Showing 66 results

Archival description
Fons Municipal Jutjat Municipal de Campanet
Print preview View:

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Copiador d'oficis

Copiador d'oficis

Certificats de bona conducta

Certificats de bona conducta

Multes imposades pel Governador Civil

Multes imposades pel Governador Civil

Estat dels penats subjectes a vigilància

Estat dels penats subjectes a vigilància

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Certificat de pobreça

Certificat de pobreça

Jutjat Municipal, Arrendaments

Jutjat Municipal, Arrendaments

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Judici Verbal

Judici Verbal

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Registre d'entrades i sortides de documents

Registre d'entrades i sortides de documents

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Registre de sortida

Registre de sortida

Dietari útil

Dietari útil

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Judici Verbal

Judici Verbal

Emancipacions

Emancipacions

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Expedient Herència

Expedient Herència

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Judici Verbal

Judici Verbal

Segrests de bens

Segrests de bens

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Llicències per contraure matrimoni

Llicències per contraure matrimoni

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament