Administració econòmica Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Talla ordinària, comuna i vecinal 1730-1839
03 Talla de l’utensili 1802-1831
01 Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències 1541-1834
02 Talla general 1764-1836
04 Talla de guardes 1770-1831