Mostrando 66 resultados

Descripción archivística
Jutjat Municipal de Campanet
Imprimir vista previa Ver :

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Segrests de bens

Segrests de bens

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Estat dels penats subjectes a vigilància

Estat dels penats subjectes a vigilància

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedient Herència

Expedient Herència

Llicències per contraure matrimoni

Llicències per contraure matrimoni

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Emancipacions

Emancipacions

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Certificat de pobreça

Certificat de pobreça

Jutjat Municipal, Arrendaments

Jutjat Municipal, Arrendaments

Certificats de bona conducta

Certificats de bona conducta

Multes imposades pel Governador Civil

Multes imposades pel Governador Civil

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Registre d'entrades i sortides de documents

Registre d'entrades i sortides de documents

Dietari útil

Dietari útil

Copiador d'oficis

Copiador d'oficis

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Registre de sortida

Registre de sortida