústica i pecuària) 1945-1956 (527/1) 1945-1956 Cap resultat
1391 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-016 Apèndix a l'amillarament (contribució urbana 1896-1922 (527/2) 1896-1922 Cap resultat
1392 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-017 Registre de declaracions a l'amillarament 1880 (528/1) 1880-1880 Cap resultat
1393 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-01-018 Registre d'altes i baixes a l'amillarament s.a. (s.XIX) (528/2) S.A (S.XIX) Cap resultat
1394 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-02-001 Declaració per la contribució d'edificis i solars 1944 (528/3) 1944-1944 Cap resultat
1395 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-02-002 Padrons de la contribució d'edificis i solars 1924-1930 (528/4) 1924-1930 Cap resultat
1396 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-02-003 Padrons de la contribució d'edificis i solars 1931-1951 (529) 1931-1951 Cap resultat
1397 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-02-004 Padrons de la contribució d'edificis i solars 1952-1972 (530) 1952-1972 Cap resultat
1398 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-001 Contribució de cases de Santa Eugènia 1823 (531/1) 1823-1823 Cap resultat
1399 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-002 Padrons de contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1856 (531/2) 1845-1856 Cap resultat
1400 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-003 Registre d'altes i baixes a la contribució d'immobles correus i ramaderia 1888-1902 (531/3) 1888-1902 Cap resultat
1401 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-004 Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1862 (532) 1845-1862 Cap resultat
1402 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-005 Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1863-1880 (533) 1863-1880 Cap resultat
1403 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-006 Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1880-1888 (534) 1880-1888 Cap resultat
1404 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-03-007 Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1889-1894 (885) 1889-1894 Cap resultat
1405 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-04-001 Declaracions de transmissió de domini de propietats rústiques 1956-1984 (535) 1956-1984 Cap resultat
1406 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-04-002 Padrons de la contribució rústica 1956-1990 (536) 1956-1990 Cap resultat
1407 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-04-003 Registre de propietats rústiques s.a. (s.XIXI) (537/1) S.A. (S.XIX) Cap resultat
1408 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-001 Cartilles evaluatòries sobre les despeses i producció de conreus i bestià 1860-1887 (537/2) 1860-1887 Cap resultat
1409 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-002 Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (538) 1846-1846 Cap resultat
1410 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-003 Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (539) 1846-1846 Cap resultat
1411 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-004 Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1847-1862 (540) 1847-1862 Cap resultat
1412 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-005 Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1901-1910 (541) 1901-1910 Cap resultat
1413 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-006 Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1911-1923 (542) 1911-1923 Cap resultat
1414 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-007 Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1923-1933 (543) 1923-1933 Cap resultat
1415 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-008 Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1934-1945 (544) 1934-1945 Cap resultat
1416 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-009 Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1946-1955 (545/1) 1946-1955 Cap resultat
1417 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-05-010 Repartiment de la contribució rústica i pecuària 1894-1900 (545/2) 1894-1900 Cap resultat
1418 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-001 Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846 (546) 1846-1846 Cap resultat
1419 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-002 Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846-1862 (547/1) 1846-1862 Cap resultat
1420 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-003 Declaracions personals sobre la propietat urbana 1852 (547/2) 1852-1852 Cap resultat
1421 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-004 Declaracions de transmissió de domini de propietats urbanes 1959-1984 (548/1) 1859-1984 Cap resultat
1422 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-005 Expedient d'exempció de la contribució urbana dels bens immobles de l'Ajuntament 1979 (548/2) 1979-1979 Cap resultat
1423 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-006 Fulls de registre fiscal de la propietat urbana 1921-1922 (886) 1921-1922 Cap resultat
1424 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-007 Fulls de registre fiscal de la propietat urbana 1944-1957 (552/3) 1944-1957 Cap resultat
1425 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-008 Padrons de contribució urbana 1973-1982 (548/3) 1973-1982 Cap resultat
1426 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-009 Padrons de contribució urbana 1983-1986 (549) 1983-1986 Cap resultat
1427 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-010 Padrons de contribució urbana 1987-1990 (550) 1987-1990 Cap resultat
1428 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-011 Repartiment individual de la contribució urbana 1895-1915 (551) 1895-1915 Cap resultat
1429 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-012 Repartiment individual de la contribució urbana 1916-1923 (552/1) 1916-1923 Cap resultat
1430 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-07-013 Registre de propietat urbana 1861, s.a. (552/2) 1861-S.A. Cap resultat
1431 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-08-001 Actes de la Junta Pericial Municipal 1845-1908 (553/1) 1845-1908 Cap resultat
1432 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-08-002 Llibre d'actes de la Junta Pericial 1909-1954 (553/2) 1909-1954 Cap resultat
1433 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-08-003 Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1908-1914 (553/3) 1908-1914 Cap resultat
1434 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-08-004 Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1914-1923 (554/1) 1914-1923 Cap resultat
1435 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-07-08-005 Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1923 (554/2) 1923-1923 Cap resultat
1436 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-08-001 Declaracions jurades per la contribució extraordinària de guerra de Santa Eugènia 1812-1813 (554/3) 1812-1813 Cap resultat
1437 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-08-002 Repartiment de la contribució extraordinaria de guerra 1838 (554/4) 1838-1838 Cap resultat
1438 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-09-001 Fulls de declaracions del delme d'àrids 1837 (554/5) 1837-1837 Cap resultat
1439 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-09-002 Fulls de declaracions del delme de verema 1837 (555/1) 1837-1837 Cap resultat
1440 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-10-001 Repartiment de la contribució de fruits civils 1825-1844 (555/2) 1825-1844 Cap resultat
1441 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-11-001 Baixes a la llicència fiscal industrial 1960-1987 (555/3) 1960-1987 Cap resultat
1442 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-11-002 Matricules i llistes cobratòries de la llicència fiscal industrial 1961-1987 (556/1) 1961-1987 Cap resultat
1443 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-12-001 Padrons de l'impost de carruatges de luxe 1893-1927 (556/2) 1893-1927 Cap resultat
1444 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-001 Llibre d'utensilis de Sta Eugènia 1814 (557/1) 1814-1814 Cap resultat
1445 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-002 Llibre d'utensilis 1817 (557/2) 1817-1817 Cap resultat
1446 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-003 Llibre d'utensilis 1823 (557/3) 1823-1823 Cap resultat
1447 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-004 Llibre d'utensilis 1824 (557/4) 1824-1824 Cap resultat
1448 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-005 Llibre d'utensilis 1825-1926 (557/5) 1825-1826 Cap resultat
1449 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-006 Llibre d'utensilis i palla 1827 (557/6) 1827-1827 Cap resultat
1450 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-007 Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1829 (557/7) 1829-1829 Cap resultat
1451 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-008 Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1834 (557/8) 1834-1834 Cap resultat
1452 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-009 Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1835 (557/9) 1835-1835 Cap resultat
1453 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-14-010 Llibre d' utensilis 1837 (557/10) 1837-1837 Cap resultat
1454 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-15-001 Padrons de la patent nacional de circulació de vehicles 1927-1959 (558) 1927-1959 Cap resultat
1455 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-16-001 Declaracions personals sobre el repartiment general d'utilitats 1938-1945 (559) 1938-1945 Cap resultat
1456 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-16-002 Repartiment general d'utilitats 1846-1893 (560) 1846-1893 Cap resultat
1457 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-16-003 Repartiment general d'utilitats 1916-1932 (561) 1916-1932 Cap resultat
1458 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-16-004 Repartiment general d'utilitats 1933-1945 (562) 1933-1945 Cap resultat
1459 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-001 Comptes de la talla general 1835-1841 (563/1) 1835-1841 Cap resultat
1460 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-002 Esborranys dels comptes de les talles i censos 1760-1773 (563/2) 1760-1773 Cap resultat
1461 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-003 Llibre de talles comunes. Clavari: Miquel Coll, Xanxo 1694-1695 (563/3) 1694-1695 Cap resultat
1462 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-004 Llibre de talles comunes 1695-1696 (563/4) 1695-1696 Cap resultat
1463 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-005 Llibre de talla comuna 1696-1697 (563/5) 1696-1697 Cap resultat
1464 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-006 Llibre de talles comunes. Clavari: Bernat Canyelles. 1696-1697 (563/6) 1696-1697 Cap resultat
1465 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-007 Llibre de talla comuna 1697-1698 (563/7) 1697-1698 Cap resultat
1466 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-008 Llibre de talla comuna 1701-1702 (563/8) 1701-1702 Cap resultat
1467 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-009 Llibre de talla comuna 1702-1703 (563/9) 1702-1703 Cap resultat
1468 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-010 Llibre de talla comuna Clavari: Joan Roca 1704-1705 (564/1) 1704-1705 Cap resultat
1469 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-011 Llibre de talla comuna Clavari: Pere Antoni Bibiloni 1705-1706 (564/2) 1705-1706 Cap resultat
1470 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-012 Llibre de talla comuna Clavari: Pau Vidal 1707-1708 (564/3) 1707-1708 Cap resultat
1471 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-013 Llibre de talla comuna Clavari: Vicenç Mates 1708-1709 (564/4) 1708-1709 Cap resultat
1472 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-014 Llibre de talla comuna 1709-1710 (564/5) 1709-1710 Cap resultat
1473 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-015 Llibre de talla comuna Clavari: Pere Crespí, Peu 1710-1711 (564/6) 1710-1711 Cap resultat
1474 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-016 Llibre de talla comuna. Clavari: Vicenç Mates, Pere Crespí, Bleda 1712-1713 (564/7) 1712-1713 Cap resultat
1475 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-017 Llibre de talla comuna. Clavari: Joan Amengual Coll 1713-1714 (564/8) 1713-1714 Cap resultat
1476 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-018 Llibre de talla comuna. Clavari: Pere Crespí, Bleda 1714-1715 (565/1) 1714-1715 Cap resultat
1477 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-019 Llibre de talla comuna. Clavari: Miquel Cabot, Rei 1715-1716 (565/2) 1715-1716 Cap resultat
1478 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-020 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1728-1729 (565/3) 1728-1729 Cap resultat
1479 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-021 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1729-1730 (565/4) 1729-1730 Cap resultat
1480 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-022 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1730-1731 (565/5) 1730-1731 Cap resultat
1481 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-023 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1731-1732 (565/6) 1731-1732 Cap resultat
1482 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-024 Llibre de talla comuna. Clavari: Pere Bibiloni de la Comasorda 1732-1733 (565/7) 1732-1733 Cap resultat
1483 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-025 Llibre de talla comuna. Clavari: Pere Bibiloni 1733-1734 (565/8) 1733-1734 Cap resultat
1484 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-026 Llibre de talla comuna. Clavari: Macià Bibiloni 1734-1735 (566/1) 1734-1735 Cap resultat
1485 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-027 Llibre de talla comuna. Clavari: Macià Bibiloni 1735-1736 (566/2) 1735-1736 Cap resultat
1486 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-028 Llibre de talla comuna. 1735-1736 (566/3) 1735-1736 Cap resultat
1487 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-029 Llibre de talla comuna. 1736 (566/4) 1736-1736 Cap resultat
1488 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-030 Llibre de talla comuna. Clavari: Joan Canyelles del Torrent Fals 1735-1736 (566/5) 1735-1736 Cap resultat
1489 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-031 Llibre de talla comuna. Clavari: Joan Canyelles del Torrent Fals 1737-1738 (566/6) 1737-1738 Cap resultat
1490 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-032 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1738-1739 (566/7) 1738-1739 Cap resultat
1491 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-033 Llibre de talla comuna. Clavari: Sebastià Horrach 1739-1740 (566/8) 1739-1740 Cap resultat
1492 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-034 Llibre de talla comuna. Clavari: Josep Santandreu 1740-1741 (566/9) 1740-1741 Cap resultat
