Serveis Inventory list

Identificador Sort descending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
04 Padró d’habitants 1801-1940
03 Censos 1877-1879
03 Diversos 1820
03 Diversos
03 Padrons de beneficiència 1820-1932
02 Racionament
02 Diversos 1905-1929
02 Campanyes agrícoles
02 Documentació militar 1617-1852
02 Servei de manescal 1904-1939
02 Correspondència 1860-1930
02 Estadístiques
02 Almoïnes i ajudes 1595-1836
01 Actes 1878-1912
01 Actes 1859-1924
01 Expedients de col·legis primària 1719-1943
01 Actes 1815-1968
01 Informes 1846-1885
01 Requisició militar 1837-1937
01 Actes 1858-1881
01 Administració frumentària 1571-1925
01 Informe de serveis
01 Padrons i eleccions 1762-1905
01 Guarderia rural 1883-1935
01 Actes 1907-1925
01 Diversos
01 Registre d’enterraments 1804-1961
01 Societats 1871-1934
01 Correspondència 1899-1911
01 Expedients de disciplina i control 1920-1925
01 Actes 1902-1915