Administració Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Certificats
03 Expedients organització interna
02 Llibre de sortides
02 Inventari patrimonial
01 Expedients d'administració
01 Registres de personal
02 Correspondència 1643 - 1939
01 Llibre d’entrades
01 Capbreus
01 Registres de béns