1493 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-035 Llibre de talla comuna. Clavari: Antoni Pau Cantallops 1741-1742 (567/1) 1741-1742 Cap resultat
1494 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-036 Llibre de talles comunes. Clavari: Antoni Pau Cantallops 1742-1743 (567/2) 1742-1743 Cap resultat
1495 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-037 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Santandreu 1743-1744 (567/3) 1743-1744 Cap resultat
1496 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-038 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Santandreu 1744-1745 (567/4) 1744-1745 Cap resultat
1497 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-039 Llibre de talles comunes 1745-1746 (567/5) 1745-1746 Cap resultat
1498 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-040 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1745-1746 (567/6) 1745-1746 Cap resultat
1499 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-041 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1746-1747 (567/7) 1746-1747 Cap resultat
1500 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-042 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1747-1778 (567/8) 1747-1748 Cap resultat
1501 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-043 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1748-1749 (567/9) 1748-1749 Cap resultat
1502 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-044 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1749-1750 (567/10) 1749-1750 Cap resultat
1503 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-045 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1751-1752 (568/1) 1751-1752 Cap resultat
1504 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-046 Llibre de talles comunes. Clavari: Arnau Amengual 1752-1753 (568/2) 1752-1753 Cap resultat
1505 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-047 Llibre de talles comunes 1753-1754 (568/3) 1753-1754 Cap resultat
1506 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-048 Llibre de talles comunes. Clavari: Macià Mesquida, picapedrer 1753-1754 (568/4) 1753-1754 Cap resultat
1507 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-049 Llibre de talles comunes. Clavari: Macià Mesquida 1754-1755 (568/5) 1754-1755 Cap resultat
1508 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-050 Llibre de talles comunes. Clavari: Macià Mesquida, picapedrer 1756-1757 (568/6) 1756-1757 Cap resultat
1509 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-051 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols, Rosselló 1757-1758 (568/7) 1757-1758 Cap resultat
1510 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-052 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Sans 1758-1759 (568/8) 1758-1759 Cap resultat
1511 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-053 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià dols, Rosselló 1759-1760 (568/9) 1759-1760 Cap resultat
1512 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-054 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Mesquida de Miquel 1760-1761 (568/10) 1760-1761 Cap resultat
1513 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-055 Llibre de talles comunes. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1761-1762 (569/1) 1761-1762 Cap resultat
1514 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-056 Llibre de talles comunes. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1762-1763 (569/2) 1762-1763 Cap resultat
1515 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-057 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1763-1764 (569/3) 1763-1764 Cap resultat
1516 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-058 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1764-1765 (569/4) 1764-1765 Cap resultat
1517 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-059 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1765-1766 (569/5) 1765-1766 Cap resultat
1518 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-060 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1766-1767 (569/6) 1766-1767 Cap resultat
1519 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-061 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1767-1768 (569/7) 1767-1768 Cap resultat
1520 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-062 Llibre de talles comunes. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1768-1769 (569/8) 1768-1769 Cap resultat
1521 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-063 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Sans, barber 1770-1771 (569/9) 1770-1771 Cap resultat
1522 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-064 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Sans, barber 1771-1772 (569/10) 1771-1772 Cap resultat
1523 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-065 Llibre de talles comunes. Clavari: Josep Sans, barber 1773 (569/11) 1773-1773 Cap resultat
1524 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-066 Llibre de talles comunes. Clavari: Antoni Ferrer 1774-1775 (569/12) 1774-1775 Cap resultat
1525 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-067 Llibre de talles comunes. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (570/1) 1775-1775 Cap resultat
1526 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-068 Llibre de talles comunes. Clavari: Bernat Canyelles, Beia 1782 (570/2) 1782-1782 Cap resultat
1527 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-069 Llibre de talles comunes. Clavari: Bartomeu Capó 1783 (570/3) 1783-1783 Cap resultat
1528 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-070 Llibre de talles comunes. Clavari: Bartomeu Capó 1784 (570/4) 1784-1784 Cap resultat
1529 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-071 Llibre de talles comunes. Clavari: Jaume Canyelles 1787 (570/5) 1787-1787 Cap resultat
1530 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-072 Llibre de talles comunes. Clavari: Jaume Canyelles 1788 (570/6) 1788-1788 Cap resultat
1531 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-073 Llibre de talles comunes. Clavari: Miquel Roca, del lloc de Santa Eugènia 1791 (570/7) 1791-1791 Cap resultat
1532 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-074 Llibre de talles comunes. Clavari: Sebastià Dols, Rosselló 1792 (570/8) 1792-1792 Cap resultat
1533 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-075 Llibre de talles comunes 1794 (570/9) 1794-1794 Cap resultat
1534 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-076 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1795 (570/10) 1795-1795 Cap resultat
1535 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-077 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796 (570/11) 1796-1796 Cap resultat
1536 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-078 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (570/12) 1797-1797 Cap resultat
1537 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-079 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1798 (571/1) 1798-1798 Cap resultat
1538 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-080 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1799 (571/2) 1799-1799 Cap resultat
1539 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-081 Llibre de talles comunes. Clavari: Jaume Mesquida i Serra 1806 (571/3) 1806-1806 Cap resultat
1540 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-082 Llibre de talles comunes. Clavari: Jaume Mesquida 1807 (571/4) 1807-1807 Cap resultat
1541 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-083 Llibre de talles comunes. Clavari: Jaume Mesquida i Serra 1808 (571/5) 1808-1808 Cap resultat
1542 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-084 Llibre de talles comunes. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (571/6) 1814-1814 Cap resultat
1543 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-085 Llibre de talla comuna 1815 (571/7) 1815-1815 Cap resultat
1544 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-086 Llibre de talla comuna 1816 (571/8) 1816-1816 Cap resultat
1545 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-087 Llibre de talla comuna 1820 (571/9) 1820-1820 Cap resultat
1546 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-088 Llibre de talla comuna. Clavari: Miquel Serra 1823 (571/10) 1823-1823 Cap resultat
1547 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-089 Llibre de talla comuna 1824 (571/11) 1824-1824 Cap resultat
1548 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-090 Llibre de talla comuna. Clavari: Andreu Canyelles 1825 (571/12) 1825-1825 Cap resultat
1549 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-091 Llibre de talla comuna. Clavari: Antoni Ferragut 1826 (572/1) 1826-1826 Cap resultat
1550 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-092 Llibre de talla comuna. Clavari: Antoni Ferragut 1826 (572/2) 1826-1826 Cap resultat
1551 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-093 Llibre de talles comunes i general. Clavari: Joan Crespí de Son Tamo 1710-1711 (572/3) 1710-1711 Cap resultat
1552 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-094 Llibre de talles comunes i generals. Clavari: Pere Bibiloni 1716-1717 (572/4) 1716-1717 Cap resultat
1553 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-095 Llibre de talles comunes i generals. Clavari: Pere Bibiloni 1718-1719 (572/5) 1718-1719 Cap resultat
1554 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-096 Llibre de talles comunes i generals. Clavari: Pere Bibiloni 1719-1720 (572/6) 1719-1720 Cap resultat
1555 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-097 Llibre de talles comunes i generals. Clavari: Josep Canyelles 1722-1723 (572/7) 1722-1723 Cap resultat
1556 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-098 Llibre de talles comunes i generals. Clavari: Josep Canyelles 1723-1724 (572/8) 1723-1724 Cap resultat
1557 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-099 Llibre de talla de l'església 1637-1643 (572/9) 1637-1643 Cap resultat
1558 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-22 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Antoni Ferrer 1773 (583/1) 1773-1773 Cap resultat
1559 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-100 Llibre de la contribució de "culto y clero" 1841 (572/10) 1841-1841 Cap resultat
1560 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-101 Llibre de la contribució de "culto y clero" 1844 (572/11) 1844-1844 Cap resultat
1561 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-102 Llibre de la contribució de "culto y clero" 1844-1845 (573/1) 1844-1845 Cap resultat
1562 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-103 Llibre de la contribució de "culto y clero" 1844-1845 (573/2) 1844-1845 Cap resultat
1563 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-104 Llibre de la contribució de "culto y clero" 1845 (573/3) 1845-1845 Cap resultat
1564 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-105 Llibre de la contribució de "culto y clero" s.a. (s. XIX) (573/4) s.a. (s.XIXI) Cap resultat
1565 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-106 Llibre de talles extraordinàries per pagar les almoines i interessos a particulars 1713-1754 (573/5) 1713-1754 Cap resultat
1566 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-107 Llibre de talla extraordinaria per combatre la plaga de formigues que fan mal a les cases 1746-1747 (573/6) 1746-1747 Cap resultat
1567 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-108 Llibre de talla extraordinaria per "la feina de recompondre els camins de la vila" 1782 (573/7) 18782-1782 Cap resultat
1568 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-109 Llibre de talla extraordinaria per "pagar la feina de recompondre los camins de la vila" 1783 (573/8) 1783-1783 Cap resultat
1569 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-110 Llibre de talla extraordinaria per socorrer a l'hospital general 1785 (573/9) 1785-1785 Cap resultat
1570 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-111 Llibre de talles extraordinàries 1808 (573/10) 1808-1808 Cap resultat
1571 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-112 Llibre de talla extraordinaria 1815 (573/11) 1815-1815 Cap resultat
1572 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-113 Llibre de talla extraordinaria per compensar el dèficit de propis i arbitricis 1822 (573/12)1815 (573/12) 1822-1822 Cap resultat
1573 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-114 Llibre de talla general. Clavari: Joan Jaume de l'Arbossar 1625-1626 (574/1) 1625-1626 Cap resultat
1574 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-115 Llibre de talla general. Clavari: Joan Jaume de l'Arbossar 1638-1639 (574/2) 1638-1639 Cap resultat
1575 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-116 Llibre de talla general. Clavari: Gabriel Canyelles 1689-1690 (574/3) 1689-1690 Cap resultat
1576 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-117 Llibre de talla general. Clavari: Martí Canyelles de Buch 1690-1691 (574/4) 1690-1691 Cap resultat
1577 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-118 Llibre de talla general. Clavari: Vicenç Mates 1711-1712 (574/5) 1711-1712 Cap resultat
1578 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-119 Llibre de talla general. Clavari: Mateu Capó 1725-1726 (574/6) 1725-1726 Cap resultat
1579 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-120 Llibre de talla general. Clavari: Josep Canyelles d'Andreu 1726-1727 (574/7) 1726-1727 Cap resultat
1580 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-121 Llibre de talla general. Clavari: Josep Canyelles d'Andreu 1730 (574/8) 1730-1730 Cap resultat
1581 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-122 Llibre de talla general. Clavari: Joan Juan, gonell 1734-1735 (574/9) 1734-1735 Cap resultat
1582 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-123 Llibre de talla general. Clavari: Macià Bibiloni 1734-1735 (574/10) 1734-1735 Cap resultat
1583 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-124 Llibre de talla general. Clavari: Joan Juan, gonell 1735-1736 (575/1) 1735-1736 Cap resultat
1584 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-125 Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1736-1737 (575/2) 1736-1737 Cap resultat
1585 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-126 Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1737-1738 (575/3) 1737-1738 Cap resultat
1586 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-127 Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1738-1739 (575/4) 1738-1739 Cap resultat
1587 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-128 Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1739-1740 (575/5) 1739-1740 Cap resultat
1588 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-129 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1741 (575/6) 1741-1741 Cap resultat
1589 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-130 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1741 (575/7) 1741-1741 Cap resultat
1590 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-131 Llibre de talla general. Clavari: Macià Far Major 1742 (575/8) 1742-1742 Cap resultat
