S'estan mostrant 1327 resultats

Subjects
terme Subjects Nota d'abast Resultats
Acudits 0
Aeroports 0
Aforismes 0
Almoïna 0
Apeo 0
Arbitri 0
Assistència social 1
Aviació 0
Bandolerisme 0
Barris 0
Beneficència municipal 5
Bertranada 0
Biografia 7
Blat 0
Cadastres 0
Cançoner Popular de Mallorca 1
Capbrevació 0
Casa dels Socors 19
Circulars 0
Codolada 0
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 17
Col·loqui d'Onomàstica 1
Consell 0
Contribucions especials 0
Contribucions generals 0
Contribució de guerra 0
Contribució industrial i de comerç 0
Contribució territorial 0
Costum 0
Creu Roja 2
Curia Reial 0
Delegación Provincial de Ex-Combatientes 11
Dermatologia 10
Dipòsit 0
Documentació Impresa 0
El Terreno 0
En Figuera (rellotge ajuntament de Palma) 1
Escoltisme 2
Estim 0
Evasives 0
Exploradors 2
Febre 1811 0
Febre Groga 1811 5
Festa popular 0
Foc de Sant Antoni 1
Fogatje 0
Fonts Orals 1
Forment 0
Fotocòpia 0
Gabriel Janer Manila 0
Grafit 0
Guerra del francès 1
Homenatge a Francesc de Borja Moll 1
Hospital 2
I Guerra Carlina 1
Imposts i arbitris 0
Justícia 0
La Constancia Forense 2
La Hermandad 2
La Obrera Mútua 2
La Protección 1
Lletra comuna 0
Llibres de botiga 0
Llorenç Moyà Gilabert de la Portella 0
Manaments 0
Mateu Orfila 1
Medicina 344
Milícia 0
Monte-Pío de Previsión del Arrabal 2
Mútua Balear 2
Mútua de accidentes 1
Ordi 0
Oïdors de comptes 0
Padró 0
Palma 0
Partit polític 0
Pediments 0
Pesta 9
Peticions 0
Platges--Illes Balears 0
Pregons 0
Pregó 0
Premsa 2
Proverbi 0
Pòlisses 0
Ramon Llull 1
Reemplaçament 0
Salvador Galmés 0
Sanitat 3
Segrests 0
Sociedad la Protectora 5
Societat de Socors Mutus 10
Societat del timbre 0
Subsección de Ciencias Médicas del Conservatorio Balear 0
Súpliques 0
Talla 0
Talla 0
Talla comuna 0
Talla d'utensilis 0
Talla de guades 0
Resultats 1 a 100 de 1327