Showing 97 results

Archival description
Fons Municipal Series
Print preview View:

Certificats

Certificats

Expedients organització interna

Expedients organització interna

Llibre de sortides

Llibre de sortides

Racionament

Racionament

Actes

Actes

Actes

Actes

Expedients de col·legis primària

Expedients de col·legis primària

Diversos

Diversos

Civil

Civil

Defuncions

Defuncions

Taxes

Taxes

Crides i Proclames

Crides i Proclames

Diversos

Diversos

Censos

Censos

Actes

Actes

Diversos

Diversos

Informes

Informes

Diversos

Diversos

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Talla ordinària, comuna i vecinal

Talla ordinària, comuna i vecinal

Talla de l’utensili

Talla de l’utensili

Pressuposts

Pressuposts

Llibre de caixa

Llibre de caixa

Amillarament

Amillarament

Consells

Consells

Decrets i Pregons

Decrets i Pregons

Actes

Actes

Inventari patrimonial

Inventari patrimonial

Expedients d'administració

Expedients d'administració

Registres de personal

Registres de personal

Campanyes agrícoles

Campanyes agrícoles

Requisició militar

Requisició militar

Documentació militar

Documentació militar

Actes

Actes

Diversos

Diversos

Servei de manescal

Servei de manescal

Padrons de beneficiència

Padrons de beneficiència

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Processal

Processal

Matrimonis

Matrimonis

Imposts i arbitris

Imposts i arbitris

Recaptació

Recaptació

Segrests de Béns

Segrests de Béns

Administració

Administració

Caixa

Caixa

Llibres del pressupost ordinari i extraordinari

Llibres del pressupost ordinari i extraordinari

Dipòsits, avals i garanties

Dipòsits, avals i garanties

Contribucions especials

Contribucions especials

Actes

Actes

Correspondència

Correspondència

Llibre d’entrades

Llibre d’entrades

Administració frumentària

Administració frumentària

Informe de serveis

Informe de serveis

Correspondència

Correspondència

Administració

Administració

Civil

Civil

Administració

Administració

Naixements

Naixements

Padró d’habitants

Padró d’habitants

Padrons i eleccions

Padrons i eleccions

Guarderia rural

Guarderia rural

Actes

Actes

Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Diversos

Diversos

Veredes o Circulars

Veredes o Circulars

Documentació Impresa

Documentació Impresa

Súpliques o peticions

Súpliques o peticions

Processal

Processal

Talla general

Talla general

Talla de guardes

Talla de guardes

Comptes municipals

Comptes municipals

Actes pericals

Actes pericals

Apeo

Apeo

Actes

Actes

Capbreus

Capbreus

Registres de béns

Registres de béns

Diversos

Diversos

Registre d’enterraments

Registre d’enterraments

Societats

Societats

Inventaris Judicials

Inventaris Judicials

Processal

Processal

Administració

Administració

Avortaments

Avortaments

Correspondència

Correspondència

Estadístiques

Estadístiques

Expedients de disciplina i control

Expedients de disciplina i control

Almoïnes i ajudes

Almoïnes i ajudes

Actes

Actes

Llibre d’actes d’arqueig

Llibre d’actes d’arqueig

Comptabilitat del pressupost general (Balanços)

Comptabilitat del pressupost general (Balanços)

Cadastres

Cadastres

Contribucions generals

Contribucions generals

Ingressos per serveis

Ingressos per serveis

Multes

Multes

Llibres de Cort Reial

Llibres de Cort Reial

Manaments

Manaments