1591 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-132 Llibre de talla general. Clavari: Macià Far 1743 (575/9) 1743-1743 Cap resultat
1592 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-133 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1744-1745 (576/1) 1744-1745 Cap resultat
1593 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-134 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1744-1745 (576/2) 1744-1745 Cap resultat
1594 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-135 Llibre de talla general. Clavari: Miquel Crespí de Son Tano de Santa Eugènia 1746-1747 (576/3) 1746-1747 Cap resultat
1595 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-136 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1747-1748 (576/4) 1747-1748 Cap resultat
1596 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-137 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1748-1749 (576/5) 1748-1749 Cap resultat
1597 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-138 Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1751-1754 (576/6) 1751-1754 Cap resultat
1598 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-139 Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1753-1754 (576/7) 1753-1754 Cap resultat
1599 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-140 Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1755-1756 (576/8) 1755-1756 Cap resultat
1600 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-141 Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1756-1757 (576/9) 1756-1757 Cap resultat
1601 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-142 Llibre de talla general. Clavari: Bernat Canyelles 1759-1760 (576/10) 1759-1760 Cap resultat
1602 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-143 Llibre de talla general. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1761 (577/1) 1761-1761 Cap resultat
1603 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-144 Llibre de talla general. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1762 (577/2) 1762-1762 Cap resultat
1604 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-145 Llibre de talla general. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1763 (577/3) 1763-1763 Cap resultat
1605 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-146 Llibre de talla general. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1764 (577/4) 1764-1764 Cap resultat
1606 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-147 Llibre de talla general. Clavari: Nadal Jaume 1765 (577/5) 1765-1765 Cap resultat
1607 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-148 Llibre de talla general. Clavari: Sebastià Dols 1765-1766 (577/6) 1765-1766 Cap resultat
1608 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-149 Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Canyelles 1766-1767 (577/7) 1766-1767 Cap resultat
1609 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-150 Llibre de la talla general. Clavari: Nadal Jaume, moliner 1767-1768 (577/8) 1767-1768 Cap resultat
1610 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-151 Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Dols, Rosselló 1768-1769 (577/9) 1768-1769 Cap resultat
1611 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-152 Llibre de la talla general. Clavari: Josep Sans 1769-1770 (577/10) 1769-1770 Cap resultat
1612 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-153 Llibre de la talla general.1770 (577/11) 1770-1700 Cap resultat
1613 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-154 Llibre de la talla general. Clavari: Josep Sans, Barber 1771 (577/12) 1771-1771 Cap resultat
1614 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-155 Llibre de la talla general. Clavari: Josep Sans, Barber 1771-1772 (578/1) 1771-1772 Cap resultat
1615 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-156 Llibre de la talla general. Clavari: Antoni Ferrer 1774 (578/2) 1774-1774 Cap resultat
1616 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-157 Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (578/3) 1775-1775 Cap resultat
1617 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-158 Llibre de la talla general. Clavari: Joan Mesquida 1776 (578/4) 1776-1776 Cap resultat
1618 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-159 Llibre de la talla general. Clavari: Pere Crespí 1777 (578/5) 177-177 Cap resultat
1619 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-160 Llibre de la talla general. Clavari: Gabriel Santandreuí 1778 (578/6) 1778-1778 Cap resultat
1620 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-161 Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Mesquida 1780 (578/7) 1780-1780 Cap resultat
1621 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-162 Llibre de la talla general. Clavari: Joan Mesquida 1781 (578/8) 1781-1781 Cap resultat
1622 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-163 Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Canyelles, Beia 1782 (578/9) 1782-1782 Cap resultat
1623 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-164 Llibre de la talla general. Clavari: Bartomeu Capó 1783 (578/10) 1783-1783 Cap resultat
1624 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-165 Llibre de la talla general. Clavari: Bartomeu Capó 1784 (578/11) 1784-1784 Cap resultat
1625 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-166 Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Mesquida 1785 (578/12) 1785-1785 Cap resultat
1626 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-167 Llibre de la talla general. Clavari: Jaume Canyelles 1787 (578/13) 1787-1787 Cap resultat
1627 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-168 Llibre de la talla general. Clavari: Miquel Roca de Santa Eugènia 1791 (578/14) 1791-1791 Cap resultat
1628 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-169 Llibre de la talla general. Clavari:Sebastià Dols, Rosselló 1792 (579/1) 1792-1792 Cap resultat
1629 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-170 Llibre de talla general 1794 (579/2) 1794-1794 Cap resultat
1630 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-171 Llibre de talla general 1795 (579/3) 1795-1795 Cap resultat
1631 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-172 Llibre de talla general. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796 (579/4) 1796-1796 Cap resultat
1632 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-173 Llibre de talla general. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (579/5) 1797-1797 Cap resultat
1633 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-174 Llibre de talla general. Clavari: Joan Antoni Mulet 1798 (579/6) 1798-1798 Cap resultat
1634 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-175 Llibre de talla general. Clavari: Joan Antoni Mulet 1799 (579/7) 1799-1799 Cap resultat
1635 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-176 Llibre de talla general. Clavari: Jaume Mesquida 1805 (579/8) 1805-1805 Cap resultat
1636 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-177 Llibre de talla general. Clavari: Jaume Mesquida i Serra 1807 (579/9) 1807-1807 Cap resultat
1637 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-178 Llibre de talla general. Clavari: Miquel Serra 1812 (579/10) 1812-1812 Cap resultat
1638 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-179 Llibre de talla general. Clavari: Joan Antoni Mulet1814 (579/11) 1814-1814 Cap resultat
1639 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-180 Llibre de talla general. Clavari: Salvador Amengual 1817 (579/12) 1817-1817 Cap resultat
1640 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-181 Llibre de talla general. 1823 (579/13) 1823-1823 Cap resultat
1641 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-182 Llibre de talla general. 1824 (580/1) 1824-1824 Cap resultat
1642 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-183 Llibre de talla general. Clavari: Andreu Canyelles 1825 (580/2) 1825-1825 Cap resultat
1643 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-184 Llibre de talla general. Clavari: Antoni Ferragut 1826 (580/3) 1826-1826 Cap resultat
1644 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-185 Llibre de talla Reial. 1827 (580/4) 1827-1827 Cap resultat
1645 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-186 Llibre de talla Reial. 1827 (580/5) 1827-1827 Cap resultat
1646 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-187 Llibre de talla general. Clavari: Montserrat Vich 1834 (580/6) 1834-1834 Cap resultat
1647 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-188 Llibre de talla general. Clavari: Andreu Bestard 1835 (580/7) 1835-1835 Cap resultat
1648 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-189 Llibre de talla general. 1835 (580/8) 1835-1835 Cap resultat
1649 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-190 Llibre de talla general. 1835 (580/9) 1835-1835 Cap resultat
1650 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-191 Llibre de talla general. 1837 (580/10) 1837-1837 Cap resultat
1651 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-192 Llibre de talla general. 1842 (580/11) 1842-1842 Cap resultat
1652 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-193 Llibre de talla general i d'utensili 1843 (580/12) 1843-1843 Cap resultat
1653 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-194 Llibre de talla general i d'utensili 1844 (581/1) 1844-1844 Cap resultat
1654 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-195 Llibre de talla general i d'utensili 1845 (581/2) 1845-1845 Cap resultat
1655 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-196 Llibre de talla general i d'utensili s.a. (s.XIX) (581/3) S.A. (S.XIX) Cap resultat
1656 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-197 Llibre de talla municipal 1827 (581/4) 1827-1827 Cap resultat
1657 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-198 Llibre de talla municipal. Clavari: Antoni Canyelles 1828 (581/5) 1828-1828 Cap resultat
1658 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-199 Llibre de talla municipal 1829 (581/6) 1829-1829 Cap resultat
1659 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-200 Llibre de talla municipal 1844 (581/7) 1844-1844 Cap resultat
1660 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-201 Llibre de talla municipal 1845 (581/8) 1845-1845 Cap resultat
1661 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-202 Llibre de talla ordinaria 1817 (581/9) 1817-1817 Cap resultat
1662 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-203 Llibre de talla ordinaria. Clavari: Jaume Mulet 1820 (581/10) 1820-1820 Cap resultat
1663 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-204 Llibre de talla ordinaria. Clavari:Antoni Canyelles 1828 (581/11) 1828-1828 Cap resultat
1664 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-205 Llibre de talla ordinaria. Clavari: Miquel Columbas 1829 (581/12) 1829-1829 Cap resultat
1665 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-206 Llibre de talla ordinaria, derrama i censos. Clavari: Montserrate Vich 1832 (581/13) 1832-1832 Cap resultat
1666 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-207 Llibre de talla ordinaria, derrama i censos 1834 (581/14) 1834-1834 Cap resultat
1667 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-208 Llibre de talla ordinaria. Clavari: Andreu Bestard 1835 (582/1) 1835-1835 Cap resultat
1668 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-209 Llibre de talla ordinaria 1836 (582/2) 1836-1836 Cap resultat
1669 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-210 Llibre de talla ordinaria 1840 (582/3) 1840-1840 Cap resultat
1670 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-211 Llibre de talla 1733-1774 (582/4) 1733-1774 Cap resultat
1671 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-212 Llibre de talla (còpia) 1758-1774 (582/5) 1758-1774 Cap resultat
1672 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-213 Llibre de talla s.a.(s.XVIII) (582/6) s.a.(s.XVIII) Cap resultat
1673 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-214 Llibre de talla 1815 (582/7) 1815-1815 Cap resultat
1674 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-215 Llibre de talla s.a. (s.XIX) (582/8) s.a. (s.XIX) Cap resultat
1675 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-216 Llibre de talla s.a. (s.XIX) (582/9) s.a. (s.XIX) Cap resultat
1676 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-217 Llibre de talla s.a. (s.XIX) (582/10) s.a. (s.XIX) Cap resultat
1677 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-218 Llibre de talla d'utensili 1769 (582/11) 1769-1769 Cap resultat
1678 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-219 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1770 (582/12) 1770-1700 Cap resultat
1679 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-220 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1771 (582/13) 1771-1771 Cap resultat
1680 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-221 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1772 (582/14) 1772-1772 Cap resultat
1681 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-223 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (583/2) 1775-1775 Cap resultat
1682 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-224 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Joan Mesquida 1776 (583/3) 1776-1776 Cap resultat
1683 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-225 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Pere Crespí1777 (583/4) 1777-1777 Cap resultat
1684 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-226 Llibre de talla d'utensili. Clavari: Gabriel Santandreu 1778 (583/5) 1778-1778 Cap resultat
1685 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-227 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Bernat Canyelles, Beia 1782 (583/6) 1782-1782 Cap resultat
1686 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-228 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Bartomeu Capó 1783 (583/7) 1783-1783 Cap resultat
1687 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-229 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Bartomeu Capó 1784 (583/8) 1784-1784 Cap resultat
1688 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-230 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Bernat Mesquida 1785 (583/9) 1785-1785 Cap resultat
1689 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-231 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Canyelles 1787 (583/10) 1787-1787 Cap resultat
1690 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-232 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Canyelles 1788 (583/11) 1788-1788 Cap resultat
1691 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-233 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Miquel Roca del lloc de Santa Eugènia 1791 (583/12) 1791-1791 Cap resultat
1692 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-234 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1792 (583/13) 1792-1792 Cap resultat
1693 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-235 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1792 (584/1) 1795-1795 Cap resultat
1694 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-236 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796 (584/2) 1796-1796 Cap resultat
1695 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-237 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (584/3) 1797-1797 Cap resultat
1696 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-238 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (584/4) 1797-1797 Cap resultat
1697 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-239 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1798 (584/5) 1798-1798 Cap resultat
1698 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-240 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1800 (584/6) 1800-1800 Cap resultat
1699 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-241 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Mesquida 1806 (584/7) 1806-1806 Cap resultat
1700 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-242 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Mesquida 1807 (584/8) 1807-1807 Cap resultat
1701 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-243 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Miquel Serra 1812 (584/9) 1812-1812 Cap resultat
1702 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-244 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (584/10) 1814-1814 Cap resultat
1703 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-245 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Mesquida 1776 (584/11) 1776-1776 Cap resultat
1704 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-246 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Pere Crespí 1777 (584/12) 1777-1777 Cap resultat
1705 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-247 Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Gabriel Santandreu 1778 (584/13) 1778-1778 Cap resultat
1706 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-248 Llibre de talla veinal 1779 (584/14) 1779-1779 Cap resultat
1707 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-249 Llibre de talla veïnal 1780 (585/1) 1780-1780 Cap resultat
1708 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-250 Llibre de talla veïnal. Clavari: Joan Mesquida 1780 (585/2) 1780-1780 Cap resultat
1709 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-251 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Sebastià Roca 1813 (585/3) 1813-1813 Cap resultat
1710 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-252 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (585/4) 1814-1814 Cap resultat
1711 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-253 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. 1820 (585/5) 1820-1820 Cap resultat
1712 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-254 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia s.a. (s.XIX) (585/6) s.a (s.XIX) Cap resultat
1713 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-255 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (585/7) 1814-1814 Cap resultat
1714 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-256 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia 1823 (585/8) 1823-1823 Cap resultat
1715 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-257 Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Sebastià Roca 1813 (585/9) 1813-1813 Cap resultat
1716 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-258 Llista de les guardes marítimes 1740-1819 (585/10) 1740-1819 Cap resultat
1717 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-259 Llistes de cobrament de les guardes marítimes 1753-1771 (585/11) 1753-1771 Cap resultat
1718 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-260 Pòlisses i albarans de talles 1585-1809 (585/12) 1585-1809 Cap resultat
1719 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-261 Quadern de cobrament de les talles 1728-1780 (586/1) 1728-1780 Cap resultat
1720 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-262 Quadern de cobratoris de les contribucions de Santa Maria i Santa Eugènia 1845 (586/2) 1845-1845 Cap resultat
1721 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-263 Registre de les quanties sobre les quals es paga la talla general 1799-1811 (586/3) 1799-1811 Cap resultat
1722 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-264 Relació de deutors de les talles 1807-1826 (586/4) 1807-1826 Cap resultat
1723 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-265 Repartiment de la talla d'utensilis 1710-1713 (587/1) 1710-1713 Cap resultat
1724 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-266 Repartiment de la talla d'utensilis 1753 (587/2) 1753-1753 Cap resultat
1725 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-267 Repartiment de la talla d'utensilis 1753-1756 (587/3) 1753-1756 Cap resultat
1726 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-268 Repartiment de la talla d'utensilis 1754 (587/4) 1754-1754 Cap resultat
1727 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-269 Repartiment de la talla d'utensilis 1755 (587/5) 1755-1755 Cap resultat
1728 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-270 Repartiment de la talla d'utensilis 1756 (587/6) 1756-1756 Cap resultat
1729 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-271 Repartiment de la talla d'utensilis 1757 (587/7) 1757-1757 Cap resultat
1730 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-272 Repartiment de la talla d'utensilis 1759 (587/8) 1759-1759 Cap resultat
1731 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-273 Repartiment de la talla d'utensilis 1760 (587/9) 1760-1760 Cap resultat
1732 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-274 Repartiment de la talla d'utensilis 1761 (587/10) 1761-1761 Cap resultat
1733 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-275 Repartiment de la talla d'utensilis 1762 (587/11) 1762-1762 Cap resultat
1734 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-276 Repartiment de la talla d'utensilis 1763 (587/12) 1763-1763 Cap resultat
1735 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-277 Repartiment de la talla d'utensilis 1763 (587/13) 1763-1763 Cap resultat
1736 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-278 Repartiment de la talla d'utensilis 1764 (587/14) 1764-1764 Cap resultat
1737 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-279 Repartiment de la talla d'utensilis 1765 (587/15) 1765-1765 Cap resultat
1738 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-280 Repartiment de la talla d'utensilis 1767 (587/16) 1767-1767 Cap resultat
1739 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-18-281 Repartiment de la talla d'utensilis 1767 (587/17) 1767-1767 Cap resultat
1740 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-19-001 Repartiment de la contribució consums 1845-1883 (588) 1845-1883 Cap resultat
1741 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-02-19-002 Repartiment de la contribució consums 1883-1915 (589) 1883-1915 Cap resultat
1742 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-01-001 Expedients per la imposició de contribucions especials 1950-1982 (590/1) 1950-1982 Cap resultat
1743 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-01-002 Repartiment del cost dels treballs estadístics 1850-1867 (590/2) 1850-1867 Cap resultat
1744 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-01-003 Repartiment de despeses per combatre la filoxera 1883-1890 (590/3) 1883-1890 Cap resultat
1745 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-001 Padrons de l'arbitrici sobre desaigües i canalons a la via pública 1924-1945 (630/4) 1924-1945 Cap resultat
1746 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-002 Padrons de l'arbitrici sobre lloguers 1944 (591/1) 1944-1944 Cap resultat
1747 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-003 Padrons de l'arbitrici sobre riquesa rústica i pecuària 1954-1974 (591/2) 1954-1974 Cap resultat
1748 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-004 Padrons de l'arbitrici sobre riquesa urbana 1954-1971 (591/3) 1954-1971 Cap resultat
1749 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-005 Padrons de l'arbitrici sobre tinància de cans 1967-1987 (592/1) 1967-1987 Cap resultat
1750 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-006 Declaracions personals sobre la prestació personal s.a (s.XIX) (592/3) s.a (s.XIX) Cap resultat
1751 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-007 Padrons de la prestació personal 1851-1866 (592/4) 1851-1866 Cap resultat
1752 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-008 Padrons de la prestació personal 1867-1939 (593) 1867-1939 Cap resultat
1753 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-009 Expedients de plus-vàlua 1952-1960 (594) 1952-1960 Cap resultat
1754 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-010 Expedients de plus-vàlua 1961-1966 (595) 1961-1966 Cap resultat
1755 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-011 Expedients de plus-vàlua 1966-1968 (596) 1966-1968 Cap resultat
1756 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-012 Expedients de plus-vàlua 1969-1971 (597) 1969-1971 Cap resultat
1757 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-013 Expedients de plus-vàlua 1972-1975 (598) 1972-1975 Cap resultat
1758 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-014 Expedients de plus-vàlua 1976-1978 (599) 1976-1978 Cap resultat
1759 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-015 Expedients de plus-vàlua 1979-1982 (600) 1979-1982 Cap resultat
1760 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-016 Expedients de plus-vàlua 1983-1986 (601) 1983-1986 Cap resultat
1761 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-017 Expedients de plus-vàlua 1986-1987 (602) 1986-1987 Cap resultat
1762 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-018 Expedients de plus-vàlua 1988 (603) 1988-1988 Cap resultat
1763 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-019 Expedients de plus-vàlua 1989 (604) 1989-1989 Cap resultat
1764 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-020 Expedients de plus-vàlua 1990 (605) 1990-1990 Cap resultat
1765 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-021 Expedients de plus-vàlua 1991 (606) 1991-1991 Cap resultat
1766 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-022 Expedients de plus-vàlua, o liquidades 1968-1983 (607/1) 1968-1983 Cap resultat
1767 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-023 Declaracions personals sobre la propietat de vehicles de tracció mecànica 1966 (607/2) 1966-1966 Cap resultat
1768 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-024 Declaracions personals sobre la propietat de vehicles de tracció mecànica 1967 (608/1) 1967-1967 Cap resultat
1769 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-025 Declaracions de altes i baices a l'impost de circulació de vehicles 1967-1973 (608/2) 1967-1973 Cap resultat
1770 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-026 Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1974-1980 (609) 1974-1980 Cap resultat
1771 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-027 Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1981-1985 (610) 1981-1985 Cap resultat
1772 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-028 Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1986-1988 (611) 1986-1988 Cap resultat
1773 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-029 Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1989-1991 (612) 1989-1991 Cap resultat
1774 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-030 Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1984-1985 (613) 1984-1985 Cap resultat
1775 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-031 Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1985-1986 (614) 1985-1986 Cap resultat
1776 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-032 Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1987 (615) 1987-1987 Cap resultat
1777 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-033 Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1988-1989 (616) 1988-1989 Cap resultat
1778 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-034 Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1989-1990 (617) 1989-1990 Cap resultat
1779 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-035 Rebuts impagats de l'impost de circulació de vehicles 1982-1989 (624) 1982-1989 Cap resultat
1780 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-036 Expedient de bonificació del 25% de l'impost de circulació de vehicles de servei públic 1977-1985 (620/1) 1977-1985 Cap resultat
1781 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-037 Fitxes de baixa de l'impost de circulació de vehicles 1970-1980 (618) 1970-1980 Cap resultat
1782 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-038 Fitxes de baixa de l'impost de circulació de vehicles 1981-1989 (619) 1981-1989 Cap resultat
1783 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-039 Padrons de l'impost de circulació de vehicles 1983-1990 (621) 1983-1990 Cap resultat
1784 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-040 Padrons de les exaccions sobre rodatge (plaques, bicicletes...) 1967-1973 (622/1) 1967-1973 Cap resultat
1785 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-041 Registre de llistes cobratòries sobre carruatges i cavalleries 1845-1946 (622/2) 1845-1946 Cap resultat
1786 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-042 Registre de plaques per bicicletes 1925-1936 (622/3) 1925-1936 Cap resultat
1787 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-043 Registre d'existències d'alcohols 1888-1904 (622/4) 1888-1904 Cap resultat
1788 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-02-044 Sol·licituds i concessió d'excepcions de l'impost sobre maquinària agrícola 1989-1990 (623) 1989-1990 Cap resultat
1789 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-001 Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (625/1) 1988-1990 Cap resultat
1790 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-002 Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (625/2) 1988-1990 Cap resultat
1791 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-003 Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. Còpies 1981-1986 (626) 1981-1986 Cap resultat
1792 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-004 Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. 1947-1973 (627) 1947-1973 Cap resultat
1793 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-005 Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1982-1985 (628) 1982-1985 Cap resultat
1794 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-006 Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1986 (629/1) 1986-1986 Cap resultat
1795 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-007 Rebuts de taxes sobre recollida de fems 1972-1990 (629/2) 1972-1990 Cap resultat
1796 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-008 Rebuts de taxes sobre parades de mercat. Còpies 1988-1991 (630/1) 1988-1991 Cap resultat
1797 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-009 Padrons de taxes sobre parades de mercat 1988-1990 (630/2) 1988-1990 Cap resultat
1798 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-03-03-03-010 Expedients de concerts fiscals particulars pel pagament de taxes 1966-1980 (630/3) 1966-1980 Cap resultat
