S'estan mostrant 2060 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal
Vista prèvia d'impressió View:

67 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Denúncies carnisseria 1747-1786

Denúncies carnisseria 1747-1786

Estadística producció

Estadística producció

Correspondència Junta Instrucció Pública 1860-1870

Correspondència Junta Instrucció Pública 1860-1870

Ban i Penes

Ban i Penes

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Multes imposades pel Governador Civil

Multes imposades pel Governador Civil

Judici Verbal

Judici Verbal

Índex alfabétic de Naixements, Matrimonis i Defuncion

Índex alfabétic de Naixements, Matrimonis i Defuncion

Cens requisició militar 1837

Cens requisició militar 1837

Cèdules inscripció cens població 1877

Cèdules inscripció cens població 1877

Guàrdies jurats 1883-1935

Guàrdies jurats 1883-1935

Talla de visindari 1730-1773

Talla de visindari 1730-1773

Talla guàrdies Escorca 1770-1771

Talla guàrdies Escorca 1770-1771

Pressuposts 1831-1844

Pressuposts 1831-1844

Diari d’intervenció de despeses 1924-1925

Diari d’intervenció de despeses 1924-1925

Prèstecs guerra 1805, 1817, 1818

Prèstecs guerra 1805, 1817, 1818

Repartiment comerç i indústria 1817

Repartiment comerç i indústria 1817

Servei anual […] 1799-1806

Servei anual […] 1799-1806

Utilitats 1920-1933

Utilitats 1920-1933

Junta repartidora riquesa territorial 1817

Junta repartidora riquesa territorial 1817

Apremi expedit 1852

Apremi expedit 1852

Contribució directa 1814

Contribució directa 1814

Diversos

Diversos

Veredes

Veredes

Documentació Impresa

Documentació Impresa

Pedimentos

Pedimentos

Informació de Pobresa

Informació de Pobresa

Provisions

Provisions

Audiències verbals en Judicis de Conciliació

Audiències verbals en Judicis de Conciliació

Judici de Suplicació

Judici de Suplicació

Decret

Decret

Correspondència 1643-1799

Correspondència 1643-1799
Diners i forments 1571
Diners i forments 1571

Capbrevacions 1715-1776

Capbrevacions 1715-1776

Registre escorxador públic 1902-1904, 1924-1926

Registre escorxador públic 1902-1904, 1924-1926

Estat manufactura, oficis i fàbriques 1805-1816

Estat manufactura, oficis i fàbriques 1805-1816

Quintes 1773

Quintes 1773

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Certificat de pobreça

Certificat de pobreça

Jutjat Municipal, Arrendaments

Jutjat Municipal, Arrendaments

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Judici Verbal

Judici Verbal

Correspondència. Llibre de sortides

Correspondència. Llibre de sortides

Emancipacions

Emancipacions

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Registre multes 1854-1918

Registre multes 1854-1918

Manaments

Manaments

Certificats

Certificats

Expedients verbals

Expedients verbals

Correspondència militar 1902-1911

Correspondència militar 1902-1911

Actes Junta amillaradora d’estadística 1881

Actes Junta amillaradora d’estadística 1881

Estadístiques (diversos)

Estadístiques (diversos)

Matrícula d’habitats d’allotjaments 1810

Matrícula d’habitats d’allotjaments 1810

Llistat de Metges i Vocal de la J.M. Sanitat

Llistat de Metges i Vocal de la J.M. Sanitat

Beneficiència 1932

Beneficiència 1932

Obres i millores públiques. Cementiri 1814, 1860-1937

Obres i millores públiques. Cementiri 1814, 1860-1937

Talla d’utensilis 1803

Talla d’utensilis 1803

Llibre diari de caixa 1877-1878

Llibre diari de caixa 1877-1878

Llibre auxiliar ingressos impostos 1886-1887

Llibre auxiliar ingressos impostos 1886-1887

Llibre auxiliar despeses Ajuntament 1886-1887

Llibre auxiliar despeses Ajuntament 1886-1887

Llibre auxiliar ingressos i despeses 1890-1891

Llibre auxiliar ingressos i despeses 1890-1891

Actes Junta municipal associats 1902-1912

Actes Junta municipal associats 1902-1912

Registre de Pregons

Registre de Pregons

Llibre d’actes 1760-1779

Llibre d’actes 1760-1779

Actes Comissió Permanent 1954-1959

Actes Comissió Permanent 1954-1959

Certificats 1808-1870

Certificats 1808-1870

Correspondència 1801-1814

Correspondència 1801-1814

Llibre d’entrades 1917, 1924-1927

Llibre d’entrades 1917, 1924-1927

Instàncies Junta agraria 1881 i 1912

Instàncies Junta agraria 1881 i 1912

Correspondència Junta Instrucció Pública 1871-1880

Correspondència Junta Instrucció Pública 1871-1880

Cens requisició militar 1926-1937

Cens requisició militar 1926-1937

Cens població 1877

Cens població 1877

Actes elecció recaptador 1776

Actes elecció recaptador 1776

Guàrdies jurats 1887-1888

Guàrdies jurats 1887-1888

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Inventari dels llibres de Naixements, Matrimonis i Defuncions

Inventari dels llibres de Naixements, Matrimonis i Defuncions

Contribució de patents 1822

Contribució de patents 1822

Contribució de carros i cavalleries 1847 (“De la Diputación?”)

Contribució de carros i cavalleries 1847 (“De la Diputación?”)

Utilitats 1934

Utilitats 1934

Subhasta d’animals 1869, 1877, 1893

Subhasta d’animals 1869, 1877, 1893

Contribució herències i successions transversals 1809-1818

Contribució herències i successions transversals 1809-1818

Plec de rebuts d'autos

Plec de rebuts d'autos

Provisions

Provisions

Judici d'Apel·lació

Judici d'Apel·lació

Talla ordinària Juan Capó Gayeta 1741

Talla ordinària Juan Capó Gayeta 1741

Talla guàrdies Escorca 1772-1773

Talla guàrdies Escorca 1772-1773

Pressuposts 1845-1860

Pressuposts 1845-1860

Comptes municipals 1781-1790

Comptes municipals 1781-1790

Diari d'intervenció de despeses

Diari d'intervenció de despeses

Caixa sucursal de dipòsits

Caixa sucursal de dipòsits

Cèdules personals 1879-1892

Cèdules personals 1879-1892

Contribució quota fixa 1845

Contribució quota fixa 1845
Diners i forments 1585-1607
Diners i forments 1585-1607
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817

Secretaria Ajuntament segle XIX

Secretaria Ajuntament segle XIX

Relació pinsos 1938

Relació pinsos 1938

Enterrament parròquia de Búger 1804-1805

Enterrament parròquia de Búger 1804-1805

Ban i Penes

Ban i Penes
Resultats 101 a 200 de 2060