Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
004 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818 1818-01-11 - 1818-12-22
001 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815 1814-08-04 - 1815-12-21
013 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827 1827-01-21 - 1827-12-24
014 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828 1828-01-07 - 1828-11-19
012 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826 1826-01-09 - 1826-12-23
010 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824 1824-01-02 - 1824-12-13
003 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817 1817-02-12 - 1817-12-28
006 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820 1820-01-14 - 1820-12-19
008 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822 1822-01-01 - 1822-12-26
009 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823 1823-01-11 - 1823-11-11
015 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829 1829-01-17 - 1828-11-19
002 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816 1816-01-12 - 1816-12-07
005 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819 1819-05-27 - 1819-12-13
011 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825 1825-01-18 - 1825-12-29
007 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821 1821-01-08 - 1821-12-29