1799 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-001 Actes d'arqueig 1862-1893 (631/1) 1862-1893 Cap resultat
1800 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-002 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1908-1923 (631/2) 1908-1923 Cap resultat
1801 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-003 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1924-1931 (631/3) 1924-1931 Cap resultat
1802 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-004 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1931-1939 (631/4) 1931-1939 Cap resultat
1803 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-005 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1939-1946 (631/5) 1939-1946 Cap resultat
1804 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-006 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1953-1956 (631/6) 1953-1956 Cap resultat
1805 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-007 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1956-1972 (631/7) 1956-1972 Cap resultat
1806 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-008 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1972-1976 (632/1) 1972-1976 Cap resultat
1807 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-009 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1969-1978 (632/2) 1969-1978 Cap resultat
1808 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-001-010 Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1980-1984 (632/3) 1980-1984 Cap resultat
1809 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002 Auxiliar d'ingressos Cap resultat
1810 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-001 Llibre auxiliar d'ingressos 1925-1926 (632/4) 1925-1926 Cap resultat
1811 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-002 Llibre auxiliar d'ingressos. 2º semsetre 1926 (632/5) 1926-1926 Cap resultat
1812 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-003 Llibre auxiliar d'ingressos 1927 (632/6) 1927-1927 Cap resultat
1813 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-004 Llibre auxiliar d'ingressos 1928 (632/7) 1928-1928 Cap resultat
1814 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-005 Llibre auxiliar d'ingressos 1929 (632/8) 1929-1929 Cap resultat
1815 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-006 Llibre auxiliar d'ingressos 1930 (632/9) 1930-1930 Cap resultat
1816 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-007 Llibre auxiliar d'ingressos 1931 (632/10) 1931-1931 Cap resultat
1817 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-008 Llibre auxiliar d'ingressos 1932-1934 (632/11) 1932-1934 Cap resultat
1818 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-009 Llibre auxiliar d'ingressos 1935 (632/12) 1935-1935 Cap resultat
1819 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-010 Llibre auxiliar d'ingressos 1936-1937 (633/1) 1936-1937 Cap resultat
1820 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-011 Llibre auxiliar d'ingressos 1938-1939 (633/2) 1938-1939 Cap resultat
1821 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-012 Llibre auxiliar d'ingressos 1940 (633/3) 1940-1940 Cap resultat
1822 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-013 Llibre auxiliar d'ingressos 1941 (633/4) 1941-1941 Cap resultat
1823 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-014 Llibre auxiliar d'ingressos 1942 (633/5) 1942-1942 Cap resultat
1824 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-015 Llibre auxiliar d'ingressos 1943 (633/6) 1943-1943 Cap resultat
1825 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-016 Llibre auxiliar d'ingressos 1944 (633/7) 1944-1944 Cap resultat
1826 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-017 Llibre auxiliar d'ingressos 1945 (633/8) 1945-1945 Cap resultat
1827 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-018 Llibre auxiliar d'ingressos 1946-1947 (633/9) 1946-1947 Cap resultat
1828 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-019 Llibre auxiliar d'ingressos 1948 (633/10) 1948-1948 Cap resultat
1829 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-020 Llibre auxiliar d'ingressos 1949 (633/11) 1949-1949 Cap resultat
1830 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-021 Llibre auxiliar d'ingressos 1950 (633/12) 1950-1950 Cap resultat
1831 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-022 Llibre auxiliar d'ingressos 1951 (634/1) 1951-1951 Cap resultat
1832 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-023 Llibre auxiliar d'ingressos 1952 (634/2) 1952-1952 Cap resultat
1833 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-002-024 Llibre auxiliar d'ingressos 1953 (634/3) 1953-1953 Cap resultat
1834 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-003 Subauxiliar d'ingressos Cap resultat
1835 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-003-001 Llibre subauxiliar d'ingressos de propis 1886 (634/4) 1886-1886 Cap resultat
1836 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004 Auxiliar de despeses Cap resultat
1837 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-001 Llibre auxiliar de despeses 1925-1926 (634/5) 1925-1926 Cap resultat
1838 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-002 Llibre auxiliar de despeses. 2º semestre 1926 (634/6) 1926-1926 Cap resultat
1839 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-003 Llibre auxiliar de despeses 1926 (634/6) 1926-1926 Cap resultat
1840 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-004 Llibre auxiliar de despeses 1927 (634/7) 1927-1927 Cap resultat
1841 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-005 Llibre auxiliar de despeses 1928 (634/8) 1928-1928 Cap resultat
1842 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-006 Llibre auxiliar de despeses 1929 (634/9) 1929-1929 Cap resultat
1843 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-007 Llibre auxiliar de despeses 1930 (634/10) 1930-1930 Cap resultat
1844 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-008 Llibre auxiliar de despeses 1931 (635/1) 1931-1931 Cap resultat
1845 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-009 Llibre auxiliar de despeses 1932 (635/2) 1932-1932 Cap resultat
1846 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-010 Llibre auxiliar de despeses 1933 (635/3) 1933-1933 Cap resultat
1847 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-011 Llibre auxiliar de despeses 1935 (635/4) 1935-1935 Cap resultat
1848 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-012 Llibre auxiliar de despeses 1936 (635/5) 1936-1936 Cap resultat
1849 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-013 Llibre auxiliar de despeses 1938 (635/6) 1938-1938 Cap resultat
1850 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-014 Llibre auxiliar de despeses 1940 (635/7) 1940-1940 Cap resultat
1851 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-015 Llibre auxiliar de despeses 1941 (635/8) 1941-1941 Cap resultat
1852 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-016 Llibre auxiliar de despeses 1942 (635/9) 1942-1942 Cap resultat
1853 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-017 Llibre auxiliar de despeses 1943 (635/10) 1943-1943 Cap resultat
1854 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-018 Llibre auxiliar de despeses 1945 (636/1) 1945-1945 Cap resultat
1855 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-019 Llibre auxiliar de despeses 1945 (636/2) 1945-1945 Cap resultat
1856 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-020 Llibre auxiliar de despeses 1946-1947 (636/3) 1946-1947 Cap resultat
1857 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-021 Llibre auxiliar de despeses 1948 (636/4) 1948-1948 Cap resultat
1858 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-022 Llibre auxiliar de despeses 1949 (636/5) 1949-1949 Cap resultat
1859 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-023 Llibre auxiliar de despeses 1950 (636/6) 1950-1950 Cap resultat
1860 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-024 Llibre auxiliar de despeses 1951 (636/7) 1951-1951 Cap resultat
1861 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-025 Llibre auxiliar de despeses 1952 (636/8) 1952-1952 Cap resultat
1862 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-004-026 Llibre auxiliar de despeses 1953 (636/9) 1953-1953 Cap resultat
1863 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005 Subauxiliar de despeses Cap resultat
1864 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005-001 Llibre subauxiliar de despeses d'instrucció pública 1886-1887 (636/10) 1886-1887 Cap resultat
1865 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005-002 Llibre subauxiliar de despeses de "cargas" 1886-1888 (637/1) 1886-1888 Cap resultat
1866 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005-003 Llibre subauxiliar de despeses d'imprevists 1886-1888 (637/2) 1886-1888 Cap resultat
1867 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005-004 Llibre subauxiliar de despeses de resultes 1886-1888 (637/3) 1886-1888 Cap resultat
1868 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-005-005 Llibre subauxiliar de despeses de l'Ajuntament 1886-1924 (637/4) 1886-1924 Cap resultat
1869 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-006 BUIT Cap resultat
1870 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-007 Subauxiliar d'ingressos i despeses Cap resultat
1871 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-007-001 Llibre subauxiliar d'ingressos i despeses del cementiri 1908 (637/5) 1908-1908 Cap resultat
1872 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008 Llibre de caixa Cap resultat
1873 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-001 Comptes de caixa 1902-1907 (637/6) 1902-1907 Cap resultat
1874 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-002 Comptes de caixa 1908-1907 (638) 1908-1907 Cap resultat
1875 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-003 Diaris de caixa 1852-1867 (639/1) 1852-1867 Cap resultat
1876 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-004 Llibre de "salida de caudales" 1829-1833 (639/2) 1829-1833 Cap resultat
1877 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-005 Llibre de caixa 1829-1832 (639/3) 1829-1832 Cap resultat
1878 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-006 Llibre de caixa 1897-1917 (639/4) 1897-1917 Cap resultat
1879 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-007 Llibre de caixa 1923-1928 (639/5) 1923-1928 Cap resultat
1880 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-008 Llibre de caixa 1929-1933 (639/6) 1929-1933 Cap resultat
1881 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-009 Llibre de caixa 1933-1939 (640/1) 1933-1939 Cap resultat
1882 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-010 Llibre de caixa 1939-1941 (640/2) 1939-1941 Cap resultat
1883 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-011 Llibre de caixa 1941-1950 (640/3) 1941-1950 Cap resultat
1884 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-012 Llibre de caixa 1950-1958 (640/4) 1950-1958 Cap resultat
1885 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-013 Llibre de caixa 1958-1962 (640/5) 1958-1962 Cap resultat
1886 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-014 Llibre de caixa 1962-1967 (641/1) 1962-1967 Cap resultat
1887 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-015 Llibre de caixa 1967-1969 (641/2) 1967-1969 Cap resultat
1888 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-016 Llibre de caixa 1969-1972 (641/3) 1969-1972 Cap resultat
1889 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-017 Llibre de caixa 1972-1974 (641/4) 1972-1974 Cap resultat
1890 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-018 Llibre de caixa 1975-1978 (861/2) 1975-1978 Cap resultat
1891 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-019 Llibre de caixa 1978-1980 (641/5) 1978-1980 Cap resultat
1892 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-020 Llibre de caixa 1980-1981 (641/6) 1980-1981 Cap resultat
1893 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-021 Llibre de caixa 1981 (641/7) 1981-1981 Cap resultat
1894 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-022 Llibre de caixa 1983 (861/3) 1983-1983 Cap resultat
1895 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-023 Llibre de caixa 1984 (861/4) 1984-1984 Cap resultat
1896 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-024 Llibre de caixa 1985 (861/5) 1985-1985 Cap resultat
1897 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-025 Llibre de caixa 1986 (862/1) 1986-1986 Cap resultat
1898 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-026 Llibre de caixa 1987 (862/2) 1987-1987 Cap resultat
1899 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-027 Llibre de caixa 1988 (862/3) 1988-1988 Cap resultat
1900 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-028 Llibre de caixa 1989 (862/4) 1989-1989 Cap resultat
1901 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-029 Llibre de caixa 1990 (862/5) 1990-1990 Cap resultat
1902 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-008-030 Llibre de caixa 1991 (862/6) 1991-1991 Cap resultat
1903 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-009 Auxiliar de caixa Cap resultat
1904 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-009-001 Llibre auxiliar de caixa 1917-1923 (642/1) 1917-1923 Cap resultat
1905 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-009-002 Llibre auxiliar de caixa 1921-1923 (642/2) 1921-1923 Cap resultat
1906 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010 Llibre de cabals Cap resultat
1907 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-001 Comptes de cabals 1959-1967 (642/3) 1959-1967 Cap resultat
1908 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-002 Comptes de cabals 1968-1977 (643) 1968-1977 Cap resultat
1909 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-003 Comptes de cabals 1978-1982 (644) 1978-1982 Cap resultat
1910 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-004 Comptes de cabals 1984 (863/1) 1984-1984 Cap resultat
1911 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-005 Comptes de cabals 1985 (863/2) 1985-1985 Cap resultat
1912 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-010-006 Comptes de cabals 1986 (863/3) 1986-1986 Cap resultat
1913 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-011 Llibre de comptes Cap resultat
1914 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-011-001 Llibre de comptes de tresoreria 1987 (863/4) 1987-1987 Cap resultat
1915 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-011-002 Llibre de comptes de tresoreria 1988 (863/5) 1988-1988 Cap resultat
1916 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-011-003 Llibre de comptes de tresoreria 1989 (863/6) 1989-1989 Cap resultat
1917 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-011-004 Llibre de comptes de tresoreria 1990 (863/7) 1990-1990 Cap resultat
1918 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-012 Llibre de majors Cap resultat
1919 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-01-012-001 Llibres majors 1862-1868 (645/1) 1862-1868 Cap resultat
