Showing 66 results

Archival description
Fons Municipal Jutjat Municipal de Campanet
Print preview View:

Registre d'entrades i sortides de documents

Registre d'entrades i sortides de documents

Dietari útil

Dietari útil

Certificat de pobreça

Certificat de pobreça

Jutjat Municipal, Arrendaments

Jutjat Municipal, Arrendaments

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Copiador d'oficis

Copiador d'oficis

Certificats de bona conducta

Certificats de bona conducta

Multes imposades pel Governador Civil

Multes imposades pel Governador Civil

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Emancipacions

Emancipacions

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Estat dels penats subjectes a vigilància

Estat dels penats subjectes a vigilància

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Segrests de bens

Segrests de bens

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Llibre d'oficis, cartes d'ordres,...

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Expedient Herència

Expedient Herència

Llicències per contraure matrimoni

Llicències per contraure matrimoni

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Expedients judicials d'informació posesória

Expedients judicials d'informació posesória

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Documents relatius a la llicència per places de voluntari

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Llibre del personal, providències i registre d'altes i baixes

Registre de sortida

Registre de sortida

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada

Tasa Judicial

Tasa Judicial

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal

Judici Verbal

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de desnonament

Judici Verbal de faltes

Judici Verbal de faltes

Llicències de presidiaris

Llicències de presidiaris

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials