Gestió d’ingressos Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
09 Taxes 1938-1941
02 Amillarament 1840-1939
07 Imposts i arbitris 1779-1944
05 Contribucions especials 1810-1839
01 Actes pericals 1848-1932
03 Apeo 1818
04 Cadastres 1600 - ?
06 Contribucions generals
08 Ingressos per serveis 1869-1913