1920 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001 Comptes de recaptador Cap resultat
1921 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-001 Comptes de recaptador 1824-1849 (645/2) 1824-1849 Cap resultat
1922 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-002 Comptes de recaptador 1904-1927 (646) 1904-1927 Cap resultat
1923 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-003 Comptes de recaptador sobre cèdules personals 1883-1903 (645/4) 1883-1903 Cap resultat
1924 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-004 Comptes de recaptador sobre el repartiment general i de consums 1854-1893 (647) 1854-1893 Cap resultat
1925 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-005 Comptes de recaptador sobre l'impost de consums 1894-1903 (648) 1894-1903 Cap resultat
1926 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-006 Comptes de recaptador sobre prestacions personals 1850-1900 (649) 1850-1900 Cap resultat
1927 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-001-007 Expedient sobre la recaptació dels tributs locals 1982-1990 (650/1) 1982-1990 Cap resultat
1928 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-002 BUIT PER ARA Cap resultat
1929 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-003 BUIT PER ARA Cap resultat
1930 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-004 BUIT PER ARA Cap resultat
1931 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-005 Recaptació executiva Cap resultat
1932 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-005-001 Expedients de "fallidos" per errors o inexistència de la base gravable 1966-1972 (650/2) 1966-1972 Cap resultat
1933 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-006 Registre de recaptació Cap resultat
1934 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-006-001 Llibre registre de recaptació (executiva i voluntària) 1967-1974 (650/3) 1967-1974 Cap resultat
1935 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-007 Liquidacions Cap resultat
1936 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-007-001 Cartes de pagament a l'Estat de les diferents contribucions 1825-1845 (651) 1825-1845 Cap resultat
1937 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-03-007-002 Liquidacions d'imposts estatals 1961-1973 (650/4) 1961-1973 Cap resultat
1938 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-04-001 Extractes de comptes corrents Cap resultat
1939 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-04-001-001 Extractes de compte corrent a "La caixa" 1970-1975 (650/5) 1970-1975 Cap resultat
1940 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-04-002 Resguards bancaris Cap resultat
1941 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-04-002-001 Matrius de talonaris de xecs 1963-1984 (652) 1963-1984 Cap resultat
1942 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-05-001 Concessions de crèdits del Pòsit agrícola Cap resultat
1943 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-05-001-001 Sol·licitud de devolució del Pòsit agrícola 1990 (650/6) 1990-1990 Cap resultat
1944 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-05-002 Llibre de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit Cap resultat
1945 No disponible ES_7056_AMMC MUN-03-04-05-002-001 Llibre de moviment i comunicacions mensuals del Pòsit 1941-1957 (650/7) 1941-1957 Cap resultat
1946 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-01-001 Actes, certificacions de la Junta Municipal del cens electoral 1875-1952 (653) 1875-1952 Cap resultat
1947 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-02-001 Llistes del cens electoral 1868-1975 (654) 1868-1975 Cap resultat
1948 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-02-002 Llistes del cens electoral 1981-1986 (864) 1981-1986 Cap resultat
1949 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-02-003 Llistes del cens electoral 1987-1989 (865) 1987-1989 Cap resultat
1950 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-02-004 Llistes del cens electoral 1990-1992 (866) 1990-1992 Cap resultat
1951 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-03-001 Expedients per a la divisió del terme en districtes i seccions 1970-1973 (655/1) 1970-1973 Cap resultat
1952 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-03-002 Normativa electoral 1890-1986 (655/2) 1890-1986 Cap resultat
1953 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-04-001 Rectificacions del cens electoral 1911-1979 (655/3) 1911-1979 Cap resultat
1954 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-01-01-04-002 Rectificacions del cens electoral 1981-1985 (656/1) 1981-1985 Cap resultat
1955 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-001 Expedients d'eleccions de diputats i "síndicos personeros" 1773-1806 (656/2) 1773-1806 Cap resultat
1956 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-002 Expedients d'eleccions municipals a regidors 1845-1877 (656/3) 1845-1877 Cap resultat
1957 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-003 Expedients d'eleccions municipals a regidors 1879-1893 (657) 1873-1893 Cap resultat
1958 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-004 Expedients d'eleccions municipals a regidors 1895-1922 (658) 1895-1922 Cap resultat
1959 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-005 Expedients d'eleccions municipals a regidors 1948-1973 (659) 1948-1973 Cap resultat
1960 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-006 Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1979-1987 (660) 1979-1987 Cap resultat
1961 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-01-01-007 Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1991 (661) 1991-1991 Cap resultat
1962 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-02-01-001 Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1863-1898 (662) 1863-1898 Cap resultat
1963 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-02-01-002 Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1899-1931 (663) 1899-1931 Cap resultat
1964 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-02-01-003 Expedients d'eleccions a Diputats Provincials 1872-1913 (664) 1872-1913 Cap resultat
1965 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-02-01-004 Expedient d'eleccions de compromisaris per a l'elecció per a l'elecció de Procurados a Corts 1946-1977 (665/1) 1946-1977 Cap resultat
1966 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-03-01-001 Expedients d'eleccions de compromissaris per a l'elecció de senadors 1872-1936 (665/2) 1872-1936 Cap resultat
1967 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-03-01-002 Expedients d'eleccions generals 1977-1989 (666/1) 1977-1989 Cap resultat
1968 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-04-01-001 Expedient de referèndum sobre la llei de Succeció del Cap de l'Estat 1947 (666/2) 1947-1947 Cap resultat
1969 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-04-01-002 Expedient de referèndum per l'aprovació de la llei Orgànica de l'Estat 1966 (666/3) 1966-1966 Cap resultat
1970 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-04-01-003 Expedient de referèndum d'aprovació de la Constitució1978 (667/2) 1978-1978 Cap resultat
1971 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-04-01-004 Expedient de referèndum sobre la O.T.A.N. 1986 (667/3) 1986-1986 Cap resultat
1972 No disponible ES_7056_AMMC MUN-04-02-05-01-001 Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1987-1989 (667/4) 1987-1989 Cap resultat
1973 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-01-001 Registre de multes 1805-1815 (668/1) 1805-1815 Cap resultat
1974 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-02-001 "Relación de los trabajos pretados por La villa" 1795 (668/2) 1795 Cap resultat
1975 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-03-001 Correspondència de la Cúria Reial 1462-1817 (668/3) 1462-1817 Cap resultat
1976 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-03-002 Veredes 1588-1820 (668/4) 1588-1820 Cap resultat
1977 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-04-001 DiIigències judicials 1782-1939 (669/1) 1782-1939 Cap resultat
1978 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-05-001 Certificats de "Iimpieza de sangre" 1773-1806 (669/2) 1773-1806 Cap resultat
1979 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-06-001 Inventaris 1593-1819 (669 /3) 1593-1819 Cap resultat
1980 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-001 Llibre de bans 1619-1642 (670/1) 1619-1642 Cap resultat
1981 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-002 LIibre comú de Cúria 1540-1546 (670/2) 1540-1546 Cap resultat
1982 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-003 LIibre comú de Cúria 1551-1556 (670/3) 1551-1556 Cap resultat
1983 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-004 LIibre comú de Cúria 1557-1565 (670/4) 1557-1556 Cap resultat
1984 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-005 LIibre comú de Cúria 1566-1575 (671/1) 1566-1575 Cap resultat
1985 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-006 LIibre comú de Cúria 1578-1583 (671/2) 1578-1583 Cap resultat
1986 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-007 LIibre comú de Cúria 1584-1589 (671/3) 1584-1589 Cap resultat
1987 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-008 LIibre comú de Cúria 1591-1599 (672/1) 1591-1599 Cap resultat
1988 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-009 LIibre comú de Cúria 1598-1620 (672/2) 1598-1620 Cap resultat
1989 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-010 LIibre comú de Cúria 1610-1619 (673/1) 1610-1619 Cap resultat
1990 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-011 LIibre comú de Cúria 1653-1658 (673/2) 1653-1658 Cap resultat
1991 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-012 LIibre comú de Cúria 1662-1668 (673/3) 1662-1668 Cap resultat
1992 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-013 LIibre comú de Cúria 1668-1681 (674/1) 1668-1681 Cap resultat
1993 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-014 LIibre comú de Cúria 1683-1687 (673/4) 1683-1687 Cap resultat
1994 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-015 LIibre comú de Cúria 1731-1778 (674/2) 1731-1778 Cap resultat
1995 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-016 Fragments de llibres comuns de Cúria 1548-1642 (675) 1548-1642 Cap resultat
1996 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-017 Fragments de llibres comuns de Cúria 1645-1708 (676) 1645-1708 Cap resultat
1997 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-018 Fragments de llibres comuns de Cúria 1706-1792 (677) 1706-1792 Cap resultat
1998 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-019 Fragments de llibres comuns de Cúria 1795-1810 (678/1) 1795-1810 Cap resultat
1999 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-020 Fragments de llibres comuns de Cúria 1490-1823 (678/2) 1490-1823 Cap resultat
2000 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-07-021 "Llibre de l'escrivania de Santa Maria" 1642-1645 (678/3) 1642-1645 Cap resultat
2001 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-11-001 Llibre de manaments, empares i citacions. Vegeu: LIibre de penyores. (5.1.1.16) 1690-1696 1690-1696 Cap resultat
2002 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-14-001 Llibre de manaments 1501-1504 (679/1) 1501-1504 Cap resultat
2003 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-14-002 Fragments de llibres de manaments 1506-1808 (679/2) 1506-1808 Cap resultat
2004 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-16-001 Llibre de penyores i empares 1652 (680/1) 1652 Cap resultat
2005 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-16-002 Llibre de penyores 1690-1701 (680/2) 1690-1701 Cap resultat
2006 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-16-003 Llibre de penyores 1706-1712 (680/3) 1706-1712 Cap resultat
2007 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-16-004 Fragments de llibres de penyores 1701-1751 (680/4) 1701-1751 Cap resultat
2008 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-17-001 Llibre de provisions i manaments 1575-1578 (680/5) 1575-1578 Cap resultat
2009 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-17-002 Llibre de provisions 1657-1660 (680/6) 1657-1760 Cap resultat
2010 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-17-003 Fragments de llibres de provisions 1704-1815 (680/7) 1704-1815 Cap resultat
2011 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-19-001 Llibre de segrests 1765 (681/1) 1765 Cap resultat
2012 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-19-002 Fragments de llibres de segrests 1714-1717 (681/2) 1714-1717 Cap resultat
2013 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-22-001 Expedients d'anomenament i destitució de tutors 1714-1806 (681/3) 1714-1806 Cap resultat
2014 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-22-002 Expedients de controvèrsies sobre celebracions de matrimoni 1789-1811 (681/4) 1789-1811 Cap resultat
2015 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-24-001 Expedients judicials 1753-1838 (682) 1753-1838 Cap resultat
2016 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-01-01-24-002 Plet per la compra del delme de Campos per part de Monblanch 1641 (681/5) 1641 Cap resultat
2017 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-01-001 Certificacions de penals 1927-1984 (681/6) 1927-1984 Cap resultat
2018 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-01-002 Correspondència del Jutjat 1948-1963 (681/7) 1948-1963 Cap resultat
2019 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-01-003 Registre d'ordres, exhortaments i comunicacions 1919-1930 (683/1) 1919-1930 Cap resultat
2020 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-02-001 DiIigéncies realitzades pel Jutjat de Pau 1935-1959 (683/2) 1935-1959 Cap resultat
2021 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-02-002 Estadístiques d'activitats del Jutjat de Pau 1951-1969 (683/3) 1951-1969 Cap resultat
2022 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-02-003 Llibre de providències 1924-1937 (683/4) 1924-1937 Cap resultat
2023 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-02-004 Multes cobrades per via "de apremio" 1960-1963 (683/5) 1960-1963 Cap resultat
2024 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-02-005 Preses de possessió de càrrecs del Jutjat 1877-1931 (684/1) 1877-1931 Cap resultat
2025 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-001 Expedients de judicis de faltes 1778-1934 (684/2) 1778-1934 Cap resultat
2026 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-002 Expedients de judicis de faltes 1935-1944 (685) 1935-1944 Cap resultat
2027 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-003 Expedients de judicis de faltes 1945-1965 (686/1) 1945-1965 Cap resultat
2028 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-004 Registre de judicis de faltes 1871-1935 (686/2) 1871-1935 Cap resultat
2029 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-005 Expedients de judicis verbals 1716-1788 (686/3) 1716-1788 Cap resultat
2030 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-006 Expedients de judicis verbals 1789-1802 (687) 1789-1802 Cap resultat
