S'estan mostrant 97 resultats

Descripció arxivística
Arxiu Municipal de Campanet Series
Vista prèvia d'impressió View:

Certificats

Certificats

Actes

Actes

Actes

Actes

Expedients de col·legis primària

Expedients de col·legis primària

Actes

Actes

Informes

Informes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Talla ordinària, comuna i vecinal

Talla ordinària, comuna i vecinal

Pressuposts

Pressuposts

Consells

Consells

Decrets i Pregons

Decrets i Pregons

Actes

Actes

Expedients d'administració

Expedients d'administració

Registres de personal

Registres de personal

Requisició militar

Requisició militar

Actes

Actes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Dipòsits, avals i garanties

Dipòsits, avals i garanties

Actes

Actes

Llibre d’entrades

Llibre d’entrades

Administració frumentària

Administració frumentària

Informe de serveis

Informe de serveis

Administració

Administració

Administració

Administració

Padrons i eleccions

Padrons i eleccions

Guarderia rural

Guarderia rural

Actes

Actes

Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Actes pericals

Actes pericals

Actes

Actes

Capbreus

Capbreus

Registres de béns

Registres de béns

Diversos

Diversos

Registre d’enterraments

Registre d’enterraments

Societats

Societats

Administració

Administració

Correspondència

Correspondència

Expedients de disciplina i control

Expedients de disciplina i control

Actes

Actes

Llibre d’actes d’arqueig

Llibre d’actes d’arqueig

Multes

Multes

Llibres de Cort Reial

Llibres de Cort Reial

Llibre de sortides

Llibre de sortides

Racionament

Racionament

Civil

Civil

Crides i Proclames

Crides i Proclames

Diversos

Diversos

Llibre de caixa

Llibre de caixa

Amillarament

Amillarament

Inventari patrimonial

Inventari patrimonial

Campanyes agrícoles

Campanyes agrícoles

Documentació militar

Documentació militar

Servei de manescal

Servei de manescal

Recaptació

Recaptació

Caixa

Caixa

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Civil

Civil

Talla general

Talla general

Avortaments

Avortaments

Estadístiques

Estadístiques

Almoïnes i ajudes

Almoïnes i ajudes

Expedients organització interna

Expedients organització interna

Defuncions

Defuncions

Censos

Censos

Diversos

Diversos

Talla de l’utensili

Talla de l’utensili

Diversos

Diversos

Padrons de beneficiència

Padrons de beneficiència

Processal

Processal

Veredes o Circulars

Veredes o Circulars

Comptes municipals

Comptes municipals

Apeo

Apeo

Processal

Processal

Comptabilitat del pressupost general (Balanços)

Comptabilitat del pressupost general (Balanços)

Diversos

Diversos

Matrimonis

Matrimonis

Llibres del pressupost ordinari i extraordinari

Llibres del pressupost ordinari i extraordinari

Padró d’habitants

Padró d’habitants

Documentació Impresa

Documentació Impresa

Talla de guardes

Talla de guardes

Cadastres

Cadastres

Contribucions especials

Contribucions especials

Naixements

Naixements

Diversos

Diversos

Manaments

Manaments

Segrests de Béns

Segrests de Béns

Contribucions generals

Contribucions generals

Imposts i arbitris

Imposts i arbitris

Súpliques o peticions

Súpliques o peticions

Diversos

Diversos

Ingressos per serveis

Ingressos per serveis

Taxes

Taxes

Administració

Administració

Processal

Processal

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials