Benvinguts

Sou a l'Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB), concretament una base de dades realitzada amb un software lliure, basada en els estàndards de descripció arxivística, coneguda amb el nom d'AtoM (Access to Memory). Aquí podreu trobar els continguts dels fons diversos que conformen tot l'arxiu. La nostra intenció és posar a l'abast de la societat i, en especial, dels investigadors la informació i la documentació que aquí custodiam.

Amb la possibilitat que les noves tecnologies ens ofereixen, creim que és indispensable fer més propera una informació que sovint ha estat oblidada i potser amagada. Ara, internet i les seves eines fan possible donar a conèixer tot allò que de la documentació de l'arxiu se'n pot extreure.