2031 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-007 Expedients de judicis verbals 1803-1873 (688) 1803-1873 Cap resultat
2032 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-008 Expedients de judicis verbals 1907-1930 (689) 1907-1930 Cap resultat
2033 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-009 Expedients de judicis verbals 1931-1951 (690/1) 1931-1951 Cap resultat
2034 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-010 Expedients de judicis verbals de deshauci 1904-1940 (690/2) 1904-1940 Cap resultat
2035 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-011 Expedients de judicis verbals 1891-1934(690/3) 1891-1934 Cap resultat
2036 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-03-012 Expedients de penats i persones vigilades 1861 (690/4) 1861 Cap resultat
2037 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-001 Actes de conciliació 1830-1942 (691) 1830-1942 Cap resultat
2038 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-002 Actes de conciliació 1943-1966 (692/1) 1943-1966 Cap resultat
2039 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-003 Actes d' emancipacions de menors d'edat 1909-1938 (692/2) 1909-1938 Cap resultat
2040 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-004 Consells de famíIia 1889-1942 (692/3) 1889-1942 Cap resultat
2041 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-005 Expedients d' informació possessòria de finques i cases 1908-1943 (693) 1908-1943 Cap resultat
2042 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-006 Expedients varis de jurisdicció voluntària 1908-1922 (694/1) 1908-1922 Cap resultat
2043 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-007 Legalització de llibres de comerç 1925-1958 (694/2) 1925-1958 Cap resultat
2044 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-01-04-008 Permisos paters 1903-1956 (694/3) 1903-1956 Cap resultat
2045 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-01-001 Rectificacions al Registre Civil 1899-1958 (694/4) 1899-1958 Cap resultat
2046 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-001 Declaracions de naixements 1947-1958 (694/5) 1947-1958 Cap resultat
2047 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-002 Declaracions de naixements 1959-1971 (695) 1959-1971 Cap resultat
2048 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-003 Declaracions de naixements 1972-1980 (696/1) 1972-1980 Cap resultat
2049 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-004 Inscripció dels naixements fora del termini legal 1882-1959 (696/2) 1882-1959 Cap resultat
2050 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-005 Llibre registre de naixements 1841-1844 (708) 1841-1844 Cap resultat
2051 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-006 Llibre registre de naixements 1871 (709) 1871 Cap resultat
2052 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-007 Llibre registre de naixements 1871-1872 (710) 1871-1872 Cap resultat
2053 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-008 Llibre registre de naixements 1871-1873 (711) 1871-1873 Cap resultat
2054 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-009 Llibre registre de naixements 1872 (712) 1872 Cap resultat
2055 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-010 Llibre registre de naixements 1874-1877 (713) 1874-1877 Cap resultat
2056 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-011 Llibre registre de naixements 1877-1881 (714) 1877-1881 Cap resultat
2057 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-012 Llibre registre de naixements 1881-1885 (715) 1881-1885 Cap resultat
2058 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-013 Llibre registre de naixements 1885-1888 (716) 1885-1888 Cap resultat
2059 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-014 Llibre registre de naixements 1888-1891 (717) 1888-1891 Cap resultat
2060 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-015 Llibre registre de naixements 1891-1893 (718) 1891-1893 Cap resultat
2061 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-016 Llibre registre de naixements 1893-1896 (719) 1893-1896 Cap resultat
2062 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-017 Llibre registre de naixements 1896-1898 (720) 1896-1898 Cap resultat
2063 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-018 Llibre registre de naixements 1898-1901 (721) 1898-1901 Cap resultat
2064 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-019 Llibre registre de naixements 1901-1904 (722) 1901-1904 Cap resultat
2065 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-020 Llibre registre de naixements 1904-1906 (723) 1904-1906 Cap resultat
2066 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-021 Llibre registre de naixements 1906-1908 (724) 1906-1908 Cap resultat
2067 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-022 Llibre registre de naixements 1908-1910 (725) 1908-1910 Cap resultat
2068 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-023 Llibre registre de naixements 1910-1912 (726) 1910-1912 Cap resultat
2069 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-024 Llibre registre de naixements 1912-1915 (727) 1912-1915 Cap resultat
2070 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-025 Llibre registre de naixements 1915-1918 (728) 1915-1918 Cap resultat
2071 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-026 Llibre registre de naixements 1918-1921 (729) 1918-1921 Cap resultat
2072 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-027 Llibre registre de naixements 1921-1931 (730) 1921-1931 Cap resultat
2073 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-028 Llibre registre de naixements 1931-1937 (731) 1931-1937 Cap resultat
2074 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-029 Llibre registre de naixements 1937-1945 (732) 1937-1945 Cap resultat
2075 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-030 Llibre registre de naixements 1945-1953 (733) 1945-1953 Cap resultat
2076 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-031 Llibre registre de naixements 1953-1962 (734) 1953-1962 Cap resultat
2077 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-032 Llibre registre de naixements 1962-1964 (735) 1962-1964 Cap resultat
2078 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-033 Llibre registre de naixements 1964-1965 (736) 1964-1965 Cap resultat
2079 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-034 Llibre registre de naixements 1965-1967 (737) 1965-1967 Cap resultat
2080 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-035 Llibre registre de naixements 1967-1969 (738) 1967-1969 Cap resultat
2081 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-036 Llibre registre de naixements 1969-1971 (739) 1969-1971 Cap resultat
2082 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-037 Llibre registre de naixements 1971-1974 (740) 1971-1974 Cap resultat
2083 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-038 Llibre registre de naixements 1974-1978 (741) 1974-1978 Cap resultat
2084 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-039 Llibre registre de naixements 1978-1982 (742) 1978-1982 Cap resultat
2085 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-03-040 Llibre registre de naixements 1982-1988 (743) 1982-1988 Cap resultat
2086 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-001 Actes d'inscripció de matrimoni canònic 1890-1930 (697) 1890-1930 Cap resultat
2087 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-002 Avisos de celebració de matrimoni canònic 1892-1932 (698) 1892-1932 Cap resultat
2088 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-003 Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1938-1956 (699) 1938-1956 Cap resultat
2089 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-004 Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1957-1970 (700) 1957-1970 Cap resultat
2090 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-005 Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1971-1980 (701/1) 1971-1980 Cap resultat
2091 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-006 Autoritzacions paternes per la celebració de matrimonis 1883-1933 (701/2) 1883-1933 Cap resultat
2092 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-007 Expedients de rnatrimonis civils 1913-1934 (702) 1913-1934 Cap resultat
2093 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-008 Expedients de rnatrimonis civils 1935-1938 (703/1) 1935-1938 Cap resultat
2094 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-009 Inscripcions de matrimonis fora del termini legal 1938-1953 (703/2) 1938-1953 Cap resultat
2095 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-010 Llibre registre de matrimonis 1841 (744) 1841 Cap resultat
2096 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-011 Llibre registre de matrimonis 1871-1876 (745) 1871-1876 Cap resultat
2097 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-012 Llibre registre de matrimonis 1876-1890 (746) 1876-1890 Cap resultat
2098 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-013 Llibre registre de matrimonis 1890-1899 (747) 1890-1899 Cap resultat
2099 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-014 Llibre registre de matrimonis 1899-1908 (748) 1899-1908 Cap resultat
2100 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-015 Llibre registre de matrimonis 1908-1916 (749) 1908-1916 Cap resultat
2101 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-016 Llibre registre de matrimonis 1916-1925 (750) 1916-1925 Cap resultat
2102 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-017 Llibre registre de matrimonis 1925-1932 (751) 1925-1932 Cap resultat
2103 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-018 Llibre registre de matrimonis 1932-1938 (752) 1932-1938 Cap resultat
2104 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-019 Llibre registre de matrimonis 1938-1954 (753) 1938-1954 Cap resultat
2105 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-020 Llibre registre de matrimonis 1954-1972 (754) 1954-1972 Cap resultat
2106 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-021 Llibre registre de matrimonis 1972-1981 (755) 1972-1981 Cap resultat
2107 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-022 Llibre registre de matrimonis 1981-1991 (756) 1981-1991 Cap resultat
2108 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-04-023 Registre provisional de matrimonis civils 1870 (703/3) 1870 Cap resultat
2109 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-001 Índex de llibre de testaments 1840-1849 (703/4) 1840-1849 Cap resultat
2110 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-002 Llibre registre de defuncions 1841-1842 (757) 1841-1842 Cap resultat
2111 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-003 Llibre registre de defuncions 1871 (758) 1871 Cap resultat
2112 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-004 Llibre registre de defuncions 1871-1873 (759) 1871-1873 Cap resultat
2113 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-005 Llibre registre de defuncions 1874-1877 (760) 1874-1877 Cap resultat
2114 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-006 Llibre registre de defuncions 1879-1885 (761) 1879-1885 Cap resultat
2115 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-007 Llibre registre de defuncions 1885-1890 (762) 1885-1890 Cap resultat
2116 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-008 Llibre registre de defuncions 1890-1893 (763) 1890-1893 Cap resultat
2117 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-009 Llibre registre de defuncions 1893-1896 (764) 1893-1896 Cap resultat
2118 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-010 Llibre registre de defuncions 1896-1899 (765) 1896-1899 Cap resultat
2119 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-011 Llibre registre de defuncions 1899-1905 (766) 1899-1905 Cap resultat
2120 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-012 Llibre registre de defuncions 1905-1909 (767) 1905-1909 Cap resultat
2121 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-013 Llibre registre de defuncions 1909-1912 (768) 1909-1912 Cap resultat
2122 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-014 Llibre registre de defuncions 1912-1916 (769) 1912-1916 Cap resultat
2123 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-015 Llibre registre de defuncions 1916-1920 (770) 1916-1920 Cap resultat
2124 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-016 Llibre registre de defuncions 1920-1923 (771) 1920-1923 Cap resultat
2125 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-017 Llibre registre de defuncions 1923-1933 (772) 1923-1933 Cap resultat
2126 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-018 Llibre registre de defuncions 1933-1942 (773) 1933-1942 Cap resultat
2127 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-019 Llibre registre de defuncions 1942-1954 (774) 1942-1954 Cap resultat
2128 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-020 Llibre registre de defuncions 1954-1965 (775) 1954-1965 Cap resultat
2129 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-021 Llibre registre de defuncions 1965-1971 (776) 1965-1971 Cap resultat
2130 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-022 Llibre registre de defuncions 1971-1975 (777) 1971-1975 Cap resultat
2131 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-023 Llibre registre de defuncions 1975-1981 (778) 1975-1981 Cap resultat
2132 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-024 Llibre registre de defuncions 1981-1987 (779) 1981-1987 Cap resultat
2133 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-025 Parts i certificats de defunció 1927-1954 (704) 1927-1954 Cap resultat
2134 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-026 Parts i certificats de defunció 1955-1969 (705) 1955-1969 Cap resultat
2135 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-06-027 Parts i certificats de defunció 1970-1980 (706) 1970-1980 Cap resultat
2136 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-07-001 Actes de visita al jutjat 1891-1931 (707/1) 1891-1931 Cap resultat
2137 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-08-001 Certificats d'inspecció del Timbre 1880-1926 (707/2) 1880-1926 Cap resultat
2138 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-08-002 Certificats 1869-1957 (707/3) 1869-1957 Cap resultat
2139 No disponible ES_7056_AMMC MUN-05-02-02-08-003 Sol.licituds de certificacions 1912-1930 (707/4) 1912-1930 Cap resultat
2140 No disponible ES_7056_AMMC MUN-06-01-01-001 Pergamins 1520-1693 (895) 1520-1693 Cap resultat
2141 No disponible ES_7056_AMMC MUN-06-02-01-01-001 Plaques fotogràfiques s.a. (s.XX) (780) s.a. (s.XX) Cap resultat
2142 No disponible ES_7056_AMMC MUN-06-02-01-01-002 CarteIs, retrats, mapes 1928-1936 (896/2) 1928-1936 Cap resultat
2143 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-01-01-01-001 Correspondéncia: entrades 1939 (781/1) 1939 Cap resultat
2144 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-01-001 Estatuts i actes de la "H.S.L.G." 1941-1972 (781/2) 1941-1972 Cap resultat
2145 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-01-002 Estatuts i actes de diversos organismes sindicals 1943-1964 (781/3) 1943-1964 Cap resultat
2146 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-01-003 Llibre d'actes del Gremi de Lleters i de la Comissió de Ramaders 1937-1938 (781/4) 1937-1938 Cap resultat
2147 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-01-004 Llibre registre de la "Junta de Conciliación de la H.S.L.G." 1958-1961 (881) 1958-1961 Cap resultat
2148 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-001 Correspondència: entrades i sortides 1943-1946 (782) 1943-1946 Cap resultat
2149 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-002 Correspondència: entrades i sortides 1947-1949 (783) 1947-1949 Cap resultat
2150 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-003 Correspondència: entrades i sortides 1950-1952 (784) 1950-1952 Cap resultat
2151 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-004 Correspondència: entrades i sortides 1953-1954 (785) 1953-1954 Cap resultat
2152 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-005 Correspondència: entrades i sortides 1955-1961 (786) 1955-1961 Cap resultat
2153 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-006 Correspondència: entrades i sortides 1962-1966 (787) 1962-1966 Cap resultat
2154 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-007 Correspondència: entrades i sortides 1967-1969 (788) 1967-1969 Cap resultat
2155 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-008 Correspondència: entrades i sortides 1970-1971 (789) 1970-1971 Cap resultat
2156 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-009 Correspondència: entrades i sortides 1972-1974 (790) 1972-1974 Cap resultat
2157 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-010 Correspondència: entrades i sortides 1975-1976 (791) 1975-1976 Cap resultat
2158 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-011 Correspondència: entrades i sortides 1977-1981 (792) 1977-1981 Cap resultat
2159 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-012 Llibre registre de sortida de documents 1941-1943 (793/1) 1941-1943 Cap resultat
2160 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-013 Llibre registre d'entrada i sortida de documents 1947-1973 (793/2) 1947-1973 Cap resultat
2161 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-02-014 Quaderns d'anotacions sobre diferents delegacions locals 1941-1942 (793/3) 1941-1942 Cap resultat
2162 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-03-001 Expedients d'eleccions sindicals 1941-1972 (781/2) 1941-1972 Cap resultat
2163 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-03-002 Expedients d'eleccions de la "H.S.L.G." 1943-1964 (781/3) 1943-1964 Cap resultat
2164 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-03-003 Expedients d'eleccions a Ia Cambra Agrària 1978 (795/1) 1978 Cap resultat
2165 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-01-03-004 Fulls d'inscripció al cens electoral sindical 1960 (797/1) 1960 Cap resultat
2166 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-02-001 Esborrany del pressupost ordinari de Ia "H.S.L.G." s.a. (s.XX) (795/2) s.a. (s.XX) Cap resultat
2167 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-02-002 Fragment de llibre de caixa 1966-1967 (795/3) 1966-1967 Cap resultat
2168 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-02-003 Resguards bancaris de la "H.S.L.G." 1980-1981 (795/4) 1980-1981 Cap resultat
2169 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-001 Campanyes de la patata 1964-1972 (795/5) 1964-1972 Cap resultat
2170 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-002 Declaracions sobre la producció de cereals 1951-1974 (795/6) 1951-1974 Cap resultat
2171 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-003 Declaracions sobre Ia producció de cítrics 1972 (796/1) 1972 Cap resultat
2172 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-004 Llibre registre de subministrament d'articles per a Ia terra 1950-1952 (796/2) 1950-1952 Cap resultat
2173 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-005 Permisos de circulació i de transport de productes 1941-1944 (796/3) 1941-1944 Cap resultat
2174 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-006 Plaques de legalització de pous 1956-1957 (796/4) 1956-1957 Cap resultat
2175 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-007 Quaderns d'anotacions personals sobre producció agrícola s.a. (s.XX) (796/5) s.a. (s.XX) Cap resultat
2176 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-008 Sol·Iicituds per I'adquisició de llavors de la patata 1942-1943 (796/6) 1942-1943 Cap resultat
2177 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-03-009 Subvencions als productors de bIat 1958-1970 (796/7) 1958-1970 Cap resultat
2178 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-04-001 Cens d'empreses agropecuàries 1961-1967 (797/2) 1961-1967 Cap resultat
2179 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-04-002 Esborranys de les fitxes del cens de tallers artesanals i establiments menors s.a. (s.XX) (797/3) s.a. (s.XX) Cap resultat
2180 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-04-003 Sol·licituds d'inscripció al cens laboral agrícola 1952-1957 (797/4) 1952-1957 Cap resultat
2181 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-05-001 Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (797/5) 1961-1972 Cap resultat
2182 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-05-002 Fitxes dels afiliats a la "H.S.L.G." 1952-1967 (798) 1952-1967 Cap resultat
2183 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-06-001 Certificats d'empresaris sobre treballadors 1969-1974 (799/1) 1969-1974 Cap resultat
2184 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-06-002 Contractes de treball 1951-1976 (799/2) 1951-1976 Cap resultat
2185 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-06-003 Fitxes d'oferta i demanda de col·locació obrera 1939-1943 (799/3) 1939-1943 Cap resultat
2186 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-06-004 Llibre registre de contractes d'aprenentatge 1955-1965 (799/4) 1955-1965 Cap resultat
2187 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-01-001 Llibretes de cotització patronal 1961-1967 (800) 1961-1967 Cap resultat
2188 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-01-002 Notificacions de requeriment de mutualistes 1962-1964 (801/1) 1962-1964 Cap resultat
2189 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-01-003 Targetes de comunicació de baixes o canvi de qualificació 1966-1967 (801/2) 1966-1967 Cap resultat
2190 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-001 Autoritzacions per aI pagament de prestacions econòmiques als mutualistes 1968-1971 (801/3) 1968-1971 Cap resultat
2191 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-002 Declaracions de prestacions econòmiques per part dels empresaris 1940-1979 (867/1) 1940-1979 Cap resultat
2192 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-003 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1950-1954 (801/4) 1950-1954 Cap resultat
2193 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-004 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1955-1956 (802) 1955-1956 Cap resultat
2194 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-005 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1957-1958 (803) 1957-1958 Cap resultat
2195 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-006 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1959-1960 (804) 1959-1960 Cap resultat
2196 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-007 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (805) 1961-1963 Cap resultat
2197 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-008 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1964-1968 (806) 1964-1968 Cap resultat
2198 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-009 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1969-1972 (807) 1969-1972 Cap resultat
2199 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-010 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1973-1976 (808) 1973-1976 Cap resultat
2200 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-011 Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1977-1979-(809/1) 1977-1979 Cap resultat
2201 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-012 Llistats de nòmines dels mutualistes 1980-1984 (809/2) 1980-1984 Cap resultat
2202 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-013 Reclamacions sobre eI subsidi de vellesa i invalidesa 1951-1959 (810/1) 1951-1959 Cap resultat
2203 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-014 Sol·licituds del subsidi per vellesa, invalidesa, ajuda familiar i asegurança per malaltia 1951-1960 (810/2) 1951-1967 Cap resultat
2204 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-07-02-015 Llibres de família 1927-1947 (810/ 3) 1927 -1947 Cap resultat
2205 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-001 Convenis, estatuts, normatives... anys 50-70 (811) anys 50-70 Cap resultat
2206 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-002 Bolletins 1955-1974 (812) 1955-1974 Cap resultat
2207 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-003 Manuals informatius Sense data (813) Sense data Cap resultat
2208 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-004 Manuals informatius Sense data (814) Sense data Cap resultat
2209 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-005 Revista "EI secretario sindical" nº 1-40 1953-1957 (815) 1953-1957 Cap resultat
2210 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-006 Revista "Nueva Obra" nº 34-63 1950-1962 (816) 1950-1962 Cap resultat
2211 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-007 Revista "Nueva Obra" nº 76-296 1963-1973 (817) 1963-1973 Cap resultat
2212 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-008 Revistes (varis) 1957-1968 (818) 1957-1968 Cap resultat
2213 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-02-01-08-009 Revista "Tiempo Nuevo" 1964-1965 (867/2) 1964-1965 Cap resultat
2214 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-01-001 Correspondència: entrades 1841-1979 (819/1) 1841-1979 Cap resultat
2215 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-001 Certificats 1777-1966 (819/2) 1777-1966 Cap resultat
2216 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-002 Documentació escolar 1878, s.a. (819/3) 1878, s.a. Cap resultat
2217 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-003 Documentació laboral 1962-1965 (819/4) 1962-1965 Cap resultat
2218 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-004 Documentació milícies 1829-1866 (819/5) 1829-1866 Cap resultat
2219 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-005 Documentació sanitaria s.XX (819/6) s.XX Cap resultat
2220 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-006 Expedients biogràfic i proposta de fill il·lustre 1963,1972 (820/1) 1963,1972 Cap resultat
2221 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-007 Expedient de provisió del benefici de l'esglèsia de Sencelles per part de Joan Cabot 1832 (820/2) 1832 Cap resultat
2222 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-008 "Indultos apostólicos para eI uso de carnes" 1840-1965 (820/3) 1840-1965 Cap resultat
2223 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-02-009 Llistats de pacients 1838,1841 (820/4) 1838,1841 Cap resultat
2224 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-001 Albarans de pagament i comptes de Ia família Mates 1688-1802 (820/5) 1688-1802 Cap resultat
2225 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-002 Albarans de pagament i d'ingrés 1732-1870 (821/1) 1732-1870 Cap resultat
2226 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-003 Albarans de cobrament de Ia contribució territorial 1813-1824 (821/2) 1813-1824 Cap resultat
2227 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-004 Cartilles bancàries 1919-1980 (821/3) 1919-1980 Cap resultat
2228 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-005 Factures 1919-1982 (821/4) 1919-1982 Cap resultat
2229 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-006 Llibres de caixa 1950-1961 (821/5) 1950-1961 Cap resultat
2230 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-007 Rebuts de pagament de contribucions i imposts 1808-1975 (822/1) 1808-1975 Cap resultat
2231 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-008 Rebuts de pagament aigües i clavegueram 1960-1972 (822/2) 1960-1972 Cap resultat
2232 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-009 Rebuts i pòlisses de suministrament d'electricitat 1950-1980 (822/3) 1950-1980 Cap resultat
2233 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-03-010 Rebuts i pòlisses d'assegurances 1861-1979 (822/4) 1861-1979 Cap resultat
2234 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-04-001 Judicis verbals, conciliació... 1853-1959 (823/1) 1853-1959 Cap resultat
2235 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-04-002 Protocols notarials 1710-1935 (823/2) 1710-1935 Cap resultat
2236 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-001 Agendes i anotacions personals 1936-1980 (823/3) 1936-1980 Cap resultat
2237 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-002 CaIendaris 1839-1925 (823/4) 1839-1925 Cap resultat
2238 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-003 Carnets i cartilles 1902-1969 (823/5) 1902-1969 Cap resultat
2239 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-004 Estampes de Sants s. a. (823/6) s. a. Cap resultat
2240 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-005 Fotografies s.XX (898) s.XX Cap resultat
2241 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-006 Làmines s.a. s.XX (899 /1) s.a. s.XX Cap resultat
2242 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-007 Guies i mapes turístics s.XX (899 /2) s.XX Cap resultat
2243 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-008 Receptaris de cuina.s.a. s.XX (899 /3) s.a. s.XX Cap resultat
2244 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-009 Recordatoris (baptismes, defuncions...) 1909-1966 (899/4) 1909-1966 Cap resultat
2245 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-010 Targetes de presentació s.a. s.XX (899/5) s.a. s.XX Cap resultat
2246 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-05-011 Targetes postals s.XX (900/1) s.XX Cap resultat
2247 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-06-001 Pergamins 1493-1609 (900/2) 1493-1609 Cap resultat
2248 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-07-001 Missals, catecismes... 1819-1965 (901) 1819-1965 Cap resultat
2249 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-07-002 Manuals de llengua, dret... 1678-1952 (902/1) 1678-1952 Cap resultat
2250 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-03-01-07-003 Tractats de medicina 1779-1835 (902/2) 1779-1835 Cap resultat
2251 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-04-01-001 Eleccions sindicals 1963 (903/1) 1963 Cap resultat
2252 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-04-01-002 FuIIs d'afiliació aI "Instituto Nacional de Previsión" 1944 (903/2) 1944 Cap resultat
2253 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-04-01-003 Liquidacions salarials anuals 1944 (903/3) 1944 Cap resultat
2254 No disponible ES_7056_AMMC MUN-07-04-01-004 Llibre d'actes del "Comite de Seguridad e Higiene" 1944 (903/4) 1944 Cap resultat